česky  english  română 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska ZÚ Bukurešť

Přehled písemností k doručení, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Bukurešti jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se považuje za doručenou.

Číslo jednací

Vyvěšeno

Svěšeno

Č.j. 1362/2022-BUKU

16.09.2022

05.10.2022

Č.j. 1363/2022-BUKU

16.09.2022

05.10.2022

Č.j. 1364/2022-BUKU

16.09.2022

05.10.2022

Č.j. 1450/2022-BUKU

13.10.2022

02.11.2022

Č.j. 1472/2022-BUKU

02.11.2022

18.11.2022

Č.j. 1473/2022-BUKU

02.11.2022

18.11.2022