česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Dagmar Kneřová
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká škola bez hranic

Česká škola bez hranic v Bruselu zahájila svou činnost v lednu 2010 podle konceptu, který založila v Paříži v roce 2003 česká lékařka Lucie Slavíková - Boucher.

Cílem školy je udržování a rozvíjení češtiny u dětí ve věku od 18 měsíců do 12 let. Škola je určena především dětem pocházejícím ze smíšených a českých rodin dlouhodobě žijících v Belgii. Škola rovněž pro děti a jejich rodiče pravidelně pořádá různé nadstavbové aktivity, jako jsou např. divadelní představení, semináře, besídky apod.

Škola si za dobu své existence postupně vytvořila renomé kvalitního vzdělávání, o čemž svědčí každoročně narůstající počet žádostí o členství. Vzhledem k velkému zájmu ze strany rodičů se činnost školy v roce 2012 úspěšně rozrostla o hudební školu, kde se děti učí jak hudební teorii, tak hře na hudební nástroje a v roce 2018 o výtvarnou dílnu.

Hlavním cílem spolku je dlouhodobá udržitelnost českého jazyka, kultury a tradic u českých dětí a dospělých žijících v Belgii, pořádání vzdělávacích, sportovních, kulturních a charitativních akcí. Nad rámec předškolní a školní výuky pořádá škola například Noc a Andersenem , literární a výtvarné dílny s autory a ilustrátory, dílny čtení, mikulášskou nadílku, vánoční tvoření, koncerty dětí z hudební sekce a závěrečnou besídku školy, sporotvní den, divadelní a hudební představení, podílí se na realizaci časopisu Krajánek, atd. Škola nabízí rovněž kurzy češtiny jako cizího jazyka pro dospělé a individuální kurzy češtiny pro žáky, dospělé studenty a rodiče žáků školy, aby se zdokonalili v gramatice, mluvení a psaní.

Česká škola bez hranic Brusel je součástí sítě více než třiceti škol, jejichž činnost koordinuje ČŠBH, o.s. Brusel  patří co do počtu žáků k největším krajanským školám v Evropě.

Více informací naleznete na webových stránkách školy.

Předsedkyně spolku ČŠBH Brusel:
Dagmar Straková

Avenue Adolphe Buyl 150
1050, Brusel
Belgie

csbh@csbh-brusel.be

http://csbh-brusel.be

csbh_logo_brusel2 - UPRAVENÉ PRO WEB