česky  english  magyarul 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Incomingová mise zástupců Regionální kanceláře FAO Budapešť pro Evropu a střední Asii do České republiky ve dnech 19. – 22. června 2017

Na základě projektu ekonomické diplomacie (PROPED 36-044-004) byla koncem června 2017 realizována Incomingová mise zástupců Regionální kanceláře FAO Budapešť pro Evropu a střední Asii v čele s ředitelem Vladimírem Rakhmaninem. Tato mise navazovala na předchozí projekt z dubna 2017, která se uskutečnila na Zastupitelském úřadě ČR v Římě pro zástupce organizací OSN se sídlem v Římě FAO, WFP a IFAD. Mise byla zaměřena na prezentaci českých podnikatelských, akademických a výzkumných ústavů zástupcům kanceláře FAO Budapešť a zejména na jejich podporu pro zapojení českých podnikatelských subjektů do soutěží o dodávky zboží a služeb pro organizaci FAO.
 

Zahájení projektu se uskutečnilo v Praze na Ministerstvu zemědělství ČR za přítomnosti NM Jiřího Šíra zodpovědného za zemědělské komodity, zahraniční obchod a ekologické zemědělství. Experti mise Goran Stavrik a Darya Alexeejeva seznámili přítomné zástupce českých subjektů se systémem nákupu zboží a služeb v kompetenci regionální kanceláře FAO Budapešť a s nejčastěji nakupovanými komoditami. Ředitel kanceláře FAO Vladimír Rakhmanin byl přijat ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, kterého se zúčastnil i náměstek Jiří Šír. Hlavním tématem rozhovorů byly možnosti dalšího rozšíření vzájemné spolupráce mezi ČR a FAO a oblasti, v nichž může ČR nabídnout FAO své experty a know how. Ještě závěrem prvního dne členové mise uskutečnili návštěvu Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi.

 

            Druhý den proběhla návštěva Jihočeského kraje, zaměřená na možnosti posílení spolupráce ČR a FAO v oblasti vodního hospodářství a sladkovodního rybolovu. Zástupci mise navštívili Výzkumný ústav v rámci Fakulty rybářství a ochrany vod ve Vodňanech, který je součástí Jihočeské univerzity a společnost Fiedler AMS, která vyrábí čistírny odpadních vod.

 

Třetí den proběhla návštěva Jihomoravského kraje, kdy experti mise navštívili Mendelovu univerzitu v Brně a dvě významné české firmy, vyrábějících technologie na zpracování vody: ACO Marine z Přibyslavi a Hutiru z Brno. Na půdě univerzity se uskutečnila prezentace společnosti Geotest a. s. Brno v oblasti projektů geologie, vodního hospodářství a dálkového mapování. Tato společnost je v současné době vůbec nejúspěšnějším českým subjektem v oblasti realizace bilaterálních i multilaterálních rozvojových projektů v zahraničí. Je zatím jedinou českou firmou, která se úspěšně zapojila do realizace rozvojových projektů, financovaných nástrojem z Evropského rozvojového fondu. Cesta do Jihomoravského kraje byla zakončena prezentací brněnské pobočky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, které se úspěšně zapojuje do realizací projektů FAO již od roku 1969. V současné době je například plánováno jejich zapojení do projektů trvale udržitelného rozvoje lesů v Subsaharské Africe.

 

Experti FAO, včetně stálého zástupce ČR při organizacích OSN (FAO, IFAD a WFP) Jozefa Špánika, který byl aktivním členem českého realizačního týmu společně s Michalem Kulíkem z Odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe ČR, velmi pozitivně hodnotili výsledky mise do ČR, neboť vytváří dobré předpoklady pro zapojení českých subjektů do realizace projektů FAO v Evropě i ve střední Asii. Podle slov ředitele Regionální kanceláře FAO Budapešť Vladimíra Rakhmanina je kancelář připravena s českou stranou v budoucnu spolupracovat i v oblasti sektorově zaměřené na živočišnou produkci, veterinární ochranu a ekologii ve vztahu k zemědělství a lesnictví.

obr1

ilustrační foto

 

Fotografie z mise najdete na stránkách:

https://www.flickr.com/photos/128106072@N05/sets/72157682590901674/with/35374494162/

 

Vladimír Randáček, ekonomický a obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Budapešti