česky  english  română 

rozšířené vyhledávání

Zásady spolupráce ZÚ ČR s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti

Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné úlohy v úsilí vlády České republiky za vytvoření předpokladů pro zlepšení exportní pozice českých podnikatelů.

Ve snaze dále zlepšit komunikaci s podnikatelskou sférou, vydávají Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO ČR) a Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV ČR) "Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)". V Kodexu stanovená pravidla, postupy a limity při poskytování pomoci českým podnikatelským subjektům ze strany zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí jsou obsahově v souladu s hlavními úkoly zastupitelských úřadů České republiky, kterými se míní zejména velvyslanectví a generální konzuláty (a jejich obchodně ekonomické úseky) v obchodně ekonomické oblasti.

Souhrnnou prezentaci služeb státu pro exportéry pod názvem "Export v kostce" naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

přílohy

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky... 35 KB DOC (Word dokument) 9.1.2014

_456030_327065_kodex 125 KB PDF (Acrobat dokument) 9.1.2014