česky  english  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Rumunska a návratu do ČR

Do Rumunska je možno cestovat za jakýmkoli účelem, tzn. včetně turistiky. Česká republika je od 7. listopadu 2021 zařazena na rumunském cestovatelském semaforu mezi červené země, tedy země s vysokým rizikem.

VSTUP NA ÚZEMÍ RUMUNSKA

Pro osoby vstupující na území Rumunska, které se neprokáží níže uvedenými certifikáty či testy, platí povinná 14 denní karanténa. Příslušná hygienická stanice nařídí povinnou karanténu vykonat buď v místě pobytu v Rumunsku anebo určí k tomu vybrané zařízení. Výdaje s tím spojené si každý hradí sám.

Pokud se chce cestující vyhnout povinné 14 denní karanténě, je nutné mít očkovací certifikát/ certifikát o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech nebo PCR test ne starší 72 hodin. Negativní PCR test opravňuje pobývat na území Rumunska pouze po dobu 3 dnů.

Všechny osoby, které na území Rumunska vstupují, mají povinnost vyplnit online příjezdový formulář a to nejdříve 24 hodin před vstupem do Rumunska nebo 24 hodin po vstupu do Rumunska.

Stav pohotovosti vyhlášený rumunskou vládou byl prodloužen do 06. února 2022.


OČKOVANÉ OSOBY

Uznává se očkování proti onemocnění COVID-19, pokud uplynulo alespoň 10 dnů od podání poslední dávky vakcíny (posilující třetí dávka není povinná).

Očkované osoby přijíždějící na území Rumunska ze států EU, EHP nebo Švýcarska nemusí podstoupit karanténní opatření a nastoupit do karantény.

Očkované osoby přijíždějící na území Rumunska ze třetích zemí jsou osvobozené od karanténního opatření (karantény), jenom pokud předloží negativní RT-PCR test ne starší 48 hodin před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo před vstupem na území Rumunska.

Očkované osoby mají přístup ke službám (obchody, hotely, restaurace, kulturní akce, sportovní utkání) na základě předložení očkovacího certifikátu.  

V případě potvrzených přímých kontaktů s nemocnou osobou se ukládá karanténní opatření v délce 5 dnů.


TESTOVANÉ OSOBY

Osoby cestující do Rumunska, které předloží negativní RT-PCR test na SARS-CoV-2 provedený max. 72 hodin před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo před vstupem na území Rumunska, mohou pobývat v Rumunsku pouze 72 hodin. Pokud tyto osoby neopustí území Rumunska do 3 dnů (72 hodin) a neinformují o tom hygienickou stanici (Direcția de Sănătate Publică – D.S.P.) v župě dle místa pobytu na území Rumunska, budou povinně umístěny do karantény na dobu 14 dnů, počínaje čtvrtým dnem po vstupu na rumunské území.

Pro přístup ke službám (obchody, hotely, restaurace, kulturní akce, sportovní utkání) je nutné předložit Certifikát o výsledku negativního testu a za těchto podmínek:

  • Certifikát o výsledku antigenního testu ne starší 48 hodin
  • Certifikát o výsledku PCR testu ne starší 72 hodin.

V případě potvrzených přímých kontaktů s nemocnou osobou se ukládá karanténní opatření v délce 10 dnů.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Osoby s prodělaným COVIDEM (myšleny osoby od 14 dne, kdy u nich byla potvrzena nákaza a nejdéle do 180 dnů po potvrzení nákazy).

Osoby s prodělaným COVIDEM přijíždějící na území Rumunska ze statů EU, EHP nebo Švýcarska jsou osvobozeny od povinnosti vykonat karanténu.

Osoby s prodělaným COVIDEM přijíždějící na území Rumunska ze třetích zemí jsou osvobozeny od povinnosti vykonat karanténu, jen pokud předloží negativní RT-PCR test ne starší 48 hodin před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo před vstupem na území Rumunska.

Osoby s prodělaným COVIDEM mají přístup ke službám (obchody, hotely, restaurace, kulturní akce, sportovní utkání) na základě předložení certifikátu o prodělaném onemocnění.

V případě potvrzených přímých kontaktů s nemocnou osobou se ukládá karanténní opatření v délce 5 dnů.


DĚTI

Na děti do 5 let se vztahuje výjimka z povinnosti nosit chirurgickou roušku.

Z platných karanténních opatření při vstupu do Rumunska, mají výjimku děti do 12 let a děti starší 12 a mladší 16 let, pokud předloží negativní RT-PCR test ne starší 72 hodin.

Z povinnosti  doložit bezinfekčnost (v případě přístupu ke službám) mají výjimku děti do 12 let v doprovodu dospělé osoby, která je očkovaná, prodělala onemocnění nebo je držitelem platného certifikátu o výsledku negativního testu.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Povinnost vyplnit příjezdový formulář platí pro všechny osoby, které na území Rumunska vstupují, bez ohledu na skutečnost, jestli se na ně povinnost vykonání 14 denní karantény vztahuje či nikoliv. Od 20. prosince 2021 platí nový online příjezdový formulář, který je nutný vyplnit nejdříve 24 hod před vstupem do Rumunska anebo nejpozději do 24 hod po vstupu do Rumunska. V případě rodin může dospělý člen rodiny vyplnit příjezdový formulář pro celou rodinu. Za nezletilého má povinnost vyplnit příjezdový formulář rodič, opatrovník nebo právní zástupce. Příjezdový formulář nemusí být vytištěný.

Pokuty za nesplnění povinnosti vyplnit příjezdový formulář jsou vysoké a mohou být uloženy v rozmezí  2.000 až 3.000 RON.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Národní rada pro krizové situace Rumunska rozhodla o prodloužení stavu pohotovosti v Rumunsku o dalších 30 dnů od 8. ledna do 6. února 2022.

Platí povinnost nošení chirurgických roušek nebo respirátorů FFP2 ve všech veřejných vnitřních prostorách a prostranstvích. Textilní ani plastové roušky nejsou povolené. Výjimku od nošení roušek mají např. dětí do 5 let, pracovníci televize nebo osoby, které vykonávají sportovní aktivity nebo fyzicky náročnou pracovní činnost.  

Otevírací doba všech obchodů, obchodních center a stravovacích zařízení je: 5:00 – 22:00 hodin.

Vstup do nákupních center, kin, divadel, restaurací, ubytovacích zařízení platí nejen pro očkované nebo pro osoby po prodělání onemocnění Covid-19, ale je umožněn i osobám s negativním testem na COVID-19 (PCR test ne starší 72h nebo antigenní test ne starší 48h).

Neomezený vstup bez COVID pasu: obchody s potravinami (které se nenacházejí v obchodních centrech), lékárny (které se nenacházejí v obchodních centrech), benzinové stanice, objekty, kde jsou konány bohoslužby nebo jiné církevní obřady.

Muzea, knihovny, kina, divadla, filharmonie, sportovní utkání, fitness centra, bazény, herny, trhy a tržnice: činnost všech těchto zařízení je povolena jen do 30% kapacity (respektive 50% pokud výskyt onemocnění je pod hranicí - 1 případ/1.000 obyvatelů/14 dnů); vstup je povolen osobám očkovaným, osobám po prodělání onemocnění Covid-19 (v ochranné lhůtě 180 dnů) i osobám s negativním testem na COVID-19 (PCR test ne starší 72h nebo antigenní test ne starší 48h), a při dodržování hygienických nařízení.

Restaurace a kavárny – činnost je povolena do 30% kapacity (respektive 50%, pokud výskyt onemocnění je pod hranicí - 3 případy/1.000 obyvatelů/14 dnů):

– uvnitř i na zahrádkách restaurací a kaváren je vstup povolen pro osoby očkované, osoby po prodělané nemoci (v ochranné lhůtě 180 dnů) i osoby s negativním testem na COVID-19 (PCR test ne starší 72h nebo antigenní test ne starší 48h),

– otevírací doba 5:00 – 22:00 hod. a s obsazením 50% kapacity (po 22:00 hod. povolena jen dodávka domů).

Bary, kluby, diskotéky: činnost zakázaná.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Pokud onemocnění v souvislosti s COVID-19 provázejí komplikace nebo vážné zdravotní problémy je třeba volat na pohotovostní linku 112.

V případě onemocnění s méně závažnými příznaky - osoby očkované a které prodělaly COVID-19 musí zůstat 7 dní v izolaci. Neočkované osoby musí být v izolaci nejméně 10 dnů.


TRANZIT

V případě tranzitu přes území Rumunska do jiné cílové země, je třeba dodržet časový limit 24 hodin pro průjezd Rumunskem (test na Covid-19 není potřeba).


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Kompletní seznam všech zemí podle rizika nákazy je zveřejněn na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví Rumunska.

Ministerstvo vnitra
https://www.mai.gov.ro

Ministerstvo zahraničních věcí
http://mae.ro

Ministerstvo zdravotnictví
http://www.ms.ro 

Mapa hraničních přechodů
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

Seznam testovacích míst na území Rumunska naleznete pod tímto odkazem.


PODROBNÉ INFORMACE

Seznam uznávaných vakcín.

https://vaccinare-covid.gov.ro/vaccinuri-autorizate/

 

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do ČR