česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přehled bilaterálních smluv

1. Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních uzavřená mezi Republikou Československou a Královstvím Belgickým
Brusel, 19.07.1927, č. 79/1928 Sb.

2. Úmluva o řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi republikou Československou a královstvím Belgickým
Praha, 23.04.1929, č. 25/1931 Sb.

3. Ujednání mezi vládou československou a vládou belgickou o přijímání cizinců, kteří se chtějí zdokonalit ve svých znalostech odborných a jazykových
Brusel, 16.10.1937

4. Dohoda o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým
Praha, 06.03.1947, č. 41/1949 Sb.

5. Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu, žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob
Praha, 10.03.1948, č. 42/1949 Sb.

6. Dohoda mezi Československou republikou ze strany jedné a Belgií a Lucemburským velkovévodstvím ze strany druhé o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu a Dodatkový protokol
Brusel, 30.09.1952

7. Dodatek k Dohodě mezi Československou republikou ze strany jedné a Belgií a Lucemburským velkovévodstvím ze strany druhé o náhradě za jisté belgické a lucemburské zájmy v Československu a k Dodatkovému protokolu ze dne 30. září 1952
Praha, 06.07.1964

8. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě

Praha , 17.04.1968, č. 110/1969 Sb.

9. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím
Brusel, 15.06.1976, č. 41/1979 Sb.

10. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních
Praha, 15.10.1984, č. 59/1986 Sb.

11. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
Brusel, 16.09.1987, č. 579/1992 Sb.

12. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Belgického království a spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
Praha, 23.06.1991

13. Dodatek k Dohodě mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a sportu Slovenské republiky a Sdružením pro šíření výchovy a vzdělávání v zahraničí A.P.E.F.E.
Praha, 15.05.1992

14. Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem Vlámského společenství Belgického království o spolupráci v oblasti středního školství
Brusel, 16.11.1995, č. 40/1996 Sb.

15. Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní
Brusel, 16.12.1996, č. 95/2000 Sb. m. s., 127/2003 Sb. m. s.

16. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót
Praha, 17.12.1996

17. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o letecké dopravě
Brusel, 06.04.1998, č. 129/2003 Sb. m. s.

18. Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Generálním komisariátem pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie o rozvoji česko-francouzských tříd a jejich činnosti v gymnáziích v České republice
Praha, 21.12.2000, č. 9/2001 Sb. m. s.

19. Dohoda o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé
Praha, 28.03.2001, č. 114/2002 Sb. m. s.

20. Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Belgického království o zabezpečení letecké přepravy
Brusel, 22.11.2001, č. 36/2002 Sb. m. s.

21. Dohoda o spolupráci mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou
Praha, 12.02.2002, č. 99/2003 Sb. m. s.

22. Dne 27. listopadu 2008 byla podepsána mezivládní dohoda mezi ČR a Belgií o policejní spolupráci.