česky  english  română 

Căutare avansată

Sistemul politic

Republica Cehă este o democraţie parlamentară. Este membră a unor organizaţii internaţionale, ca de pildă UE (1.05.2004), NATO (12.03.1990), ONU (1945) sau WTO (1.01.2005).

Conform Constituţiei din 16 decembrie 1992, Republica Cehă este un stat suveran, unitar, de drept democratic, întemeiat pe respectul faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

Preşedintele

Preşedintele este ales prin alegere directa pentru un mandat de 5 ani de către sesiunea comună a celor două camere ale Parlamentului. Funcţia de preşedinte poate fi îndeplinită pentru cel mult două mandate. Preşedintele este comandantul forţelor armate. Preşedintele are drept de veto pentru orice lege votată în cele doua camere ale Parlamentului. In acest caz pentru adoptarea unei legi este necesară majoritatea voturilor tuturor membrilor Camerei Deputaţilor.

Parlamentul

Reprezintă autoritatea legislativă şi este compus din:

  • Camera Deputaţilor - este formată din 200 de deputaţi aleşi pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele poate dizolva Camera Deputaţilor în condiţiile prevăzute de Constituţie.

  • Senatul - este format din 81 de senatori aleşi pentru un mandat de 6 ani. La fiecare doi ani o treime din numărul senatorilor este supusă unui proces de re-alegere. Senatul nu poate fi dizolvat.

Procesul electoral

Alegerile în cele două camere ale Parlamentului R.Cehe sunt organizate în conformitate cu Legea alegerilor din 27. 9. 1995. Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale. Camera Deputaţilor este aleasă în baza reprezentării proporţionale. Senatul este ales pe baza majoritaţii voturilor. Pentru a obţine locuri in Parlament, un partid politic trebuie să obţină cel puţin 5% din voturile exprimate. Orice cetăţean ceh în vârstă de peste 18 ani are drept de vot pentru ambele Camere. Candidaţii pentru Camera Deputaţilor trebuie să aiba vârsta de peste 21 de ani, iar cei pentru Senat - peste 40 de ani.


Procesul legislativ

Legile ordinare se adoptă cu votul majoritaţii simple a membrilor fiecărei Camere. Legile constituţionale trebuie votate de două treimi din numărul total al deputaţilor şi senatorilor prezenţi. Iniţiativa legislativă aparţine deputaţilor, senatorilor, Guvernului sau reprezentanţilor locali. O lege votată de Camera Deputaţilor este trimisă la Senat care are dreptul să o retrimită la Camera Deputaţilor pentru o nouă dezbatere. In acest caz pentru adoptarea unei legi este necesară majoritatea voturilor tuturor membrilor Camerei Deputaţilor.

Guvernul

Guvernul este organul suprem al puterii executive şi este alcătuit din primul ministru, vice-prim miniştri şi miniştri. Exercită conducerea generala a ministerelor şi administraţiei publice. Deţine exclusivitate iniţiativa legislativă în domeniul bugetului de stat. Primul ministru este desemnat de Preşedintele Republicii.