česky  english  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wikipedia
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rumunská regionální letiště – příležitosti pro české dodavatele

Vzhledem k velikosti Rumunska a stále poddimenzované železniční a silniční infrastruktuře hraje významnou roli poměrně hustá síť regionálních letišť. Velvyslanectví identifikovalo jako velké téma jejich vybavení resp. modernizaci. Rumunsko klade velký důraz na dopravní průmysl a infrastrukturu, počítá s tzv. udržitelnou dopravou, na kterou je vyčleněna suma přesahující 20 mld. EUR. Pro Rumunsko je rovněž důležité, že na infrastrukturu směřuje z fondů Národního plánu oživení a odolnosti (NPO) prakticky jedna třetina z celkového schváleného rozpočtu, jedná se tak i o evropskou prioritu. Příležitosti se opírají o nově koncipovanou „Mapu strategických příležitostí“, ve které klademe důraz na dopravní průmysl a infrastrukturu

Výčet některých lokalit a možností je nutné zahájit společností Bucharest Airports/Aeroporturi București, která spravuje dvě hlavní rumunská letiště a to Mezinárodní letiště Henri Coanda a regionální Mezinárodní letiště Aurel Vlaicu.

Střednědobé a dlouhodobé cíle společnosti Bucharest Airports je modernizace infrastruktury s dosažením plánů EU na uhlíkovou neutralitu a zdvojnásobení současné kapacity letišť. Rozvoj infrastruktury spočívá v novém terminálu, vybudování technického centra, elektrárny, zásobování vodou včetně hasicí, čerpací stanice odpadních vod, pozemní servisní vybavení, dále v novém systému taxislužeb, high-tech parku, obchodní a cargo oblasti resp. napojení na systémy pozemní dopravy (dálnice, železnice, metro), a v neposlední řadě výstavba obchodní oblasti v blízkosti nového terminálu.

S přípravou technické dokumentace a návrhem terminálu se počítá v příštím roce, s dokončením projektu v roce 2027. Celkový objem plánovaných investic je cca 850 mil. EUR.

Na mezinárodním letišti v Timișora „Traian Vuia“ v současnosti probíhá projekt rekonstrukce celého bezpečnostního systému letiště, výměna a integrace veškeré sledovací zařízení TVCI, kontrola přístupu a monitoring činnosti, a to jak ve veřejné zóně, tak v provozní části letiště.

Letiště v Timișora připravuje velké investiční projekty týkající se infrastruktury letiště a modernizace služeb, obnovení systémů a vybavení. Tyto projekty budou mít částečně i finanční podporu ze strany EU prostřednictvím Operačnímu programu „Velká infrastruktura 2014-2020“, který se dá uplatnit do konce roku 2023.

Poté bude následovat velký projekt a realizace nového terminálu s plochou 12.000 m² pro odlety externích letů.

Mezinárodní letiště Craiova se bude celkově modernizovat za cca 85 mil. EUR, zdroje pocházejí podobně jako na letišti v Timișora z evropských fondů. Projekt zahrnuje nový terminál, parkoviště, fotovoltaické zajištění. Nabídky se budou uzavírat počátkem roku 2022.

Letiště Tulcea se nachází v deltě Dunaje a do budoucna by to mohla být brána k Černému moři resp. k ústí Dunaje. Na letišti v Tulcea probíhají plánované investice do zvyšování bezpečnosti cestujících a rozšíření odbavování osobních letadel.

Zástupcům regionu byly již předány podklady českých firem, které jsou připravené investovat do projektu modernizace letiště Tulcea resp. kontakty na specifické české firmy, které by mohly zajišťovat logistiku při stavbě přístavu a obsluze lodních kapacit v blízkém přístavu.

Specifickými případy jsou vojenské objekty. V příštích 20 letech se očekává, že modernizace a rozšíření základny Mihail Kogălniceanu bude rumunský rozpočet stát více než 2,5 miliardy EUR. Letecká základna Mihail Kogălniceanu se nachází poblíž Constanțy a je klíčovým multimodálním dopravním uzlem amerických rotujících sil.

Dalších cca 200 milionů eur má stát investovat během pěti let na letecké základně v Câmpia Turzii, rozvoj tohoto zařízení podpoří 130 miliony dolarů vláda USA.

V rámci kontaktů s ambasádou zájem o vlastní rozvoj projevilo i malé regionální letiště Tuzla, jižně od přímořské Constanțy.

Doporučujeme, aby v první etapě české společnosti zaslaly regionálním letištím příkladné technické prezentace vyrobených vybavení a zařízení a poskytnutých služeb. Tyto prezentace budou analyzované letištními společnostmi v rámci zákona č. 99/2016, který upravuje oborové akvizice s tím, že podmínky budou zahrnuty do budoucích zadávacích dokumentů.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

 

Rudolf Opatřil, ekonomický rada, Velvyslanectví ČR v Bukurešti