česky  english 

rozšířené vyhledávání
slavnostni_predani_ceny_gratias_agit_na
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slavnostní předání ceny Gratias Agit na Velvyslanectví ČR v Bruselu

Dne 4. 7. 2014 uspořádal Zastupitelský úřad ČR v Bruselu slavnostní předání ceny Gratias Agit panu Jánu Valachovi.

Cena ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí byla zřízena v roce 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře.

Ján Valach (nar. 22. 9. 1925, Hnúšťa) začal po maturitě v roce 1944 studovat na lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a současně se na Státní konzervatoři v Bratislavě věnoval hře na varhany a dirigování. V letech 1947-1952 pokračoval ve studiu hry na varhany a absolvoval obor orchestrální, sborové a operní dirigování na Akademii múzických umění v Praze. Studoval také hudební vědu a estetiku na Univerzitě Karlově.

Po dvouleté vojenské službě pracoval od roku 1954 jako korepetitor na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. V roce 1956 vyhrál dirigentskou soutěž Ministerstva kultury. V letech 1962-1965 byl uměleckým šéfem opery Divadla J. G. Tajovského v Banské Bystrici. V roce 1963 tam nastudoval Krútňavu E. Suchoně, první slovenskou národní operu. V roce 1966 působil jako hostující dirigent v Německu a Belgii, v roce 1967 jako varhanní virtuóz a profesor na nové konzervatoři v Káhiře.

Pro Královskou vlámskou operu v Antverpách přeložil s manželkou Blankou libreto opery Krútňava a v roce 1968 ji zde i nastudoval. Ve třech následujících letech bylo pro velký úspěch zařazeno 18 vyprodaných repríz.

Významnými mezníky ve varhanní činnosti byla soutěž v Gentu s umístěním mezi laureáty, tři koncertní cesty do USA, řada varhanních koncertů v královském chrámu v Bruselu-Laken, kde také došlo k osobnímu předání skladby Laken královně Fabiole, jí věnované. Ján Valach koncertoval mimo jiné v Pařížském Notre-Dame, v londýnské katedrále sv. Pavla, v Čajkovského sále v Moskvě a v sále Pontificio Instituto di Musica Sacra v Římě, kde se osobně setkal s papežem Janem Pavlem II.

V důsledku utužování komunistického režimu a stále těžších podmínek pro výjezdy do zahraničí se J. Valach rozhodl v roce 1968 změnit jednu ze svých pracovních návštěv Belgie na trvalý pobyt. V letech 1968-1974 byl dirigentem Královské vlámské opery v Antverpách, hostujícím dirigentem opery v Gentu a v letech 1974-1985 uměleckým vedoucím a dirigentem Královské oratorní společnosti Arti Vocali. V roce 1974 byl jmenován profesorem hry na varhany na Akademii v Meise-Bruselu a profesorem dirigování na Královské konzervatoři v Gentu.

Za svou pedagogickou a kulturní činnost obdržel od belgické vlády v roce 1987 Řád Koruny (Ordre de la Couronne). V roce 1992 získal 1. cenu ve skladatelské soutěži Baron Flor Peeters Composition Competition a v roce 2005 získal Zlatou medaili Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky za celoživotní zásluhy.

V Královské vlámské opeře a Oratorní společnosti nastudoval mnoho děl světových, ale i českých autorů. Z českých oper byly za jeho působení uvedeny Prodaná nevěsta, Rusalka, Řecké pašije aj. Byl první, kdo v Belgii uvedl Dvořákovo oratorium Stabat Mater a koncertně Smetanovu Mou vlast s belgickým Národním orchestrem. Uskutečnil první kvadrofonickou nahrávku Dvořákovy symfonie Z Nového světa pro firmu Decca. K 800. výročí založení ústavu pro malomocné v Lovani zaznělo v tamním univerzitním chrámu a poté v dalších městech Valachovo symbolické oratorium o utrpení a naději Řehtačka-Zvon.

Ján Valach působil rovněž jako člen porot v mezinárodních soutěžích, umělecký poradce festivalů, přednášel o české varhanní hudbě v Belgii, Francii, Německu a USA. V recenzích na jeho vystoupení jako hudebníka i dirigenta zaznívají v belgickém tisku velká slova chvály. Je také činný v bruselském krajanském spolku Beseda. S manželkou vždy nezištně pomáhali hudebníkům a krajanům přicházejícím do Belgie z tehdejšího Československa. Organizovali vystoupení českých a slovenských profesionálních i amatérských souborů. S neutuchajícím zájmem vytvářeli prostor k poznání české hudby v zahraničí.