česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Chybějící infrastruktura pro elektromobily v Belgii: Vlámský region a Brusel vyhlásily výzvu s dotacemi na projekty dobíjecích stanic

Základním problémem pro rozvoj elektromobility v Belgii je zatím velmi malý počet nabíjecích stanic. Tento nesoulad mezi stále větším důrazem automobilového průmyslu na přechod na elektrický pohon vozidel a technická omezení pro něj může zmírnit plánované rychlejší budování potřebné infrastruktury, která zatím chybí ve všech belgických regionech včetně Bruselu.

Federální vláda ve svém programu z října 2020 předpokládá postupné snižování prodeje aut, která neodpovídají normám pro nulové emise. O povolení prodeje automobilů pouze s nulovými emisemi bude rozhodnuto, až takové vozy budou na trhu za „dostupnou cenu“.  Koaliční program také počítá se snížením emisí služebních aut, která jsou v belgickém soukromém sektoru masivně využívaným benefitem, na nulu od r. 2026.

V Belgii jsou v současnosti daňové úlevy pouze na nákup elektromotocyklů a vozidel na elektropohon pro max. dvě osoby, nikoli pro osobní automobily. Pro nákup automobilů je možná daňová úleva ve výši 100 % v případě, že se jedná o firemní vůz. Další výdaje lze plně odečíst z daní pouze v případě, že se jedná o plně elektrický automobil (nemůže jít o hybridní pohon); zejména jde o poplatky za dobíjení a parkování. Ve Valonsku a v regionu Bruselu jsou také minimalizovány daně související s uvedením nového vozidla do provozu a totéž platí pro každoroční daň z využívání automobilu.

Bruselská vláda si dala za cíl nainstalovat do r. 2035 na území hlavního města 11 000 dobíjecích stanic pro auta na elektrický pohon. Tato vize zapadá do jejího regionálního plánu mobility pod názvem „Good Move“, který chce snížit o čtvrtinu užívání osobních automobilů a čtyřikrát zvýšit užívání kol. V r. 2022 se také očekává přizpůsobení bruselského Kódu pro ovzduší a klima tak, aby lépe odpovídal potřebám elektromobility. Souběžně má proběhnout přesné plánování typu a umístění dobíjecích stanic.

Brusel již poskytl licenci některým společnostem pro instalaci dobíjecích stanic. Přesto tato instalace zatím probíhá velmi pomalu, což je způsobeno i větším množstvím potřebných povolení pro každou stanici.

Hlavním problémem ale je to, že ve většině ulic v Bruselu je rozvodná síť s napětím 230 voltů namísto potřebných 400 voltů, které by umožnily přijatelnou rychlost dobíjení ve veřejných stanicích. Jde o cca 88 % ulic v Bruselu, v nichž město na začátku tisíciletí ušetřilo při renovaci na rozvodných sítích, a to má dnes negativní dopad na rozvoj infrastruktury dobíjecích stanic.

Možností, jak problém v Bruselu řešit, je instalace soukromých nebo firemních dobíjecích stanic s využitím transformátorů, což je ale mnohem nákladnější.  

Ve Vlámsku má naopak 77 % ulic k dispozici elektrické rozvody s napětím 400 voltů, takže tento technický problém nebrání rychlému rozvoji dobíjecích stanic.

Vlámská část chce každý rok instalovat 6000 stanic tak, aby dosáhla v r. 2025 počtu 30 000 nových možností dobíjení. Tomu by měl odpovídat i nárůst počtu elektromobilů: v r. 2020 jich bylo ve Vlámsku pouze 2 %, ale během r. 2021 by se dle ministryně pro regionální mobilitu L. Peeters měl podíl elektrických aut zvýšit již na 7,4 %.

Od 11. března 2021 ve Vlámsku platí povinnost instalovat dobíjecí stanice na parkovištích nových nebo renovovaných budov. Kromě toho bude od roku 2025 existovat požadavek na instalaci dobíjecích míst pro parkoviště stávajících nebytových budov.

Valonská část podpořila dotacemi projekty na dobíjení osobních aut na elektrický pohon již v r. 2018 a v současnosti žádnou podporu neposkytuje. Jejím cílem je doplnit do r. 2030 kapacitu na svém území na 7500 dobíjecích stanic.

Belgičtí podnikatelé připravují projekty na budování této chybějící infrastruktury nejen v Bruselu, ale i v dalších velkých městech (Lutych, Gent, Antverpy, Bruggy) a dále v provinciích Limburk a Lucemburk. Začínající společnost Mobility Plus specializovaná na instalaci a servis dobíjecích zařízení již získala kapitál ve výši 1 milion Eur k expanzi v této oblasti nejen v Belgii, ale i v zahraničí. Na místním trhu je také aktivní společnost vlastněná francouzskou energetickou společností Engie, která pod názvem EVBox nabízí řešení pro dobíjení elektromobilů pro podnikatele a soukromníky.

Vlámská a bruselská vláda nyní společně vyhlašují výzvu k předkládání projektů na rozvoj dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu. V této výzvě mohou státní a soukromé subjekty získat dotace na stavbu dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a pobřežní energetické instalace pro vnitrozemskou lodní dopravu v přesně určených místech a napojených na stávající komunikace.

Návrhy projektů lze podávat do 12. dubna 2021. Výzva se uskutečňuje prostřednictvím projektu BENEFIC a jejího programu v rámci EU  - Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility - CEF). Je financována z evropských fondů. Jedná se o třetí výzvu z tohoto projektu s rozpočtem 1,6 mil. Eur.

 

BENEFIC (BrussEls NEtherlands Flanders Implementation of Clean Power for Transport) je projekt spolupráce mezi vlámským regionem, regionem hlavního města Bruselu a Nizozemskem, které ale není do třetí výzvy zahrnuto.

Maximální výše dotace je určená pro jednotlivé kategorie dobíjecích stanic a nesmí se překrývat s jinými dotacemi v rámci programů EU. V souladu s podmínkami CEF lze podpořit až 20 % investičních nákladů. Vybrané projekty je třeba realizovat do 30. září 2022.

Odkaz na výzvu: https://www.benefic.eu/en/call-for-projects

​​Návrhy na projekty lze podávat digitálně zasláním podepsaného formuláře žádosti a jejích příloh před vypršením lhůty na adresu:  info@benefic.eu

Další informace k programu BENEFIC

 

Zpracovala: E. Kordová, zástupkyně velvyslance ZÚ Brusel