česky  english  magyarul 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodní Cena Václava Havla za lidská práva

 

 Dne 25. března 2013 byla za přítomnosti 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga podepsána v Černínském paláci dohoda mezi Parlamentním shromážděním Rady Evropy, Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 o vzniku mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva.

     Parlamentní shromáždění Rady Evropy je statutárním orgánem této nejstarší evropské mezivládní lidskoprávní organizace, jejímž hlavním posláním je zajištění respektování lidských práv, ochrany demokracie a právního státu v Evropě. Je tvořeno zástupci národních parlamentů 47 zemí Evropy, kteří reprezentují 800 milionů občanů evropského kontinentu.

     Dle dosažené dohody bude Cena Václava Havla udílena Parlamentním shromážděním v partnerství s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 každoročně za mimořádný přínos jednotlivce či nevládní instituce v oblasti ochrany lidských práv. Nominace kandidátů na Cenu Václava Havla musí být doručeny generálnímu tajemníkovi Parlamentního shromáždění do 30. června a musí být spolupodepsány pěti osobami. Výběrový panel  se skládá z předsedy Parlamentního shromáždění, či osoby jím pověřené, a dalších šesti nezávislých osob, které jsou uznávanými morálními autoritami v oblasti lidských práv. Jsou nominováni na dva roky s možností dvojího obnovení mandátu. Tři z nich nominuje Parlamentní shromáždění a tři Knihovna a Nadace. Panel na svém srpnovém zasedání, které se bude vždy konat v Praze, vybere jména tří finalistů, které předloží ke schválení byru Parlamentního shromáždění. V předvečer prvního dne říjnového zasedání Parlamentního shromáždění Panel zvolí absolutní většinou hlasujících vítěze Ceny Václava Havla. Ten bude poté slavnostně vyhlášen v průběhu prvního dne říjnového zasedání Parlamentního shromáždění ve Štrasburku. Knihovna poté uspořádá v Praze mezinárodní konferenci za účasti vítěze Ceny Václava Havla.

     Cena Václava Havla bude tvořena trofejí, diplomem za významný přínos v boji za lidská práva a finanční částkou 60.000 EUR, na níž se budou podílet Parlamentní shromáždění, Knihovna, Nadace a vláda ČR.

Těšíme se na spolupráci při propagaci Ceny a hledání vhodných kandidátů.