česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ludvík Strimpl

18. 11. 1880, Praha - 20. 12. 1937, Praha

Po absolvování malostranského gymnázia začal původně studovat práva na české univerzitě, posléze přestoupil na malířskou akademii (jako žák V. Hynaise) a ve výtvarném umění se školil ještě v Mnichově u Ludvíka Hertericha a v Paříži, kde také zůstal i po začátku I. svět. války. Ilustroval pro pařížské nakladatelství Calman-Lévy.

Od počátku se angažoval v protirak. odboji, náležel k zakladatelům Čs. komitétu zahraničního jako předchůdce národní rady a posléze se stal sekretářem ČsNR a jedním z nejbližších spolupracovníků E. Beneše, podílejícím se aktivně na jejích propagačních a později diplomatických aktivitách. Po ustavení prozatímní čs. vlády se stal vedoucím kabinetu prvního ministra zahraničí E. Beneše a zůstal jím (s titulem vyslance) i po návratu do Prahy až do června 1922.

Od srpna 1922 do září 1927 působil jako vyslanec v Belgii, v září 1927 se stal přednostou diplomatického protokolu MZV (opět s titulem vysl.), sloužícím současně i KPR. V této funkci působil téměř deset let. Zemřel předčasně v důsledku komplikací po operaci slepého střeva.


Foto: Nadace Langhans Praha
Ilustrace ke knize H.-G. Wellse

Lit.: Prokop TOMAN, Nový slovník československých výtvarných umělců, Sv. II Praha 2000.
Diplomacie Československa