česky  english  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: mzvcr
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace ke vstupu a pobytu v Rumunsku v souvislosti s COVID-19

Rumunská Národní rada pro krizové situace pravidelně aktualizuje seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, na kterém je zařazena i Česká republika. Pro vstup na území Rumunska se tedy na cestující z ČR vztahují karanténní opatření.

Karanténní opatření v RUMUNSKU

Přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (včetně České republiky) jsou povinni podstoupit 2- týdenní karanténu. Tu je možné zkrátit na 10 dnů, pokud se osoba prokáže negativním RT-PCR testem na SARS-CoV-2 (ne starším 72 hod. před vstupem do Rumunska v případě přepravy autem/ ne starším 72 hod. před nástupem do dopravního prostředku v případě přepravy veřejnou dopravou). Aktuální seznam zemí s vysokým rizikem nákazy, na kterém zařazena i Česká republika zde: https://stirioficiale.ro/storage/Anexa%20nr%202%20-%20Lista%20State%20cu%20risc%20epidemiologic%20ridicat%2010.05.2021.pdf

Děti do věku 3 let jsou osvobozeny od nutnosti předkládat test, avšak nikoli od karantény.

Test musí být dvojjazyčný - v jazyce země provedení testu a anglickém jazyce (v elektronické nebo tištěné formě).

Dopravci jsou oprávněni zamezit nástup cestujícího do dopravního prostředku, pokud se neprokáže negativním RT-PCR testem/ dokladem o očkování/ či dokladem o prodělaném onemocnění Covid-19.

Osoby cestující do Rumunska ze států s vysokým rizikem nákazy (tedy včetně ČR) mají povinnost vyplnit formulář Prohlášení (Declaration,  Prohlášení ke stažení), ve kterém musí vyplnit mimo jiné následující údaje: dobu příjezdu, osobní údaje, předpokládanou dobu a místo pobytu v Rumunsku, kontaktní údaje, informace o aktuálním zdravotním stavu včetně prohlášení, že v případě nařízené karantény budou pobývat na adrese uvedené v tomto formuláři.

Při vstupu na rumunské území je rozhodující nikoli občanství cestujícího, ale skutečnost, z jaké destinace dotyčný přijíždí. Pokud občan ČR cestuje do Rumunska ze země s nízkým rizikem nákazy COVID-19, kde pobýval posledních minimálně 14 dní, pak se na něj žádná omezení pro vstup do země nevztahují a rovněž není omezen jeho volný pohyb. 

 

Výjimky z karantény při vstupu do Rumunska

- osoby, jejichž pobyt na území Rumunska nepřekročí délku 3 dnů (72 hodin) a zároveň předloží negativní test na SARSCoV-2, provedený max. 72 hodin před vstupem do země

- určité kategorie osob dle Rozhodnutí č. 9 z 11. 02. 2021, které vydal Národní výbor pro krizové situace Rumunska (v příloze pod článkem)

- osoby očkované proti viru SARS-Cov-2, pokud od podání druhé dávky vakcíny uplynulo nejméně 10 dní před vstupem do Rumunska nebo od doby přímého kontaktu s covid pozitivní osobou (neplatí pro osoby přijíždějící do Rumunska ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska)

- osoby, které za posledních 90 dní prodělaly onemocnění COVID-19 a prokáží to jedním z těchto dokumentů - pozitivní RT-PCR test k datu diagnózy, propouštěcí zpráva z nemocnice, test prokazující přítomnost protilátek IgG provedený max. 14 dní před vstupem do země, nebo prověřením v databázi Corona-forms a u nichž uplynulo nejméně 14 dní od data potvrzení do dne vstupu do země.

 


1. Vycestování z ČR a návrat do ČR

V neděli 11. dubna 2021 o půlnoci skončil v České republice nouzový stav. Vláda ČR proto schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví ČR zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona.

Od 3. května 2021 platí nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se určují pravidla cestování z/ do České republiky a další. Cestovatelský semafor nyní rozlišuje z hlediska rizika nákazy země - zelené (nízké riziko), oranžové (střední riziko), červené (vysoké riziko), tmavě červené (velmi vysoké riziko) a černé (extrémně vysoké riziko). Seznam zemí dle míry rizika nákazy určuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve svém Sdělení. Podrobné informace k cestování naleznete v článku MZV PŘEHLEDNĚ: Nová pravidla cestování platná od 4. května 2021.

 

Cestující z RUMUNSKA (pobyt delší než 12h) jsou povinni před vstupem do ČR:

(Rumunsko - červená země - vysoké riziko nákazy)

- vyplnit elektronický příjezdový formulář a při hraniční nebo pobytové kontrole předložit doklad o jeho vyplnění

- v případě cesty veřejnou dopravou (letadlo apod.) absolvovat před cestou u akreditované laboratoře antigenní (24h před cestou) nebo PCR test (ne starší 72 hod) - adresář odběrových míst na území Rumunska

+ po vstupu na území ČR do 5 dnů absolvovat PCR test (platí pro cesty jak soukromým vozidlem, tak veřejnou dopravou) a jeho výsledek neprodleně ohlásit příslušné hygienické stanici

- do doby výsledku testu platí pro tyto osoby povinná karanténa/ samoizolace (omezení volného pohybu)

- 14 po příjezdu nosit v ČR všude mimo domov FFP2 respirátor.

Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.

Výjimku z karanténních opatření mají osoby:

- které prodělaly onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech a prokáží to odpovídajícím lékařským potvrzením

- které byly očkovány na území České republiky a kterým byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví, tyto osoby mohou po uplynutí 14 dnů od plně ukončeného očkování cestovat z oranžových a červených zemí Evropské unie bez nutnosti testování a bez omezení volného pohybu na území ČR.

 

Tranzit přes Českou republiku: je povolen i těm občanům a rezidentům EU (i občané třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v zemi EU), kteří strávili více než 12 hodin během posledních 14 dnů v zemích s vysokým výskytem nákazy COVID-19. I pro tranzit je nutné předložit negativní test na přítomnost SARS-CoV-2 - antigenní ne starší 24h nebo RT-PCR ne starší 72h. Nemusí se vyplňovat příjezdový formulář. Tranzit přes ČR musí proběhnout do 12 hodin od překročení české hranice a během pobytu v ČR musí nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor FFP2).

MZV ČR nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech (není možné cestovat za turistickým účelem). Důvodem jsou zejména rozsáhlé restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. Informace a podmínky k cestování uvádí webový článek MZV ČR Rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí.

Další informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo Ministerstva vnitra ČR.

 

2. Vstup na území Rumunska a tranzit

Aktuálně platí pro občany ČR povinná 2- týdenní karanténa nebo 10-denní karanténa, pokud se osoba prokáže negativním RT-PCR testem na SARS-CoV-2 (ne starším 72 hod.)/ v případě cest kratších 3 dnů mít rovněž negativní test na SARSCoV-2 ne starší 72h (další důležité podrobnosti na začátku článku).

Pokud tranzitujete přes Rumunsko do jiné cílové země, je třeba dodržet časový limit 24 hodin na průjezd Rumunskem.

V případě tranzitu musí řidiči kamionů/ profesionální řidiči vyplnit tento tranzitní formulář Ministerstva dopravy, infrastruktury a spojů
https://www.untrr.ro/userfiles/files/158606970358-formulartranzit03042020varfinalaroenglrusdocxdocxdocxdocx1%281%29.pdf

Interaktivní mapa s vyznačenými povinnými tranzitními koridory, hraničními přechody, službami apod. k dispozici zde:
https://cestrin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cd8851109eb443ab4c09cb0ec96b054

Hraniční přechody:
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

3. Doprava

Současná epidemiologická situace má negativní dopad na autobusovou, železniční a zejména leteckou dopravu mezi ČR a Rumunskem - zcela přerušena ale není.

Hraniční přechody
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/

 

4. Opatření

Národní rada pro krizové situace rozhodla o prodloužení stavu pohotovosti v Rumunsku o dalších 30 dnů od 13. dubna do 12. května 2021.

Národní rada pro krizové situace stanovila nařízením č. 49 (ze dne 13. 10. 2020), že vyhlašování opatření je dále v kompetenci jednotlivých žup, které tak budou reagovat na aktuální vývoj. Župní ředitelství pro veřejné zdraví (včetně hlavního města Bukurešti) budou denně sledovat počet nakažených na 1000 obyvatel za posledních 14 dní (neberou se v úvahu ohniska v pobytových a asistenčních centrech pro seniory, pobytových centrech pro děti a dospělé se zdravotními postiženími, včetně internátů a nemocnic).

Činnost restaurací, kaváren, divadel, kin, koncertních síní je ve vnitřních prostorách povolena za následujících podmínek:

- pokud je kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní menší nebo roven 1,5 / 1 000 obyvatel  - činnost je povolena na 50%

- pokud se kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní pohybuje mezi 1,5 až 3 / 1 000 obyvatel - činnost povolena na 30% (momentální stav v hl.m. Bukurešti)

- pokud je kumulativní počet nakažených za posledních 14 dní větší než 3 / 1 000 obyvatel - činnost se pozastavuje úplně.

Povoleny jsou vzdělávací kurzy a workshopy ve vnitřních prostorách do 25 osob, ve venkovních do 50 osob.

Nadále je pozastavena činnost barů, diskoték, heren, bazénů.

Zakazuje se pořádání soukromých i veřejných slavností a oslav jak v uzavřených, tak i vnějších prostorách (svatby, křtiny ad.).

V obchodech, ve veřejné dopravě, v práci a v jiných uzavřených prostorách a stejně tak i ve všech veřejných otevřených prostorách platí plošná povinnost nošení roušky. Rovněž je zapotřebí dodržovat sociální vzdálenost 2 metry.

Zákaz nočního vycházení mimo své bydliště:

- po 22h (do 5. hodiny ranní), pokud míra nákazy klesne pod číslo 4 nakažených/ 1 000 obyvatel za posledních 14 dnů (obchody otevřeny do 21h)

- po 20h ve dnech Pá, So, Ne (do 5. hodiny ranní) + obchody zavírají v 18h/ zákaz nočního vycházení po 22h ve dnech Po-Čt + obchody otevřeny standardně, pokud je míra nákazy mezi 4–7,5 nakažených/ 1 000 obyvatel za posledních 14 dnů

- po 20h (do 5. hodiny ranní) každý den v obcích s vyšší mírou nákazy než 7,5 nakažených/ 1 000 obyvatel za posledních 14 dnů (obchody zavírají v 18h každý den)

Zákaz nočního vycházení - výjimky: cesty do práce, za neodkladnou zdravotní péčí, v urgentních případech cesta za účelem koupě léků či cesty spojené s úmrtím rodinného příslušníka za předpokladu vyplnění čestného prohlášení nebo potvrzení o zaměstnání během noční karantény.

Počet lidí, jež nesdílejí společné bydliště a společně se účastní rekreačních a sportovních aktivit v přírodě (resp. cyklistika, turistika, běh, sjezd na divoké vodě, horolezectví, lov, rybaření a jiné rekreační a sportovní činnosti), nesmí přesáhnout počet 6 osob. Stejně tak lidé, kteří nepatří do stejné rodiny, se mohou hromadně pohybovat nebo tvořit pěší skupiny nejvýše do počtu 6 osob.

Účast na náboženských svátcích je v Rumunsku povolena pouze osobám s bydlištěm v místě konání dané události.

Rumunské policejní složky kontrolují dodržování opatření spojených se stavem pohotovosti a v případě jejich porušení se udělují vysoké pokuty.

V případě vážných zdravotních problémů v souvislosti s COVID-19 můžete volat na pohotovostní linku 112.

 

5. Odkazy na místní instituce: 

Ministerstvo vnitra
https://www.mai.gov.ro

Ministerstvo zahraničních věcí
http://mae.ro

Ministerstvo zdravotnictví
http://www.ms.ro Rozhodnuti_c._9_Narodniho_vyboru_pro_krizove_situace_Rumunska_z_11_2_2021_vyjimky_z_karanteny (DOCX, 19 KB)

přílohy

Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR... 819 KB PDF (Acrobat dokument) 4.5.2021

Sdeleni MZdr_seznam zemi dle miry rizika nakazy_od 3.5... 277 KB PDF (Acrobat dokument) 5.5.2021

Pravidla-vstupu-a-návratu-do-ČR_češi_EU_4.5.2021_CZ 583 KB JPG (Obrázek / Fotka) 4.5.2021

Pravidla-vstupu-a-návratu-do-ČR_ostatní cizinci_4.5... 513 KB JPG (Obrázek / Fotka) 4.5.2021

Příjezdový formulář_informace 204 KB PDF (Acrobat dokument) 6.11.2020

cestovatelsky_semafor_od_03_05_2021 29 KB JPG (Obrázek / Fotka) 4.5.2021

TABULKA-pravidla_pro_vstup_osob_na_uzemi_CR_platna_od_27... 728 KB PDF (Acrobat dokument) 4.5.2021