česky  english  magyarul 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slavnostní recepce ke „Dni ozbrojených sil ČR“ na Velvyslanectví ČR dne 20. června 2018

Dne 20. června 2018 se na Velvyslanectví ČR v Budapešti konala slavnostní recepce ke Dni ozbrojených sil ČR, kterou uspořádal velvyslanec ČR v Maďarsku Juraj Chmiel společně s přidělencem obrany ČR na Slovensku, s akreditací též pro Maďarsko, genmjr. Jánem Gurníkem.  Recepci před přítomnými hosty z řad diplomatického sboru, přidělenců obrany ze zastupitelských úřadů akreditovaných v Budapešti, zástupců Ministerstva zahraničních věcí a obchodu HU, zástupců ostatních maďarských institucí, podnikatelů a krajanů zahájila fanfárou Posádková hudba z Prahy. Čestná stráž Armády ČR přinesla státní vlajku České republiky a po hymnách, které rovněž zahrála Posádková hudba, následoval slavnostní projev velvyslance Juraje Chmiela a přidělence obrany genmjr. Jána Gurníka.
 

Velvyslanec Juraj Chmiel ve svém projevu připomněl, že vzájemná spolupráce obou zemí sahá hluboko do minulosti. V této souvislosti připomněl historické milníky, jenž spojují Českou republiku s Maďarskem, například padlé příslušníky české šlechty, vojáky a mladého českého, uherského a chorvatského krále Ludvíka Jagellonského, který zahynul v bitvě u Moháče (1526). Připomněl rovněž smrt českých žoldnéřů při obraně Egeru v roce 1552 a hrdinský čin otce a syna Zimových, kteří v době německé okupace Budapešti v letech 1944 - 1945 v prostorách velvyslanectví zachránili 13 židovských občanů Budapešti.

V následném projevu přidělenec obrany genmjr. Ján Gurník zdůvodnil důležitost 30. června, kdy Armáda ČR slaví svůj Den ozbrojených sil. Informoval přítomné, že tradice naší armády je založena na historické tradici československých legionářů v době První světové války, kdy na různých frontách v Rusku, Itálii a Francii se formovaly naše legie s cílem dosáhnout samostatnosti a založení Československé republiky. Právě 30. června 1918 ve francouzském městě Darney 1 000 československých vojáků přijalo přísahu nově vznikající Československé republice. Vzpomněl rovněž aktivity T. G. Masaryka, Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše v USA a Evropě, které přispěly k tomu, že i ostatní mocnosti následovaly Francii v uznání samostatného Československa. Připomněl rovněž dobré vzájemné vztahy obou armád po vstupu do NATO, sice spíše symbolickou, ale o to důležitější pomoc české armády během poslední migrační krize v letech 2015 – 2016, která Maďarsko citelně zasáhla. V další části svého projevu se zmínil rovněž o úspěšné obchodní spolupráci v oblasti vojenského materiálu, přičemž vyzdvihl kontrakt podepsaný v březnu t. r. mezi Českou Zbrojovkou Uherský Brod a.s. a maďarskou společností HM Arzenál Zrt. o předání licence a zavedení výroby krátkých a dlouhých zbraní v Maďarsku. Informoval také, že spolupráce probíhá také v sektoru letectví v oblasti možných dodávek cvičných letadel a radiolokátorů.

V průběhu recepce se zájmu z řad účastníků těšila prezentace výrobků českých firem z obranného a bezpečnostního sektoru společností Česká Zbrojovka Uherský Brod a. s. (představeny byly vzorky zbraní, které budou vyráběny v licenci v Maďarsku: pistole CZ  P07 a P09, samopaly Scorpion EVO a nejnovější útočné pušky BREN 2), Retia a.s. Pardubice (prezentovala svůj radar krátkého dosahu ReVISOR), Inflatech s.r.o. Praha (vystavila dvě makety kamuflážních tanků) a společnost Aero Vodochody AEROSPACE, Vodochody a.s., (ukázala model nejnovějšího cvičného a bojového proudového letounu nové generace L-39NG) viz fotodokumentace níže.

Přítomní hosté ocenili rovněž vynikající výkon hudebníků z Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna, kteří se slavnostní recepce rovněž zúčastnili a přispěli velkou měrou k slavnostní atmosféře recepce.

 

Autor: Ing. Vladimír Randáček – obchodní a ekonomický rada Velvyslanectví ČR v Budapešti

Foto: Kamila Kážmérová

obr1

 Velvyslanec J. Chmiel a přidělenec obrany genmjr. J. Gurník při úvodních projevech

obr3

 Uvítání hostů

obr5

 Maketa cvičného proudového  letadla L-39NG

ob8

 Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna

ob9

Maketa kamuflážního tanku

ob10

Maketa kamuflážního tanku

ob12

 Ukázka zbraní z ČZ Uherský Brod a.s.