česky  english  română 

rozšířené vyhledávání

Informační zdroje obchodně-ekonomického úseku a užitečné adresy

Prezident republiky: https://www.presidency.ro

Vláda: www.gov.ro

Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerul Afacerilor Externe Adresa web: https://www.mae.ro

Ministerstvo vnitra - Ministerul Afacerilor Interne Adresa web: https://www.mai.gov.ro/

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova - Ministerul Agriculturii Şi Dezvoltării Rurale Adresa web: https://www.madr.ro

Ministerstvo národní obrany - Ministerul Apărării Naţionale Adresa web: https://www.mapn.ro

Ministerstvo kultury - Ministerul Culturii Adresa web: https://www.cultura.ro/

Ministerstvo regionálního rozvoje, veřejných práci, a správy - Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice şi Administraţiei Adresa web:

https://www.mdlpa.ro

Ministerstvo hospodářství, podnikání a turistiky - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Adresa web:

https://www.economie.gov.ro

Ministerstvo Energetiky – Ministerul Energiei Adresa web: https://www.energie.gov.ro

Ministerstvo národního školství - Ministerul Educaţiei Adresa web: https://www.edu.ro/

Ministerstvo financí - Ministerul Finanţelor Adresa web: https://www.mfinante.gov.ro/

Ministerstvo pro investice a evropské projekty - Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene Adresa web: https://www.mfe.gov.ro

Ministerstvo spravedlnosti - Ministerul Justiţiei Adresa web: https://www.just.ro

Ministerstvo životného prostředí, vodního a lesního hospodářství - Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Adresa web:

https://www.mmediu.ro/

Ministerstvo práce a sociální ochrany - Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale Adresa web: https://www.mmuncii.ro

Ministerstvo zdravotnictví - Ministerul Sănătăţii Adresa web: https://www.ms.ro/

Ministerstvo sportu - Ministerul Sportului Adresa web: https://www.mts.ro/

Ministerstvo dopravy, infrastruktury a komunikace - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Adresa web: https://www.mt.gov.ro/

Ministerstvo výzkumu, inovace a digitalizace – Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Adresa web: https://www.research.gov.ro

Ministerstvo podnikání a turistiky – Ministerul Antreprenoriatului si Turismului Adresa web: https://www.imm.gov.ro

Ministerstvo rodiny, mládeže a pro rovné příležitosti – Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse Adresa web: https://www.gov.ro

 

Rumunská obchodní a průmyslová komora: www.ccir.ro

Privatizační agentura AAAS (AVAS) – www.aaas.gov.ro

Agentura pro platby a intervence v zemědělství – www.apia.org.ro/

Lesní správa – www.rosilva.ro

Fond bydlení – www.anl.ro/

Kosmická agentura – www.rosa.ro

Agentura pro ochranu spotřebitele – www.anpc.ro

Národní institut meteorologie – www.meteoromania.ro/

Národní institut hydrologie a hospodaření s vodou – www.inhga.ro

Vězeňská správa – https://anp.gov.ro

Evropský rumunský institut – www.ier.gov.ro

Národní institut výzkumu a rozvoje v informatice – www.ici.ro

Úřad pro hospodářskou soutěž – www.consiliulconcurentei.ro/ro/despre-noi.html

Patentový úřad – www.osim.ro

Komise pro jadernou bezpečnost (Nukleární dohled) – www.cncan.ro

Celní správa: www.customs.ro

Doing Business – katalog rumunských firem (i anglicky) -https://doingbusiness.ro

Katalog rumunských firem: www.totalfirme.ro

Národní obchodní rejstřík (i anglický) –  https://www.onrc.ro

 

Ekonomické informace: Asociace dovozců a vývozců Rumunska (i anglicky) – www.aneir.ro

Investiční možnosti v Rumunsku (anglicky) – www.investromania.gov.ro, www.profitromania.ro

Finanční a burzovní: Stock Exchange (i anglicky) – www.bvb.ro

Finanční investice (i anglicky) – www.investment.clubromania.ro

Centrální banka - Banca Nationala Romana (BNR) – www.bnr.ro

Daňová správa - Agentia Nationala de Administratie Fiscala (ANAF) – www.anaf.ro

Největší organizátor veletrhů ROMEXPO – www.romexpo.ro