česky  english  magyarul 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZU
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Memorandum o spolupráci mezi Pešťskou župou a Středočeským krajem

Dne 20. dubna 2022 se uskutečnilo v sídle Středočeského kraje v Praze slavnostní zahájení česko-maďarské spolupráce projektu zaměřeného na spolupráci středních škol. Jedná se o projekt, který je jedním z prvních výstupů Memoranda o spolupráci mezi Pešťskou župou a Středočeským krajem, podepsaného dne 22. září 2021.

Účastníky slavnostního zahájení, kterými byli zástupci středních škol z Maďarska (Gymnázium Monor, Gymnázium Dabas, Gymnázium Érd, Průmyslovka a odborná škola Érd, Průmyslovka a gymnázium Vác) a z České republiky (Gymnázium Vlašim, Obchodní akademie Vlašim, Gymnázium Čelákovice, Gymnázium Kolín III, Střední odborná škola a Stavební učiliště Kolín II, Střední průmyslová škola strojírenská Kolín IV a Střední odborná škola a odborné učiliště Nymburk) přivítal radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu M. Vácha spolu s velvyslancem české republiky v Budapešti T. Bialem a místopředsedou valného shromáždění Župy Pešť panem A. Karácsonyim.  M. Vácha o A. Karácsony ve svém projevu pozitivně hodnotili, že i přes složité období pandemie, rodící se spolupráce začíná mít své konkrétní výsledky. Velvyslanec ve svém vystoupení ocenil skutečnost, že tento projekt bude velikým přínosem posílení česko-maďarské spolupráce v rovině mezilidských kontaktů s cílem vytvořit podmínky k vzájemnému poznávání se hlavně zástupců mladé generace a vzájemné posílení jejich vědomostí o kultuře, historii, ale i o společenském dění v obou státech.

Jednání pokračovalo na bilaterální úrovni. Součástí byla i návštěva českých škol a regionů v místě jejich působení (Vlašim, Kolín, Čelákovice, Nymburk). Cílem těchto jednání bylo získat základní informace k vytvoření dlouholeté koncepce spolupráce. Obdobná návštěva zástupců zúčastněných českých škol se uskuteční v červnu letošního roku v Maďarsku.

Společným záměrem Středočeského kraje, Pešťské župy i ZÚ Budapešť je postupné vytvoření sítě dlouhodobě spolupracujících škol, které by posílily potenciál pro navázání následné spolupráce na úrovni měst a obcí.

Galerie


memorandum školy