česky  english  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace k cestování v souvislosti s koronavirem COVID 19

V návaznosti na rozhodnutí vlády o ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR připravilo velvyslanectví následující aktuální informace pro české občany.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR MZV i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v následné dopravě.

Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na  webových stránkách MZV ČR a MV ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Rumunsko přijalo dne 21. 3. 2020 Vojenské nařízení č. 2, které s účinností od 22. března 2020 od 22:00 hodin zavádí zákaz vstupu na území Rumunska přes hraniční přechody státní hranice pro cizí občany a osoby bez státní příslušnosti, s výjimkou případů tranzitu přes tranzitní koridory, ujednané dohodami se sousedními státy. Výjimečně je povolen vstup cizích občanů a osob bez státní příslušnosti na území Rumunska cestujících v tranzitu, včetně cestujících repatriovaných v důsledku konzulární ochrany. Výjimka se vztahuje na následující osoby: 

a) rodinné příslušníky rumunských občanů,

b) rodinné příslušníky jiných členských států EU nebo EHP nebo Švýcarské konfederace s bydlištěm v Rumunsku,

c) osoby, které mají dlouhodobé vízum, povolení na pobyt anebo rovnocenný doklad s povolením na pobyt vydaný rumunskými orgány, nebo rovnocenný dokument vydaný orgány států podle právních předpisů EU,

d) osoby pohybující se za výkonem povolání, doložen vízem, povolením k pobytu, nebo  jiným rovnocenným dokladem,

e) diplomatické nebo konzulární pracovníky, pracovníky mezinárodních organizací, vojenského sboru, nebo pracovníky poskytující humanitární pomoc,

f) cestující v tranzitu, včetně cestujících repatriovaných v důsledku konzulární ochrany,

g) cestující z naléhavých důvodů (lékařských nebo rodinných),

h) osoby, které potřebují mezinárodní ochranu nebo jiné humanitární důvody.

3. DOPRAVA:

Po celou dobu nouzového stavu je z Rumunska pozastavena pravidelná i nepravidelná mezinárodní silniční doprava osob a příležitostná doprava na všech trasách do Itálie, Španělska, Francie, Německa, Rakouska, Belgie, Švýcarska, Velké Británie, Nizozemí a Turecka.
Do 11. května se prodlužuje pozastavení letů z a do Španělska a do 14. května se prodlužuje pozastavení letů z a do Rakouska, Belgie, Francie, Německa, Itálie, Íránu, Nizozemska, Švýcarska, USA, Velké Británie, Turecka.

4. OPATŘENÍ:

Vyhlášení karantény na území Rumunska - s účinností od 25. března 2020 12:00 hodin se zavádí opatření domácí izolace nebo případně karantény pro všechny osoby vstupující do Rumunska.

S účinností od 25. března 2020 12:00 hodin je zakázán volný pohyb osob mimo domov s výjimkou cest za výkonem povolání, nákupem (potravin, léků a zdravotnických potřeb, hygienického zboží a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), cest do zdravotnických zařízení za neodkladnou zdravotní péčí, cest nezbytných k zajištění péče o děti, o zvířata, pomoc starším, nemocným nebo zdravotně postiženým nebo cesty spojené se smrtí člena rodiny, do transfuzních center za účelem darování krve, cest za humanitárními účely nebo za výkonem dobrovolnické činnosti, za účelem vykonávání zemědělských prací a za účelem prodeje zemědělsko-potravinářských výrobků.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo vnitra Rumunska

https://www.mai.gov.ro

Ministerstvo zahraničních věcí Rumunska

http://mae.ro

Ministerstvo zdravotnictví Rumunska

http://www.ms.ro