česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: The Economic Times
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Belgie a COVID-19 – přehled vládních ekonomických opatření

Belgická federální vláda a regionální vlády vydávají množství ekonomických opatření s cílem pomoci podnikům, OSVČ, dočasně nezaměstnaným osobám a všem občanům k překonání krize, která byla způsobena pandemií COVID-19. Předkládáme souhrn kroků těchto vlád, které mají za cíl zmírnit ekonomické dopady koronavirové krize v Belgii. Belgická pomoc je komplexní, jelikož ekonomické dopady se snaží zmírnit jak federální vláda, tak vlády regionální (vlámská, valonská a bruselská), do jejichž kompetence obchodní politika spadá. Detaily ohledně však platných opatření naleznete v našem článku.

Ekonomická opatření federální vlády

Již 6. března 2020 schválila belgická Rada ministrů deset ekonomických opatření, která měla pomoci zasažené belgické ekonomice, firmám a OSVČ. Jedná se o následující opatření: dočasná nezaměstnanost z důvodu vyšší moci (zaměstnanec dostává 70% svého stanoveného platu; s limitem 2 754,76 EUR měsíčně; srážková daň ve výši 26,75%); dočasná nezaměstnanost z ekonomických důvodů; platební plán příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení; plán platby DPH; platební plán pro srážkovou daň; platební plán daně z příjmu fyzických a právnických osob; snížení zálohy pro OSVČ; odložení, nebo osvobození od placení příspěvků na sociální zabezpečení OSVČ; získání náhradního příjmu pro OSVČ ve výši 1 291,69 EUR (1 614,10 EUR s rodinnými výdaji) – tzv. překlenovací právo; pružnost při provádění federálních veřejných zakázek.

Na úvod vláda představila opatření týkající se možnosti odkladu splácení hypoték. Majitelé domů, kteří mají finanční potíže v důsledku pandemie koronaviru a opatřením proti němu, mají možnost odložit splácení své hypotéky do 30. září 2020. Stejné odložení se otevírá společnostem a OSVČ, které mají ke splácení jiné typy půjček. Ministerstvo financí Belgie dále udělilo dodatečné prodloužení platby srážkové daně a DPH. Konkrétně jsou platební podmínky pro tyto daně prodlouženy o dva měsíce. Platby příspěvků na sociální zabezpečení jsou pro všechny osoby i společnosti odloženy do 15. prosince 2020. Společnostem v odvětví pohostinství, rekreace, kultury, sportu a dalším, kterých se týká povinné uzavření z důvodu šíření COVID-19, je tento odklad udělen automaticky. Schváleno bylo také zrychlené vrácení finančních částek vycházejících z daňového přiznání.

Dne 19. března 2020 schválil belgický parlament nouzový rozpočet na tři měsíce. Jedná se o rozpočet prozatímních dvanáctin doplněný o 1 miliardu EUR na boj proti koronaviru.

Další přijaté ekonomické opatření se týká zavedení dočasného moratoria na úpadky společností. Podniky, které nyní čelí ekonomickým potížím, ale které byly v dobrém stavu, když byla dne 18. března oznámena původní opatření v boji proti šíření koronaviru, jsou nyní chráněny před výkonným zabavením majetku, před bankrotem a soudní likvidací.

V odvětvích považovaných za kritická, včetně maloobchodního prodeje potravin a zdravotnictví, jsou pracovníci do 30. června 2020 osvobozeni od placení daně z příjmu z hlediska dobrovolných přesčasů až do výše 220 hodin. Vláda zároveň schválila možnost dočasně nezaměstnaných osob pracovat pružně a bez ztráty příjmů v zemědělském, zahradnickém a lesnickém odvětví. Za celý pracovní den obdrží zaměstnanec obvyklou mzdu za vykonanou práci a zároveň 75 % dočasné dávky v nezaměstnanosti. Další schválené vládní opatření zahrnuje flexibilní pracovní dobu, dočasnou práci a příležitostnou práci. Z hlediska pracovního trhu byla dále schválena neutralizace pracovní doby studentů ve druhé polovině roku 2020, možnost uzavírat krátkodobé smlouvy na dobu určitou, zmrazení degresivity dávek v nezaměstnanosti a umožnění přístupu na trh práce žadatelům o azyl.

Zároveň vláda poskytla nemocnicím finanční zálohu v hodnotě přibližně 1 miliardy EUR. Vláda tím chce zaručit, aby mohly nemocnice nadále platit mzdy svým zaměstnancům. V odvětví zdravotnictví bylo také schváleno, že společnosti, které darují dodávky lékařského materiálu nemocnicím a zdravotnickým zařízením, nepodléhají DPH. Rada ministrů následně rozhodla o snížení daně na lékařské ochranné prostředky (masky, pláště, dezinfekční gely apod.) a farmaceutické výrobky používané v boji proti COVID-19 z původních 21 % na 6 %.

Ekonomická opatření vlámské vlády

Vlámským podnikům v potravinářském a hotelovém průmyslu, které musely být zcela uzavřeny, byla poskytnuta jednorázová prémie ve výši 4 000 EUR a krizová záruka. Vláda také zvýšila záruční kapacitu pro podnikatelské úvěry velkým společnostem z původních 1,5 na 3 miliardy EUR.

Vlámská ministryně energetiky Zuhal Demir současně konstatovala, že se vláda rozhodla automaticky poskytnout 202,68 EUR lidem, kteří jsou dočasně nezaměstnaní, aby mohli měsíčně platit své účty za vodu a energii. Vlámsko také přijalo nouzový dekret, který zavádí odklad plateb za některé daně. Například u dědické daně a registračních poplatků bylo prodloužení lhůty stanoveno až do dvou měsíců po ukončení koronavirových opatření. Doba pro zaplacení silniční daně společnostmi se prodlužuje ze dvou na šest měsíců.

Dále bylo rozhodnuto o založení nouzového fondu ve výši 200 milionů EUR pro dotování některých oblastí jako například kultura, mládež, média a sport, ale také některých specifických odvětví jako například květinářství, části cestovního ruchu, mobilita a veřejné práce.

Ekonomická opatření valonské vlády

Valonská vláda se taktéž rozhodla odškodnit podniky zasažené opatřeními v době koronavirové krize. Všechny sektory a činnosti, které byly pozastaveny, popřípadě události, které byly zrušeny, obdrží kompenzaci ve výši 5 000 EUR. Vláda dále schválila pomoc v hodnotě 115 milionů EUR na podporu nemocnic, zdravotnických a sociálních služeb. Z této hodnoty by měla být poskytnuta částka 56,55 milionů EUR nemocnicím v první linii při řešení zdravotní krize. Dále byla vyčleněna mimořádná částka ve výši 1 milionu EUR na posílení naléhavé potravinové pomoci. Tato částka bude určena pro 305 organizací, které nabízejí služby potravinové pomoci ve Valonsku, pro obchody se smíšeným zbožím a pro sociální restaurace. Finanční pomoc bude také nabídnuta zasaženým rodinám a seniorům.

Dne 22. dubna reagovala valonská vláda na krizovou situaci přijetím dalších podpůrných opatření a přípravou plánu představujícího významné budoucí kroky po koronavirové krizi s názvem „Get up Wallonia“. Cílem tohoto plánu je mimo jiné stanovit podpůrná opatření pro malé a střední podniky a OSVČ. Divadla a kina obdrží náhradu ve výši 2 500 EUR. Byla sjednána také možnost půjčky 45 000 EUR. Tato půjčka bude k dispozici společnostem, které potřebují hotovost k překonání tohoto milníku. Valonsko je schopno poskytnout až 5 000 takových kreditů. Rovněž bude mobilizováno 25 milionů EUR na výzkumné projekty prováděné valonskými společnostmi v souvislosti s COVID-19, jako je vývoj diagnostických a sérologických testů, ošetření nebo očkování.

Ekonomická opatření bruselské vlády

Bruselská vláda rozhodla o poskytnutí jednorázové prémie 4 000 EUR pro společnosti, které musely ukončit svou činnost, a schválila také příplatek pro dočasně nezaměstnané osoby ve výši 2,5 EUR brutto/hod. Vláda taktéž uvolnila 110 milionů EUR na podporu ekonomického sektoru hlavního města a dalších 22,5 milionu EUR na podporu nových opatření v sociálním a zdravotnickém odvětví.

V bruselském regionu bylo rozhodnuto o tříměsíčním prodloužení podpory poskytované podnikatelskými družstvy v rámci podnikatelských projektů. Prodlouženy byly o čtyři měsíce také platby dědické daně. Bruselský region zároveň zavedl flexibilní výpovědní lhůty pro nájemce v Bruselu.

Vláda se také v neposlední řadě rozhodla pomoci útulkům a jezdeckým centrům, která čelí finančním potížím hlavně v souvislosti s krmením zvířat. Bylo rozhodnuto o poskytnutí mimořádného bonusu v rozmezí od 1 500 do 3 000 EUR pro útulky v závislosti na jejich velikosti. Jezdecká centra, za předpokladu, že jsou vytvořena jako nezisková organizace, a že vlastní ustájené koně, obdrží 100 EUR na krmivo/koně.

Autorky: Tamara Katuščák, zástupkyně velvyslance na Velvyslanectví České republiky v Bruselu, a kolegyně Jana Gyűreová