česky  english  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace ke vstupu a pobytu v Rumunsku v souvislosti s COVID-19

Rumunská Národní rada pro krizové situace pravidelně aktualizuje seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, na kterém je od října 2020 zařazena i Česká republika. Pro vstup na území Rumunska se tedy na cestující z ČR vztahují karanténní opatření.

Karanténní opatření v RUMUNSKU

Přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (včetně České republiky) jsou povinni prokázat se negativním RT-PCR testem na SARS-CoV-2 (ne starším 72 hod. před vstupem do Rumunska v případě přepravy autem nebo ne starším 72 hod. před nástupem do dopravního prostředku) a zároveň podstoupit 2- týdenní karanténu. Přesněji platí 10- denní karanténa pro ty, kteří přicestují s negativním RT-PCR testem; 14- denní karanténa pro osoby, které přijedou např. autem bez testu (v případě letadla nelze nastoupit na palubu bez negativního RT-PCR testu). Aktuální seznam zemí s vysokým rizikem nákazy, na kterém zařazena i Česká republika: https://stirioficiale.ro/storage/Anexa%20Hot%20-%20Lista%20State%20cu%20risc%20epidemiologic%20ridicat%2019.02.2021.pdf

Děti do věku 3 let jsou osvobozeny od nutnosti předkládat test, avšak nikoli od karantény.

Test musí být dvojjazyčný - v jazyce země provedení testu a anglickém jazyce (v elektronické nebo tištěné formě).

Dopravci jsou oprávněni zamezit nástup cestujícího do dopravního prostředku, pokud se neprokáže negativním RT-PCR testem/ dokladem o očkování/ či dokladem o prodělaném onemocnění Covid-19.

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů, mohou karanténu opustit po 10. dni, pokud si 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek vyjde negativní a zároveň nevykazují žádné charakteristické příznaky onemocnění.

Osoby cestující do Rumunska ze států s vysokým rizikem nákazy (tedy včetně ČR) mají povinnost vyplnit formulář Prohlášení (Declaration-akceptuje zadání jen rumunského tel. čísla, zde Prohlášení ke stažení), ve kterém musí vyplnit mimo jiné následující údaje: dobu příjezdu, osobní údaje, předpokládanou dobu a místo pobytu v Rumunsku, kontaktní údaje, informace o aktuálním zdravotním stavu včetně prohlášení, že v případě nařízené karantény budou pobývat na adrese uvedené v tomto formuláři.

 

Výjimky z karantény

- osoby, jejichž pobyt na území Rumunska nepřekročí délku 3 dnů (72 hodin) a zároveň předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený max. 72 hodin před vstupem do země

- určité kategorie osob dle Rozhodnutí č. 9 z 11. 02. 2021, které vydal Národní výbor pro krizové situace Rumunska (v příloze pod článkem)

- osoby očkované proti viru SARS-Cov-2, pokud od podání druhé dávky vakcíny uplynulo nejméně 10 dní před vstupem do Rumunska nebo od doby přímého kontaktu s covid pozitivní osobou (neplatí pro osoby přijíždějící do Rumunska ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska)

- osoby, které za posledních 90 dní prodělaly onemocnění COVID-19 a prokáží to jedním z těchto dokumentů - pozitivní RT-PCR test k datu diagnózy, propouštěcí zpráva z nemocnice, test prokazující přítomnost protilátek IgG provedený max. 14 dní před vstupem do země, nebo prověřením v databázi Corona-forms a u nichž uplynulo nejméně 14 dní od data potvrzení do dne vstupu do země.

 

Při vstupu na rumunské území je rozhodující nikoli občanství cestujícího, ale skutečnost, z jaké destinace dotyčný přijíždí. Pokud občan ČR cestuje do Rumunska ze země s nízkým rizikem nákazy COVID-19, kde pobýval posledních minimálně 14 dní, pak se na něj žádná omezení pro vstup do země nevztahují a rovněž není omezen jeho volný pohyb. 

 


1. Vycestování z České republiky a návrat na území ČR

V České republice je od 5. 10. 2020 vyhlášen nouzový stav, který je stále prodlužován a aktuálně platí do 28. února 2021.

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru je nutné se řídit pravidelně aktualizovaným ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví, kterým se určují pravidla cestování do České republiky. Cestovatelé musí už před cestou do ČR z většiny zemí podstupovat testování na COVID-19. Cestovatelský semafor nyní rozlišuje z hlediska rizika nákazy země - zelené (nízké riziko), oranžové (střední riziko), červené (vysoké riziko) a tmavě červené (velmi vysoké riziko). Podrobné informace naleznete v článku MZV PŘEHLEDNĚ: Nová pravidla cestování platná od 5. února 2021.

 

Cestující z RUMUNSKA (pobyt delší než 12h) jsou povinni před vstupem do ČR:

(Rumunsko - červená země - vysoké riziko nákazy)

- vyplnit elektronický příjezdový formulář a při hraniční nebo pobytové kontrole předložit doklad o jeho vyplnění

- absolvovat u akreditované laboratoře antigenní (24h před cestou) nebo PCR test (ne starší 72 hod) - adresář odběrových míst na území Rumunska

+ po vstupu do ČR:

- do 5 dnů od příjezdu do ČR absolvovat další PCR test a jeho výsledek neprodleně ohlásit příslušné hygienické stanici; do doby výsledku testu platí pro tyto osoby povinná karanténa/ samoizolace (omezení volného pohybu).

Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.

Nově se výjimka z karanténních opatření vztahuje na osoby, které již onemocnění Covid-19 prodělaly v posledních 90 dnech a prokáží to odpovídajícím lékařským potvrzením, a také na osoby očkované, u nichž uplynulo nejméně 14 dnů od podání druhé dávky vakcíny (instrukce k získávání certifikátů o očkování určuje MZdr).

! Dne 25. 2. 2021 začíná platit v ČR povinnost nosit respirátory FFP2 v obchodech, provozovnách služeb, ambulantních zdravotnických zařízeních nebo veřejné dopravě (už nestačí obyčejné látkové nebo chirurgické roušky) - detailní pravidla o nošení respirátorů v OO MZdr.

 

Tranzit přes Českou republiku: je povolen i těm občanům a rezidentům EU (i občané třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v zemi EU), kteří strávili více než 12 hodin během posledních 14 dnů v zemích s vysokým výskytem nákazy COVID-19. Nemusí vyplňovat příjezdový formulář ani podstoupit RT-PCR test. Jejich tranzit přes Českou republiku však musí proběhnout do 12 hodin od překročení české hranice a během pobytu v ČR musí nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).

V souladu s Usnesením Vlády ČR č. 79 ze dne 28. ledna 2021 o přijetí krizového opatření, kterým se dále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR, MZV nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech (není možné cestovat za turistickým účelem). Důvodem jsou zejména rozsáhlé restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. Informace a podmínky k cestování uvádí webový článek MZV ČR Rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo Ministerstva vnitra ČR.

 

2. Vstup na území Rumunska a tranzit

Aktuálně platí pro občany ČR povinná 2- týdenní karanténa a zároveň se při vstupu do Rumunska prokázat negativním RT-PCR testem na SARS-CoV-2 (ne starším 72 hod.)/ v případě cest kratších 3 dnů mít rovněž negativní test na SARSCoV-2 ne starší 72h (další důležité podrobnosti na začátku článku).

Pokud tranzitujete přes Rumunsko do jiné cílové země, je třeba dodržet časový limit 24 hodin na průjezd Rumunskem.

V případě tranzitu musí řidiči kamionů/ profesionální řidiči vyplnit tento tranzitní formulář Ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů
https://www.untrr.ro/userfiles/files/158606970358-formulartranzit03042020varfinalaroenglrusdocxdocxdocxdocx1%281%29.pdf

Interaktivní mapa s vyznačenými povinnými tranzitními koridory, hraničními přechody, službami apod. k dispozici zde:
https://cestrin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cd8851109eb443ab4c09cb0ec96b054

Hraniční přechody:
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

3. Doprava

Současná epidemiologická situace má negativní dopad na autobusovou, železniční a zejména leteckou dopravu mezi ČR a Rumunskem - dle Rozhodnutí č. 48 ale zcela přerušena není.

Hraniční přechody
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

4. Opatření

Národní rada pro krizové situace rozhodla o prodloužení stavu pohotovosti v Rumunsku do 13. března 2021.

Národní rada pro krizové situace stanovila nařízením č. 49 (ze dne 13. 10. 2020), že vyhlašování opatření je dále v kompetenci jednotlivých žup, které tak budou reagovat na aktuální vývoj. Župní ředitelství pro veřejné zdraví (včetně hlavního města Bukurešti) budou denně sledovat počet nakažených na 1000 obyvatel za posledních 14 dní (neberou se v úvahu ohniska v pobytových a asistenčních centrech pro seniory, pobytových centrech pro děti a dospělé se zdravotními postiženími, včetně internátů a nemocnic).

Činnost restaurací, kaváren, divadel, kin, koncertních síní je ve vnitřních prostorách povolena za následujících podmínek:

- pokud je kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní menší nebo roven 1,5 / 1 000 obyvatel  - činnost je povolena na 50%

- pokud se kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní pohybuje mezi 1,5 až 3 / 1 000 obyvatel - činnost povolena na 30%

- pokud je kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní větší než 3 / 1 000 obyvatel - činnost se pozastavuje úplně.

Povoleny jsou vzdělávací kurzy a workshopy ve vnitřních prostorách do 25 osob, ve venkovních do 50 osob.

Nadále je pozastavena činnost barů, diskoték, heren, bazénů.

Zakazuje se pořádání soukromých i veřejných slavností a oslav jak v uzavřených, tak i vnějších prostorách (svatby, křtiny ad.).

V obchodech, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách a stejně tak i ve všech veřejných otevřených prostorách platí plošná povinnost nošení roušky. Rovněž je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry.

S účinností od 9. 11. 2020 je ve všech městech a obcích vyhlášen zákaz nočního vycházení mimo své bydliště od 23 do 5 hodin rána - mezi výjimky patří: cesty do práce, za neodkladnou zdravotní péčí, v urgentních případech cesta za účelem koupě léků či cesty spojené s úmrtím rodinného příslušníka za předpokladu vyplnění čestného prohlášení nebo potvrzení o zaměstnání během noční karantény.

Provozovatelé obchodní činnosti a služeb mají povinnost svou činnost ukončit ve 21,00 hod., restaurace mají nyní povolenu delší otevírací dobu.

Počet lidí, jež nesdílejí společné bydliště a společně se účastní rekreačních a sportovních aktivit v přírodě (resp. cyklistika, turistika, běh, sjezd na divoké vodě, horolezectví, lov, rybaření a jiné rekreační a sportovní činnosti), nesmí přesáhnout počet 6 osob. Stejně tak lidé, kteří nepatří do stejné rodiny, se mohou hromadně pohybovat nebo tvořit pěší skupiny nejvýše do počtu 6 osob.

Účast na náboženských svátcích je v Rumunsku povolena pouze osobám s bydlištěm v místě konání dané události.

Rumunské policejní složky kontrolují dodržování opatření spojených se stavem pohotovosti a v případě jejich porušení se udělují vysoké pokuty.

V případě vážných zdravotních problémů v souvislosti s COVID-19 můžete volat na pohotovostní linku 112.

 

5. Odkazy na místní instituce: 

Ministerstvo vnitra
https://www.mai.gov.ro

Ministerstvo zahraničních věcí
http://mae.ro

Ministerstvo zdravotnictví
http://www.ms.ro Rozhodnuti_c._9_Narodniho_vyboru_pro_krizove_situace_Rumunska_z_11_2_2021_vyjimky_z_karanteny (DOCX, 19 KB)

přílohy

Ochranné opatření MZdr od_15_02_2021 313 KB PDF (Acrobat dokument) 16.2.2021

Sdělení MZdr_dělení států z hlediska rizika... 262 KB PDF (Acrobat dokument) 22.2.2021

Pravidla vstupu a návratu do ČR_05_02_2021 143 KB PDF (Acrobat dokument) 2.2.2021

Pravidla vstupu a návratu do ČR_en_05_02_2021 116 KB PDF (Acrobat dokument) 2.2.2021

Příjezdový formulář_informace 204 KB PDF (Acrobat dokument) 6.11.2020

cestovatelský semafor od 15.2.2021 24 KB JPG (Obrázek / Fotka) 16.2.2021

TABULKA-pravidla_pro_vstup_osob_na_uzemi_CR_platna_od_15... 368 KB PDF (Acrobat dokument) 16.2.2021