česky  english  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Bukurešti
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rumunsko – příležitosti v regionech

Ve spolupráci s Romanian Investment ZOOM https://investmentzoom.ro/, bylo v Bukurešti zorganizováno setkání se zástupci municipalit napříč Rumunskem. V průběhu jednání se objevily zajímavé možnosti mezinárodní spolupráce, města hledají investory, resp. obchodní příležitosti. Po ukončení jednání zástupci lokalit Bălănești, Zarand, Beznead a Cuca oslovili osobním dopisem přímo Zastupitelský úřad s konkrétními návrhy resp. s prosbou o zprostředkování informací o jejich zájmu a potenciálu.

Investment ZOOM kooperuje s ministerstvem zahraničních věcí, s ministerstvem hospodářství, župními resp. obecními radami, místními hospodářskými komorami a na základě konzultací připravuje schůzky s představiteli vytipovaných lokalit.

Obecně platí, že značný investiční potenciál představuje energetický nebo volnočasový segment, lehký průmysl, zemědělství, ale je zde i příležitost zainvestovat ve významně rozrůstajících se industriálních parcích.

Obec Bălănești se nachází v župě Gorj v metropolitní zóně Targu Jiu. Představitelé obce mají zájem o zahraniční investice do oblasti lehkého průmyslu. Za svou konkurenční výhodu obec považuje daňová zvýhodnění pro investory, již existující zázemí a blízkost k městu Targu Jiu, které se svými cca 82 000 obyvatel a nabízejí další možnosti včetně kvalifikované pracovní síly. Bălănești má i značný turistický potenciál díky blízkosti termálních vod a hor.

Zarand se nachází v blízkosti hranic s Maďarskem a Srbskem a regionální metropole Arad. Nejdůležitějším segmentem ekonomiky této oblasti je zemědělství a chov zvířat. Obec a zdejší podnikatelské subjekty zajímají primárně investice do oblasti zemědělství (obilí, ovoce a zelenina). Prioritu nají i investice do fotovoltaiky či výstavby čistíren odpadních vod, resp. s tím související infrastruktury.

Obec Bezdead se nachází v podhůří Karpat, v blízkosti hlavní komunikace mezi Ploiesti a Brasovem. Představitelé Bezdead nabízejí pozemky pro investice do zemědělství (ovoce, chov ovcí), příležitosti pro turismus díky své příznivé poloze a jejich kombinaci, tzv. agro-turismus. Zajímavé možnosti může také představovat investice do textilního průmyslu, konkrétně do výroby ložního prádla.

Obec Cuca se nachází v župe Galati, která je významná svým napojením na Dunaj, a tedy i Černé moře a přístav Constanta. Zdejší ekonomika je primárně postavena na zpracování dřevní hmoty, zemědělství a chovu zvířat. Cuca společně s businessovými partnery nabízí k využití průmyslový park o velikosti 5 ha a průmyslové haly o velikosti 20 000 metrů čtverečných a největší potenciál spatřují v investicích do zemědělství, přepravě a skladování obilovin a výstavbu alternativních zdrojů energií, především větrné a  bioplyn.

Představitelé municipalit jsou otevřeni diskusi a jsou schopni pružně reagovat. V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým příležitostem kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

Rudolf Opatřil, ekonomický rada, Velvyslanectví ČR v Bukurešti