česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uctění památky padlých československých vojáků

V sobotu 23.5.2015 se uskutečnila vzpomínková akce k uctění památky československých vojáků padlých roku 1944 při obléhání francouzského přístavu Dunkerque a osvobozování Belgie. Tato ceremonie je organizována od roku 1970 každý rok v květnu radnicí De Panne společně s velvyslanectvími České a Slovenské republiky.

První zastavení se odehrálo na hřbitově v De Panne, kde zástupci radnice a obou velvyslanectví položili květiny na vojenské hroby osmi československých vojáků [i]. Hlavní část pietního aktu se odehrála na vojenském hřbitově v Adinkerke, kde jsou kromě 40 československých vojáků z 2. světové války pochováni také britští, němečtí, ale i ruští vojáci z 1. světové války. Ceremoniál dále pokračoval u památníku padlých belgických občanů v obou světových válkách a byl zakončen přípitkem všech účastníků slavnostního aktu.

Reportáž Českého rozhlasu


[i] Dne 12. 8. 1940 byla ve Velké Británii vytvořena 1. čs. smíšená brigáda. Základem byly zbytky bývalé 1. čs. divize po jejich evakuaci z Francie a reorganizaci. V polovině roku 1941 byla brigáda reorganizována a k brigádě se následně připojili příslušníci jednotky ze Středního východu. Dne 1. 9. 1943 vznikla Čs. samostatná obrněná brigáda, která měla v té chvíli celkem 4 046 mužů a jejímž velitelem byl generál Alois Liška.

Po zahájení invaze v Normandii se brigáda vylodila na francouzském pobřeží a po čtyřtýdenním pobytu v zápolí se čs. vojáci 5. 10. 1944 přesunuli k francouzskému přístavu Dunkerque a převzali jeho obléhání. Toto rozhodnutí bylo ze strany spojeneckého velení diktováno zejména obavou, že brigáda nebude schopna plynule nahrazovat eventuální ztráty.

Počet vojáků v brigádě byl asi 4,5 tisíce. Na podzim 1944 hájila obležený přístav německá posádka, sestávající z 10 496 mužů pozemního vojska a 1 743 příslušníků námořnictva (dle tehdejšího německého hlášení). Posádce velel viceadmirál Friedrich Frisius, který se opíral o silné dělostřelectvo a důmyslný systém přírodních i umělých překážek, včetně záplav a minových polí.

Po řadě těžkých bojů během období 1944-45 se konečně dne 9. 5. 1945 v 9,20 hodin na velitelské stanoviště brigády dostavil viceadmirál Friedrich Frisius a podepsal kapitulaci obležené posádky. Podle nejnovějších údajů měla čs. brigáda od okamžiku vylodění v severní Francii celkem 195 padlých, včetně 13 mužů, kteří zahynuli při výkonu služby (dopravní nehody apod.). V době německé kapitulace činil její početní stav 324 důstojníků a 5352 poddůstojníků a vojáků. U bojové zálohy bylo soustředěno dalších 2 473 mužů. Na této situaci je zajímavé, že oblehatelé měli slabší jednotky než obléhaní.

 

de panne

 

de panne

 

de panne

 

de panne

 

de panne