česky  english  magyarul 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Incomingová mise expertů REU FAO Budapešť do České republiky v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) s názvem „Podpora zapojení čs. expertů a subjektů do projektů FAO na regionální úrovni“.

Ve dnech 9. – 11. května 2018 navštívila delegace expertů FAO Budapešť Českou republiku. Cílem bylo zvýšit zájem a informovanost čs. subjektů z oblasti rybářství, akvakultury, živočišné výroby a veterinárního lékařství o aktivitách organizace FAO resp. její regionální úřadovny v Budapešti. Dlouhodobým záměrem je také podpora úspěšnosti čs. soukromých subjektů v zakázkách FAO a celkově využití odborného potenciálu a know-how čs. výzkumných institucí v projektech FAO. Z regionální kanceláře FAO Budapešť se mise zúčastnili: Darya Alekseeva - Regional Partnership Development Officer; Victoria Chomo - Senior Fisheries and Aquaculture Officer; a Andriy Rozstalnyy - Animal Health and Production Officer, tedy experti pro oblast rybářství, živočišné výroby a pro rozvoj partnerství a spolupráce. Z české strany se mise zúčastnili Michal Kulík z MZe, Jozef Špánik ze ZÚ Řím (stálý představitel ČR ve FAO) a DEK ZÚ Budapešť Vladimír Randáček.

Delegace navštívila v Praze Ministerstvo zemědělství ČR, kde jednala s pracovníky ministerstva, Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR, zástupci Fakulty rybářství  a ochrany vod Jihočeské univerzity v ČB, společností GeoTest Brno a ČRA o výměně zkušeností a možnostech navázání spolupráce na projektech FAO na regionální úrovni.

V Brně proběhla schůzka a jednání s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity, Ústavem zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství. Závěrem mise delegace navštívila společnost Bioveta a.s. v Ivanovicích na Hané, kde jednala o možnostech účasti společnosti v mezinárodních tendrech na nákup veterinárních vakcín (v EU i mimo EU z fondů EK). Společnost mimo jiné pracuje na problematice antimikrobiální rezistence, vyvíjí probiotika, bakteriofágy a doplňky stravy, které mohou nahradit nadužívání antibiotik. Stálý představitel ČR při FAO hovořil s vedením společnosti o konkrétních možnostech dodávek vakcín pro programy FAO, kde se nabízí široká paleta přípravků pro skot, prasata i drůbež, které Bioveta a.s. vyrábí a exportuje do více než 80 zemí světa včetně Maďarska.

Autor: Ing. Vladimír Randáček – obchodní a ekonomický rada Velvyslanectví ČR v Budapešti