česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Dáša Kneřová
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozhovor s velvyslancem Pavlem Kluckým

JUDr. Pavel Klucký nastoupil na pozici velvyslance ČR v Belgickém království 7. ledna 2019. V jeho pozoruhodné kariéře jde již o několikátou misi v zahraničí. V minulosti působil mimo jiné jako vedoucí Styčného úřadu v Saudské Arábii, zástupce velvyslance v Spojených arabských emirátech, velvyslanec v Alžírsku a Českou republiku zastupoval také ve výborech pro nešíření jaderných zbraní při OSN. Byl předsedou Zanggerova výboru, který kontroluje dodržování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Pan Klucký je odborníkem na Blízký východ a region severní Afriky. Mluví anglicky, arabsky, francouzsky a rusky.

Má první otázka směřuje k volbě ZÚ Brusel. Proč právě Belgie?

Myslím si, že za svou kariéru jsem nakumuloval praktické zkušenosti z různých oborů diplomacie, jak multilaterální tak bilaterální. Domnívám se, že tyto své zkušenosti budu moci využít nejlépe právě tady v Belgii, kde se obě problematiky spojují. Druhým důvodem je to, že během svého pobytu v Alžírsku jsem se naučil francouzsky a chtěl bych tuto zkušenost dále využít ve své práci. Belgie mě rovněž zaujala určitou podobností své historie a určitými historickými paralelami s historií naší země.

A nebojíte se, že se tu budete nudit?

Určitě se nudit nebudu, právě naopak! Vzhledem k faktu, že Belgie je federálním státem, se mnoho pravomocí důležitých pro zájmy České republiky nachází na regionální úrovni. Bude proto nezbytné, abych co nejvíce jezdil po belgických regionech a řádně tak naše priority zastupoval. Konec konců, Belgie má tři jazyková společenství a šest parlamentů. Já budu muset komunikovat se všemi.

Zmínil jste zájmy České republiky, podělíte se s námi o klíčové priority, kterým se hodláte věnovat?

Za priority své práce v Belgii považuji tři oblasti. Jednak budu usilovat o více dialogu na dvoustranné úrovni mezi ČR a Belgií, který je nesmírně důležitý zejména v současné době, kdy Evropa prochází krizí identity. Věřím, že je nutné, aby členské země Evropské unie, vzájemně chápaly národní zájmy svých unijních partnerů. Oboustranné pochopení pak zajisté napomůže i při projednávání záležitostí na půdě Evropské Unie.

Dále bych chtěl dosáhnout dalšího prohloubení spolupráce v oblasti vzdělání, vědy a inovací. Belgie má unikátní know-how a je schopná efektivně přenášet výsledky vědeckého výzkumu do praxe. Česká republika na druhé straně může nabídnout naše zkušenosti v oblasti umělé inteligence, nanotechnologií, genetiky a fyzikálních výzkumů částic za využití laseru.

V neposlední řadě se chci soustředit na takzvanou hodnotovou diplomacii, neboť jak jsem již zmiňoval, Česká republika a Belgie sdílí řadu historických symbolů. Měl jsem například možnost být na oslavách padesátiletého výročí upálení Jana Palacha ve čtvrti Woluwe-Saint-Pierre. Společně se Stálým zastoupením zase pořádáme tradiční rozhovory Václava Havla, jehož myšlenky a odkaz jsou v Belgii stále živé. V této souvislosti bych také rád vyzdvihl přínos Centra českých studií na univerzitě ULB.

Prozradíte nám, jakým akcím se bude velvyslanectví v letošním roce věnovat?

V souvislosti s již zmiňovaným výročím upálení Jana Palacha bych rád připomněl promítání filmu Jan Palach, které spolupořádáme 20. března v Domě evropských dějin. Čeká nás toho ale mnohem více. Kromě našich tradičních akcí jakými jsou Vítání občánků, uctění památky padlých českých vojáků v De Panne a Vánočního koncertu nás čeká také několik událostí k připomenutí roku 1989. Významnou událostí, na které pracujeme společně se všemi představiteli Česka v Belgii, je nadcházející předsednictví České republiky V4 v druhé polovině roku 2019. Osobně bych si navíc přál, aby se nám podařilo přivézt do Bruselu na Grand Place český vánoční stromeček. Ideální příležitostí by bylo české předsednictví Radě EU v druhé polovině roku 2022, ale to předjímám.

Na konci ledna jste absolvoval návštěvu u belgického krále Filipa I.. Povíte nám, jak takové setkání vypadá?

Setkání proběhlo v rámci předávání pověřovacích listin do rukou krále Filipa I., což je jedna z tradičních povinností každého nového velvyslance. Až po předání se velvyslanec de-facto stává oficiálním zástupcem v zemi. Setkání je spojené s průvodem stráže složené z jezdců na koních. Ti nás doprovodili až před královský palác v Bruselu.

Samotné předání listin a pozdravení trvá jen chvilku. Rozhovor s belgickým panovníkem trval asi půl hodiny. O to více mne potěšilo, když se král následně ptal na řadu věcí o České republice. Předně vyzdvihl tempo rozvoje české ekonomiky a nízkou nezaměstnanost. Mluvili jsme také o postoji Čechů k ochraně životního prostředí. Na závěr našeho setkání král připomenul význam českých dějin, ochranu památek, které král Filip I. V minulosti navštívil a odkaz Václava Havla, kterého král Filip I. obdivuje.

Rozhovor připravil pro Zpravodaj: Pavel Faus, stážista velvyslanectví ČR v Bruselu

Rozhovor s velvyslancem Pavlem Kluckým