česky  english  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace ke vstupu a pobytu v Rumunsku v souvislosti s COVID-19

Rumunská Národní rada pro krizové situace schválila dne 5. 10. 2020 nové nařízení, jehož součástí je seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem - Česká republika je na seznamu a pro vstup na území Rumunska se tedy na cestující z ČR vztahují karanténní opatření.

Karanténní opatření v Rumunsku

S platností od 7. 10. 2020 jsou osoby, které přijíždějí do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (Česká republika je na tento seznam zařazena), povinny podstoupit 2- týdenní karanténu.

Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než 3 dny (72 hodin) a předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený maximálně 48 hodin před vstupem na území státu.

Dále se výjimky z karantény vztahují na určité kategorie osob dle Rozhodnutí č. 48 z 8. 10. 2020, které vydal Národní výbor pro krizové situace Rumunska (jeho znění naleznete v příloze).

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů, mohou tuto karanténu opustit po 10. dni, pokud 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek je negativní a nevykazuje žádné charakteristické příznaky.

Osoby cestující do Rumunska ze států s vysokým rizikem nákazy (tedy včetně ČR) mají povinnost vyplnit formulář Prohlášení (Declaration), ve kterém musí vyplnit mimo jiné následující údaje: dobu příjezdu, osobní údaje, předpokládanou dobu a místo pobytu v Rumunsku, kontaktní údaje, informace o aktuálním zdravotním stavu včetně prohlášení, že v případě nařízené karantény budou pobývat na adrese uvedené v tomto formuláři.

Aktuální seznam zemí s vysokým rizikem nákazy, na kterém je od 7. 10. zařazena i Česká republika: https://www.politiadefrontiera.ro/files/docu/160526590453-listastatebun.pdf

Při vstupu na rumunské území je rozhodující nikoli občanství cestujícího, ale skutečnost, z jaké destinace dotyčný přijíždí. Pokud občan ČR cestuje do Rumunska ze země s nízkým rizikem nákazy COVID-19, kde pobýval posledních minimálně 14 dní, pak se na něj žádná omezení pro vstup do země nevztahují a rovněž není omezen jeho volný pohyb. 

 

K návratu osob s českým občanstvím do ČR

Po opětovném umístění Rumunska mezi tzv. červené země s vysokým rizikem nákazy ode dne 9. listopadu 2020 se na české občany při návratu do České republiky vztahují karanténní opatření (pozn. platí pro pobyt v Rumunsku delší než 12 hodin) - před vstupem do ČR povinnost vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu (detaily v následujícím bodu 1).

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


1. Vycestování z České republiky a vstup na území ČR

V České republice je od 5. 10. 2020 vyhlášen nouzový stav, který byl prodloužen do 12. 12. 2020.

Od pondělí 9. listopadu 2020 vstupuje v platnost nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje vstup osob do České republiky. Vyplývající epidemiologická opatření a omezení se vztahují, jak na české občany vracející se zpět do ČR, tak i na všechny cizince. Země jsou dle míry rizika nákazy děleny do tří kategorií: zelené, oranžové a červené. Seznam zelených a oranžových zemí obsažen ve sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR bude průběžně aktualizován. Rumunsko, a stejně tak většina dalších evropských států, se nově zbarvilo červeně (viz. mapa v příloze). Podrobné informace a podmínky k cestování uvádí webový článek MZV ČR Rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí.

Cestující z Rumunska (pokud jejich pobyt přesáhl 12 hodin) jsou povinni před vstupem do ČR vyplnit elektronický příjezdový formulář, při hraniční nebo pobytové kontrole předložit doklad o jeho vyplnění a do 5 dnů od vstupu do ČR na vlastní náklady podstoupit RT-PCR test (nebo při vstupu do ČR předložit výsledek RT-PCR testu, který byl proveden v EU+ zemi a není starší 72 hodin) nebo podstoupit 14-denní karanténu. Výsledek testu je pak nutné oznámit příslušné hygienické stanici. Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.

Tranzit přes Českou republiku: je povolen i těm občanům a rezidentům EU (i občané třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v zemi EU), kteří strávili více než 12 hodin během posledních 14 dnů v zemích s vysokým výskytem nákazy COVID-19. Nemusí vyplňovat příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR test. Jejich tranzit přes Českou republiku však musí proběhnout do 12 hodin od překročení české hranice a během pobytu v ČR musí nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

MZV nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html ) či Ministerstva vnitra ČR.

 

2. Vstup na území Rumunska a tranzit

Aktuálně platí pro občany ČR povinná 2- týdenní karanténa nebo v případě cest kratších než 3 dny mít negativní test na SARSCoV-2 (další důležité podrobnosti na začátku článku).

Pokud tranzitujete přes Rumunsko do jiné cílové země, budete muset vyplnit tranzitní formulář, dodržovat tranzitní koridory a dodržet časový limit 24 hodin na průjezd Rumunskem.

V případě tranzitu musí řidiči kamionů/ profesionální řidiči vyplnit tento tranzitní formulář Ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů
https://www.untrr.ro/userfiles/files/158606970358-formulartranzit03042020varfinalaroenglrusdocxdocxdocxdocx1%281%29.pdf

Interaktivní mapa s vyznačenými povinnými tranzitními koridory, hraničními přechody, službami apod. k dispozici zde:
https://cestrin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cd8851109eb443ab4c09cb0ec96b054

Hraniční přechody:
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

3. Doprava

Současná epidemiologická situace má negativní dopad na autobusovou, železniční a zejména leteckou dopravu mezi ČR a Rumunskem - dle Rozhodnutí č. 48 ale zcela přerušena není.

Hraniční přechody
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

4. Opatření

Národní rada pro krizové situace rozhodla o prodloužení stavu pohotovosti v Rumunsku do 13. prosince 2020.

Národní rada pro krizové situace stanovila nařízením č. 49 (ze dne 13. 10. 2020), že vyhlašování opatření je dále v kompetenci jednotlivých žup, které tak budou reagovat na aktuální vývoj. Župní ředitelství pro veřejné zdraví (včetně hlavního města Bukurešti) budou denně sledovat počet nakažených na 1000 obyvatel za posledních 14 dní (neberou se v úvahu ohniska v pobytových a asistenčních centrech pro seniory, pobytových centrech pro děti a dospělé se zdravotními postiženími, včetně internátů a nemocnic).

Činnost restaurací, kaváren, divadel, kin, koncertních síní je ve vnitřních prostorách povolena za následujících podmínek:

- pokud je kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní menší nebo roven 1,5 / 1 000 obyvatel  - činnost je povolena na 50%

- pokud se kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní pohybuje mezi 1,5 až 3 / 1 000 obyvatel - činnost povolena na 30%

- pokud je kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní větší než 3 / 1 000 obyvatel - činnost se pozastavuje úplně.

Povoleny jsou vzdělávací kurzy a workshopy ve vnitřních prostorách do 25 osob, ve venkovních do 50 osob.

Nadále je pozastavena činnost barů, diskoték, heren, bazénů.

Zakazuje se pořádání soukromých i veřejných slavností a oslav jak v uzavřených, tak i vnějších prostorách (svatby, křtiny ad.).

V obchodech, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách a stejně tak i ve všech veřejných otevřených prostorách platí plošná povinnost nošení roušky. Rovněž je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry.

S účinností od 9. 11. 2020 je ve všech městech a obcích vyhlášen zákaz nočního vycházení od 23 do 5 hodin rána.

Provozovatelé obchodní činnosti a služeb jak v otevřených, tak i v uzavřených prostorách mají povinnost svou činnost ukončit v 21,00 hod. (obchody, venkovní restaurace).

Počet lidí, jež nesdílejí společné bydliště a společně se účastní rekreačních a sportovních aktivit v přírodě (resp. cyklistika, turistika, běh, sjezd na divoké vodě, horolezectví, lov, rybaření a jiné rekreační a sportovní činnosti), nesmí přesáhnout počet 6 osob. Stejně tak lidé, kteří nepatří do stejné rodiny, se mohou hromadně pohybovat nebo tvořit pěší skupiny nejvýše do počtu 6 osob.

Účast na náboženských svátcích je v Rumunsku povolena pouze osobám s bydlištěm v místě konání dané události.

Rumunské policejní složky kontrolují dodržování opatření spojených se stavem pohotovosti a v případě jejich porušení se udělují vysoké pokuty.

V případě vážných zdravotních problémů v souvislosti s COVID-19 můžete volat na pohotovostní linku 112.

 

5. Odkazy na místní instituce: 

Ministerstvo vnitra
https://www.mai.gov.ro

Ministerstvo zahraničních věcí
http://mae.ro

Ministerstvo zdravotnictví
http://www.ms.ro Rozhodnutí č. 48 (DOCX, 20 KB)

přílohy

Ochranné opatření ochrana státní hranice ode dne 17.11... 591 KB PDF (Acrobat dokument) 18.11.2020

Pravidla_pro_vstup_osob_na_uzemi_CR_platna_od_17_listopa... 201 KB PDF (Acrobat dokument) 18.11.2020

Schéma MV ČR_Pravidla pro příjezd do ČR 157 KB PDF (Acrobat dokument) 6.11.2020

Sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-sezn... 235 KB PDF (Acrobat dokument) 18.11.2020

Příjezdový formulář_informace 204 KB PDF (Acrobat dokument) 6.11.2020