česky  english  magyarul 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Maďarsko: aktuální informace o opatřeních v souvislosti se šířením koronaviru (COVID-19)

Vycestování z České republiky a vstup na území ČR

Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra ČR.  

Od 27.5.2020 jsou nové podmínky vstupu na území České republiky (PDF, 313 KB).

Vstup na území a tranzit:

Od 17.3.2020 Maďarsko zakázalo vstup cizinců na své území.

Od 27.5.2020 občan České republiky může vstoupit na území Maďarska, pokud jeho pobyt v Maďarsku nepřesáhne 48 hodin. Nařízení se vztahuje i na občany EHP s trvalým pobytem na území ČR.

Osoby cestující mezi Českou republikou a Slovenskou republikou předloží vždy policii při překračování hranic níže uvedený formulář (před cestou se doporučuje čitelně doplnit do formuláře jméno a příjmení cestujícího):

formulář k překročení hranic na 48 hodin - K VYTIŠTĚNÍ PŘED CESTOU (DOCX, 18 KB)   

Na území Maďarska mohou vstoupit pouze občané Maďarska a jejich rodinní příslušníci a občané EU s povoleným trvalým pobytem na území Maďarska. Vstup do Maďarska je povolen i osobám, kteří mají maďarskou pobytovou kartu "Lakcímkártya - Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány". Všichni musí strpět zdravotní prohlídku na hranicích. Pokud je u cestujícího podezření, že je nakažen virem COVID-19, není vpuštěn na území Maďarska. Maďarsko povoluje tranzit občanům sousedních zemí z humanitárních důvodů, občanům EU navracejícím se domů a občanům sousedních zemí na cestě za prací. Ti mohou přes maďarské území projíždět bez povolení Maďarské policie.

Pro tranzit skrz Maďarsko je nutné využít vybrané hraniční přechody, jež jsou pro tranzit otevřeny pouze v určitou část dne (informace o přechodech a otevíracích hodinách lze nalézt na tomto odkazu maďarské policie - v angličtině). Tranzit je možný jen skrze tzv. tranzitní koridory (jde o hlavní silniční tahy) a zastavování či čerpání pohonných hmot je možné jen na vybraných místech. Mapu tranzitních koridorů a pro tranzit určených čerpacích stanic a odpočívadel lze nalézt na tomto odkazu maďarské policie. Během tranzitu je nutné jet po vybraných koridorech nejkratší trasou. Vozidla, která skrze Maďarsko jen projíždějí, budou na hranicích označena.

Od 1.5.2020 občan níže uvedených států, který přichází ze zahraničí z území 

a) Česká republika,

b) Polská republika,

c) Korejská republika,

d) Spolková republika Německo,

e) Rakouská republika a

f) Slovenská republika

g) Japonsko

do Maďarska v osobní dopravě, pokud je vedoucí pracovník nebo zaměstnanec sdružené (společné) firmy  - jde např. o dceřiné či přidružené firmy – viz Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB), která je v dodavatelském vztahu s maďarskou společností, v případě služební cesty, což musí při vstupu věrohodně doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou, může vstoupit na území Maďarska bez toho, aby musel podstoupit karanténu. Vstupu může usnadnit potvrzení společnosti, vzor potvrzeni (DOCX, 18 KB).

V ostatních případech je nutné žádat o povolení ke vstupu na území Maďarské republiky. Žádosti o povolení se podávají výhradně elektronicky online vyplněním formuláře na stránkách maďarské Policie (opsat kód a potvrdit, že nejste robot). Pro usnadnění jsme formulář přeložili do češtiny cz_preklad_formulare (DOCX, 4 MB).

Prohlášení k ochraně osobních údajů (DOC, 59 KB)

Firmy se mohou obrátit na obchodní oddělení Velvyslanectví ČR v Budapešti na commerce_budapest@mzv.cz.

Z Budapešti do ČR není aktuálně letecké spojení.

Cesta z Maďarska do ČR přes Rakousko osobním vozem je zatím možná. Na maďarsko-rakouské i na rakousko-české hranici jsou prováděné kontroly, včetně kontroly zdravotní.

Do ČR je možno dále cestovat  vlakem přes Vídeň, odkud lze pokračovat vlakem z Franz-Josef-Bahnhof ve Vídni  nebo vozidlem taxislužby do Gmündu a tam přejít pěšky hranice do Českých Velenic. Pokud cestující neprokáže, že projede Rakouskem bez zastavení, musí předložit negativní test na COVID19. Podrobné informace najdete na stránkách Velvyslanectví ČR ve Vídni.  Seznam institucí, které provádí testy je níže.  Vzor potvrzení lze stáhnout COVID (DOCX, 21 KB).

Od 27. 4. 2020 pokud cestující při vstupu do ČR předloží negativní test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 ne starší 4 dnů, nemusí do karantény.  Seznam klinik, které v Maďarsku provádí testy (PDF, 54 KB).

V prostředních MHD je povinnost nosit roušku nebo jiný prostředek ochrany úst a nosu. 

Opatření:

Osoby vstupující na území Maďarska osobním vozem se při vstupu do Maďarska podrobí lékařské prohlídce, kterou musí tolerovat. Pokud zdravotní prohlídka odhalí podezření na infekci COVID-19, umístí se do určené karantény. Osoby, které na základě lékařského vyšetření nejsou podezřelé z infekce COVID-19, jsou povinni v místě svého bydliště dodržet 14-ti denní domácí karanténu. Epidemiologický orgán tyto osoby registruje, dodržování pravidel karantény kontroluje policie.

Odkazy na místní instituce: 

MZV Maďarska - konzulární informace

 Operativního střediska

Národního zdravotnického centra (Nemzeti Népegészségügyi Központ)

přílohy

Prohlášení k ochraně osobních údajů 59 KB DOC (Word dokument) 16.5.2020

formulář k překročení hranic na 48 hodin - K VYTIŠTĚNÍ... 17 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 26.5.2020