česky  english  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: @MZ ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace ke vstupu a pobytu v Rumunsku v souvislosti s COVID-19

Rumunská Národní rada pro krizové situace ustanovila svým Rozhodnutí č. 28 ze dne 14. 05. 2021 vlastní cestovatelský semafor zemí dle míry rizika nákazy.

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci je Česká republika nově od neděle 7. listopadu 2021 zařazena na červený seznam zemí s vysokou mírou rizika nákazy onemocnění Covid-19. Přijíždějící z ČR musí při vstupu do Rumunska disponovat vyplněným příjezdovým formulářem, a dále očkovacím certifikátem/ certifikátem o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech nebo PCR testem ne starším 72 hodin, který opravňuje pobývat na území Rumunska pouze po dobu 3 dnů.

Přehled vybraných evropských zemí v jednotlivých kategoriích:

Zelená

 

Finsko, Kosovo, Malta, Španělsko, Švédsko, Vatikán

(na cestující z těchto zemí se nevztahují žádná karanténní opatření při vstupu do Rumunska)

Žlutá

 

Albánie, Bělorusko, Dánsko, Francie, Itálie, Portugalsko

Červená

 

Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Řecko, San Marino, Severní Makedonie, Monako, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Velká Británie, Ukrajina

Česká republika se nachází v kategorii zemí vysokého rizika, tj. na červeném seznamu zemí.

Kompletní seznam všech zemí je zveřejněn na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví Rumunska (pouze v rumunštině).

 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Do Rumunska je možno cestovat za jakýmkoli účelem, tzn. včetně turistiky. Česká republika je však nově od 7. listopadu 2021 zařazena na rumunském cestovatelském semaforu mezi červené země, tedy země s vysokým rizikem. Před vstupem do Rumunska je potřeba disponovat vyplněným příjezdovým formulářem a pokud se chce cestující vyhnout povinné 14-denní karanténě, je nutné mít očkovací certifikát/ certifikát o prodělaném onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech nebo PCR test ne starší 72 hodin. Negativní PCR test však opravňuje pobývat na území Rumunska pouze po dobu 3 dnů.

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedené podmínky platí rovněž pro profesionální řidiče kamionové dopravy, kteří již nespadají do okruhu osob/ profesí s původní výjimkou z karanténních opatření.

Příjezdový formulář je možné vyplnit online v této podobě on-line příjezdový formulář nebo v tištěné podobě (rumunsko-anglická verze). Povinnost vyplnění formuláře platí vždy a pro všechny, kteří na území Rumunska vstupují, bez ohledu na skutečnost, jestli se na ně domácí 14-ti denní karanténa vztahuje či nikoliv. Doporučujeme formulář vyplnit před cestou, letecké společnosti mohou registraci kontrolovat. Vyplňuje se i v případě tranzitu.

Základním karanténním opatřením nadále zůstává nařízená 14-ti denní karanténa v místě deklarovaného pobytu. Rozhodujícím kritériem pro nařízení karantény je skutečnost, ze které země cestující do Rumunska přijíždí. Karanténa není při vstupu do Rumunska nařízena v následujících případech:

1) pro osoby, které přijíždí ze země na zeleném seznamu (platí i pro osoby, které pochází z ostatních zemí, avšak posledních 14 dnů souvisle pobývali v zemi ze zeleného seznamu)

2) osoby nacházející se v tranzitu na území Rumunska, pokud opustí toto území do 24 hodin od vstupu na území Rumunska

3) osoby, které předloží negativní test na SARS-CoV-2 provedený max. 72 hodin před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo před vstupem na území Rumunska Přijíždějící s testem ze žlutých států mohou v Rumunsku pobývat neomezeně dlouhou dobu. Cestující s testem přijíždějící z červených států mohou pobývat v Rumunsku pouze do 72 hod. (týká se cest z ČR).

4) osoby očkované proti SARS-CoV-2, pokud uplynulo alespoň 10 dnů od podání poslední dávky vakcíny

5) osoby, které za posledních 180 dní prodělaly onemocnění COVID-19 a u nichž uplynulo nejméně 14 dní od data potvrzení nákazy před vstupem do země, a prokáží to jedním z těchto dokumentů - pozitivní RT-PCR test k datu diagnózy, propouštěcí zpráva z nemocnice apod. (platí pro přijíždějící ze žlutých a červených států)

6) Výjimku z karanténních opatření mají děti do 6 let.

Kompletní výčet výjimek z karantény naleznete v příloze.

 

Pokud tranzitujete přes Rumunsko do jiné cílové země, je třeba dodržet časový limit 24 hodin na průjezd Rumunskem (test na Covid-19 není potřeba).

V případě tranzitu musí řidiči kamionů/ profesionální řidiči vyplnit tento tranzitní formulář Ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů
https://www.untrr.ro/userfiles/files/158606970358-formulartranzit03042020varfinalaroenglrusdocxdocxdocxdocx1%281%29.pdf

Interaktivní mapa s vyznačenými povinnými tranzitními koridory, hraničními přechody, službami apod. k dispozici zde:
https://cestrin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cd8851109eb443ab4c09cb0ec96b054

Hraniční přechody:
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

2. DOPRAVA

Současná epidemiologická situace umožňuje postupné obnovování autobusové, vlakové a letecké dopravy mezi ČR a Rumunskem. Byly znovuzavedeny přímé lety mezi Prahou a Bukureští nejprve společností Blue Air, od léta též rumunským Taromem (variantou zůstávají možnosti leteckého spojení s mezipřistáním ve Vídni, Frankfurtu nebo Amsterdamu).

Hraniční přechody
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

3. OPATŘENÍ

Národní rada pro krizové situace Rumunska rozhodla o prodloužení stavu pohotovosti v Rumunsku o dalších 30 dnů od 9. listopadu do 8. prosince 2021.

Povinnost nošení roušky platí ve všech vnitřních prostorách (dopravní prostředky, obchody, úřady apod.) i na veřejných prostranstvích s větší koncentrací lidí (např. tržnice, zastávky, v okolí 50m od škol). Při sportu platí výjimka z nošení roušky a též např. pro děti mladší 5 let.

Nová opatření dle Nařízení vlády č. 1130/2021, platná od 25. 10. 2021

 

Zákaz konání - svatby, křty, soukromé slavnosti, a to v uzavřených i otevřených prostorách.

Omezení vycházení

– osoby očkované anebo po prodělání nemoci (v ochranné lhůtě) - bez omezení

– osoby neočkované: zákaz vycházení po 22:00 hod.

Výjimku mají pouze osoby buď se služební legitimací nebo potvrzením od zaměstnavatele, že se jedná o vykonávání služebních povinností, nebo osoby s prohlášením na vlastní odpovědnost, že se jedná o cestu do nemocnice, za účelem nákupu léků, péče o nezletilého nebo nemocného, v souvislosti s úmrtím někoho blízkého apod.

Otevírací doba veškerých obchodů, obchodních center a stravovacích zařízení: 5: 00 – 21:00 hod.

Vstup pouze s COVID pasem pro osoby očkované anebo po prodělání nemoci (v ochranné lhůtě) (O+N): obchodní centra (mall), restaurace, kavárny, kina, divadla, fitness centra, bazény, herny, trhy. Rovněž ubytovací zařízení v Rumunsku vyžadují Covid pas s informací o podstoupeném očkování nebo o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech (nelze předložit např. PCR test místo toho).

Vstup pouze s COVID pasem (i s negativním PCR nebo antigenním testem) (O+N+T): ústřední a místní veřejné instituce (např. radnice, státní nemocnice, daňové úřady atd.), hospodářské subjekty s veřejným kapitálem, hospodářské subjekty působící v budovách se soukromými kancelářemi, ve kterých působí současně alespoň 50 osob.

Tyto instituce a společnosti mají povinnost zajistit všem obyvatelům přístup k nabízeným veřejným službám organizováním činnosti v online prostředí, v otevřených prostorách, na přepážkách umístěných mimo budovy nebo musí za jakýchkoli jiných podmínek zajistit dodržování opatření k zamezení šíření Sars-Cov-2 (výjimku mají zaměstnanci těchto institucí).

Neomezený vstup bez COVID pasu: obchody s potravinami (které se nenacházejí v obchodních centrech), lékárny (které se nenacházejí v obchodních centrech), benzinové stanice, bohoslužebná místa.

Sportovní utkání se mohou konat, ale bez diváků.

Muzea, knihovny, kina, divadla, filharmonie, fitness centra, bazény, herny, trhy a tržnice: činnost povolena do 30% kapacity jen pro osoby očkované anebo osoby po prodělání nemoci (v ochranné lhůtě 180 dnů) a při dodržování hygienických nařízení.

Mítinky a demonstrace: max. počet účastníků 100, a to jen pro osoby očkované anebo osoby po prodělání nemoci (v ochranné lhůtě 180 dnů) a při dodržování hygienických pravidel (roušky).

Restaurace a kavárny:

– uvnitř i na zahrádkách, včetně hotelů a penzionů: vstup povolen jen pro osoby očkované anebo osoby po prodělané nemoci (v ochranné lhůtě), otevírací doba 5:00 – 21:00 hod. a s obsazením 50% kapacity

– po 21:00 hod. povolena jen dodávka domů

– stánky (venku): činnost povolena, konzumace jen pro osoby očkované anebo osoby po prodělané nemoci (v ochranné lhůtě).

Bary, kluby, diskotéky: činnost zakázaná.

Pracoviště

- pokud to podmínky umožňují alespoň 50% zaměstnanců by mělo pracovat v režimu home office

- pokud to není možné a na pracovišti je více než 50 zaměstnanců, má být zorganizována práce na směny s odstupem jedné hodiny.

 

Zdroj včetně tiskopisů prohlášení na webu Prefektury města Bukurešť.

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo vnitra
https://www.mai.gov.ro

Ministerstvo zahraničních věcí
http://mae.ro

Ministerstvo zdravotnictví
http://www.ms.ro 

V případě vážných zdravotních problémů v souvislosti s COVID-19 můžete volat na pohotovostní linku 112.

Velvyslanectví ČR v Rumunsku - kontakty

 

5. NÁVRAT DO ČR

Rumunsko se řadí dle seznamu rizikových zemí Ministerstva zdravotnictví ČR s platností od 22. listopadu 2021 mezi ČERVENÉ země - vysoké riziko nákazy a pro vracející se do ČR platí tyto podmínky.

Seznam testovacích míst na území Rumunska naleznete pod tímto odkazem.

Aktuální ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 27. října 2021.


Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. Informace a podmínky k cestování uvádí webový článek MZV ČR Rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo Ministerstva vnitra ČR.

přílohy

Rozhodnuti_c._43_Narodniho_vyboru_pro_krizove_situace_Ru... 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 3.11.2021