česky  english  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí

Vláda České republiky umožňuje trvalé přesídlení do České republiky jednotlivým cizincům s prokázaným českým původem (krajanům) na základě individuálně podávaných žádostí o povolení trvalého pobytu na území České republiky.

Cizinec s prokazatelným českým původem (krajan) může žádat o povolení
k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců, bez splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu   na území ČR. Účel pobytu je v tomto případě prokázán potvrzením o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí (PPKK), doplněným o životopis a zdůvodnění, ve kterém budou uvedeny zřetele hodné důvody žádosti o trvalý pobyt. O stejný typ pobytového oprávnění, případně o povolení k trvalému pobytu z humanitárních důvodů podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců může žádat i manžel/manželka nebo nezletilé dítě daného cizince. Tuto skutečnost dokladuje rovněž PPKK. Manžel/manželka nebo nezletilé dítě žadatele předloží ke své žádosti navíc doklad o příbuzenském vztahu s žadatelem a úředně ověřenou kopii nebo originál jeho potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.

Žádost o vydání potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí pro účely podání žádosti o povolení k trvalému pobytu si můžete podat na našem velvyslanectví.

Při podání žádosti je třeba předložit:

-         vyplněný formulář žádosti (formulář lze stáhnout z webové stránky MZV).

-         originály matričních či jiných dokumentů prokazující váš český původ opatřené jejich úředním překladem do českého jazyka a jejich kopie

-         další dokumenty potvrzující český původ či zájem o ČR (např. prokázání původu na území dnešní ČR, české jméno, česká národnost, přímí příbuzní s prokázaným českým původem, původ v české krajanské komunitě, český jazyk, docházka do české školy, návštěvy českého kostela, styky s českým jazykovým a kulturním prostředím apod.)

-         v případě, že jste členem krajanského spolku, bude tato skutečnost vyznačena na formuláři. Na formuláři žádosti o PPKK bude potvrzení krajanského spolku dokládající délku členství ve spolku

přílohy

Zadost_PPKK___2012 53 KB DOC (Word dokument) 17.4.2012