česky  english  magyarul 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Maďarsko: aktuální informace o opatřeních v souvislosti se šířením koronaviru (COVID-19)

Maďarsko od 1. září 2020 uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců, až na výjimky na území Maďarska do odvolání .

1. Vstup  na území Maďarska

Občan České republiky na základě dvoustranné dohody mezi Maďarskem a Českou republikou počínaje dnem 15. května 2021 může volně vstoupit na území Maďarska, pokud se prokáže starým Certifikátem o provedeném očkování nebo Potvrzením o provedeném očkování, novým Certifikátem o provedené vakcinaci nebo Certifikátem o prodělané nemoci.  Vstup do Maďarska je možný ihned po první dávce.  Děti do 18 let, které cestují pod dohledem chráněné osoby (s rodiči, prarodiči) a spolu překračují hranice, mají do Maďarska volný vstup.   

Výklad zákona o restartování cestovního ruchu v češtině (PDF, 760 KB) a v maďarštině (PDF, 402 KB).

Maďarsko od 1. 9. dočasně obnovilo kontrolu na vnitřních schengenských hranicích. Kontroly na hranicích zůstanou do 23. června 2021. Platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU. Zákaz se nevztahuje na:

- nákladní dopravu;

- osoby s diplomatickým a služebním pasem;

- osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19 (doporučujeme dvoujazyčné potvrzení Č-A od lékaře);

- vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě - jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností "Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)", musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;

- občané EU a cizinci s pobytovým povolením ve státech EU, kteří cestují ze států EU a věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost, vzor Potvrzení (PDF, 209 KB), není potřeba předložit PCR test;

- cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů - při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;

- profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů;

- diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. - doloží vstupenku a negativní PCR test na Covid19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů;

- pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic - uplatňuje se zvláštní režim;

Výjimku ze zákazu může udělit policie místně příslušná pro hraniční vstup na HU území v níže uvedených případech. Pro mezinárodní letiště Ference Liszta v Budapešti je to policie budapešťského 18. obvodu. Žádost o výjimku se podává výhradně elektronicky v angličtině nebo maďarštině (k dispozici na internetové stránce policie), doložená příslušnými dokumenty:

- soudní jednání (doklad maďarského soudu);

- zdravotní prohlídka nebo léčba (dopis cílového zdravotního zařízení);

- studium na maďarské univerzitě;

- cesta osobní dopravou k zabezpečení nákladní dopravy (potvrzení zaměstnavatele);

- rodinná událost jako svatba, křest a pohřeb;

- péče o příbuzného;

- významná mezinárodní církevní událost;

- jiné další rozumné důvody.

Povolení policie je nutno předložit na hranici. Vstup na území HU bude odepřen osobám, které na základě rozhodnutí HU policie podstoupí zdravotní kontrolu, jejíž nález bude pozitivní. I v případě negativního nálezu této zdravotní kontroly bude mít osoba povinnou desetidenní karanténu, které se může vyhnout či si ji zkrátit dvěma negativními testy PCR na Covid19 v období 5 dnů se vzájemným rozestupem 48 hod, přitom druhý PCR test musí být proveden na území Maďarska.

Tranzit zůstává zachován. Cizinec v tranzitu (i Čech) přes Maďarsko musí mít platné doklady pro vstup do schengenského prostoru (Čech platný OP nebo pas), prokázat, že se jedná o tranzit přes Maďarsko do cílové země a musí být možný průjezd ostatními zeměmi na trase. Při vstupu do Maďarska může být provedena zdravotní kontrola a v případě příznaků nákazy nebude cestující na maďarské území vpuštěn. Při tranzitu je nutno dodržet určité podmínky – rychlý průjezd (opustit Maďarsko do 24 hodin), vyhrazené hraniční přechody, trasy a odpočívadla (viz mapa na stránkách maďarské policie). Tranzit vlakem není možný, výjimku mají očkovaní a cestující, kteří prodělali nemoc (viz výše).    

Tranzit přes letiště je možný pouze tranzitním koridorem (viz výše), t.j. autem. Rodinní příslušníci nebo známí mohou cestujícího dovézt nebo vyzvednout z letiště. Upozorňujeme ale na to, že letecké společnosti mohou odmítnout vstup občanů ČR na palubu letadla směřujícího do Budapešti. 

2. Opatření

Všichni jsou povinni, s výjimkou nezletilých osob mladších šesti let, nosit roušky v obchodech, nákupních centrech a  v dopravních prostředcích.

- terasy restaurací jsou otevřené, uvnitř může být obsloužen pouze host s průkazem imunity (občan ČR se prokazuje pasem nebo OP a Certifikátem o očkování nebo prodělané nemoci, děti do 18 let v doprovodu rodičů mají vstup volný)

- hotely smí přijímat jen hosty, kteří jsou na služební cestě a osoby, které mají průkaz imunity (občan ČR se prokazuje pasem nebo OP a Certifikátem o očkování nebo prodělané nemoci, děti do 18 let v doprovodu rodičů mají vstup volný)

- lázně, wellness, muzeum, divadlo, kino, posilovnu, zoologické zahrady smí navštívit pouze osoby s průkazem imunity (občan ČR se prokazuje pasem nebo OP a Certifikátem o očkování nebo prodělané nemoci, děti do 18 let v doprovodu rodičů mají vstup volný)

3. Odkazy na místní instituce: 

Maďarské policie

Operativního střediska

Národního zdravotnického centra (Nemzeti Népegészségügyi Központ)

4. Návrat do České republiky

Podmínky vstupu na území ČR při návratu ze zahraničí najdete zde.

Místa k testování v Maďarsku jsou na stránkách Národního zdravotnického centra nebo např. u soukromé laboratoře Whitelab.

přílohy

Definice sdružené společnosti 83 KB DOC (Word dokument) 16.5.2020