česky  english  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-rumunské ekonomické fórum v Bukurešti

Česko-rumunské ekonomické fórum se uskutečnilo dne 23. 5. 2017 v historických prostorách paláce Obchodní a průmyslové komory v Bukurešti. Dvoustranného ekonomického fóra se zúčastnili zástupci významných společností a podniků, zástupci rumunské státní správy, hospodářských komor, sdělovacích prostředků a české krajanské menšiny. Ekonomické fórum bylo realizováno formou projektu Velvyslanectví České republiky v Bukurešti z oblasti ekonomické diplomacie. Česko-rumunské ekonomické fórum se konalo při příležitosti 10. výročí členství Rumunska v Evropské unii.

Prestižní akci slavnostně zahájili český velvyslanec V. Války společně se státním tajemníkem Ministerstva pro obchod a podnikatelskou sféru Rumunska S. Fudulea. Ve svých projevech zdůraznili, že česko-rumunské vztahy zaznamenaly v posledních letech z hlediska obchodu a investic dynamický rozvoj. Obrat vzájemného obchodu vykazuje růst o více než 7 % a Česká republika se úspěšně posunuje na 10. místo v pořadí největších zahraničních investorů s investovaným kapitálem za více než 1,3 mld. EUR. Oba čestní hosté uvedli, že naše ekonomické zájmy se ve značné míře shodují a patří mezi ně především spolupráce v automobilovém průmyslu, zemědělství a potravinářství, energetice, ale také nás spojují společné zájmy v obraně nebo ochraně životního prostředí. Velvyslanec V. Války mj. zdůraznil, že zvláštní pozornost je věnována rovněž vývoji a aplikaci inovativních technologií.

Fórum bylo určeno hlavně rumunským podnikatelům a potencionálním rumunským investorům, kteří mají záměr vstoupit na český trh. Hlavním cílem setkání bylo tedy představit podmínky a možnosti podnikání a investování v České republice. Účastníci semináře byli seznámeni s formou podpory podnikání zahraničních subjektů v České republice, s podmínkami právního prostředí, problematikou kvalifikované pracovní síly a s aktuálními trendy na trhu s nemovitostmi. Poté následovala krátká prezentace Česko-rumunské smíšené obchodní a průmyslové komory s tím, že konkrétní nabídky služeb pro rumunské podnikatele v České republice představila její místopředsedkyně C.Voicu.

V rámci ekonomického fóra proběhla neodmyslitelná panelová diskuse, ve které se k budoucí spolupráci kromě ekonomického diplomata rady-vyslance M. Peprníka a prezidenta bukurešťské hospodářské komory Prof. Dr. S. Dimitria postupně vyjadřovali mj. zástupci BVV Veletrhy Brno, společnosti Akcenta CZ a Exportní a importní banky Rumunska – společnosti EximBank SA, která poskytuje i finanční služby v oblasti vývozu, investic a úvěrů. O své čerstvě nabyté zkušenosti z podnikání v České republice se přišlo do panelové diskuse podělit i vedení významné rumunské společnosti Modpack System, která si zřídila zastoupení v České republice, kde úspěšně podniká v oblasti průmyslových obalů.

Během závěrečného koktejlu, kde byly podávány české speciality, měli účastníci fóra možnost pokračovat v započatých diskusích nad konkrétními projekty, jakož i v tématech prezentovaných během ekonomického fóra. Dle prvních ohlasů se akce vydařila a nesla se pod motem „společná minulost – společné zájmy – společná budoucnost“. Prezident Obchodní a průmyslové komory v Bukurešti a bývalý ministr pro privatizaci Prof. S. Dimitriu projevil zájem o další spolupráci s českým velvyslanectvím především na realizaci obchodní mise rumunských podnikatelů do České republiky spojenou s účastí na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a o kooperaci a výměnu zkušeností s českými partnery v oblasti vzdělávaní a zaměstnanosti, která je z jeho pohledu velmi důležitá pro budoucnost rumunských regionů při nabízení kvalitních lidských zdrojů potenciálním investorům a zaměstnavatelům.

 

Milan Peprník, rada-vyslanec, Velvyslanectví ČR v Bukurešti