česky  english  magyarul 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změny v systému vybírání elektronického mýta v Maďarsku v roce 2019

National Toll Payment Services Plc.
Změny v systému vybírání elektronického mýta v Maďarsku v roce 2019
Nová povinnost nahrávání údajů od 3. února 2019 v systému HU-GO
Cílem je správné nastavení environmentální třídy a modernizace kontroly

Společnost National Toll Payment Services (NTPS) Plc. v rámci systému HU-GO, který umožňuje platbu mýtného nákladních motorových vozidel přesahujících maximální celkovou hmotnost 3,5 tuny, spustila začátkem roku 2019 program, jehož cílem je kontrola správnosti zařazení do environmentální kategorie a celková modernizace vybírání mýtného.

Jednotlivé prvky programu jsou zaváděny postupně, v plném rozsahu bude systém funkční nejdříve ve druhé polovině letošního roku. V první fázi se vytváří jednotná databáze environmentálních kategorií nákladních motorových vozidel. Následně poběží automatické elektronické zavádění dat včetně kontroly zařazení do environmentálních kategorií. Tuto kontrolu budou souběžně provádět policisté při silničních kontrolách platby mýtného.  

V současnosti probíhá etapa zavádění dat. Na stránce HU-GO má od prosince 2018 uživatel možnost nahrát registrační údaje (typ vozidla, rok výroby, číslo podvozku, osvědčení o registraci). Od 3. února 2019 musí tyto informace zavést do systému HU-GO klienti, kteří registrují vozidlo se zahraniční poznávací značkou, nebo kteří modifikují údaje již registrovaného vozidla. V budoucnosti se bude tato povinnost týkat každého klienta HU-GO, u něhož nejsou údaje k dispozici.

Požadované údaje jsou potřebné pro potvrzení správnosti zařazení do environmentální kategorie. Zatímco u vozidel se zahraniční poznávací značkou se tyto údaje do systému HU-GO dostanou prostřednictvím zavedení uživatelem, u vozidel s maďarským evidenčním číslem je zdrojem veřejná databáze ověřených evidenčních údajů vozidel. U nákladních vozidel se zahraniční poznávací značkou je zavádění dat povinné z toho důvodu, že centrální evidence vozidel jednotlivých zemí nejsou propojeny.

Přísnější kontroly  správnosti zařazení do environmentální kategorie budou spuštěny nejdříve ve druhé polovině letošního roku. V případě neodpovídajícího zařazení do environmentální kategorie systém HU-GO chybu automaticky opraví, stavoví pokutu a informuje o ní klienta. Pokud klient nesplnil svou povinnost a nezavedl údaje pro dotyčné vozidlo systém - v souladu se směrnicí Eurovignette - nařídí úhradu mýtného podle environmentálně nejhorší kategorie. Klient hradí mýtné dle této kategorie, dokud do databáze nezavede správné údaje. 

Cílem NTPS Plc. je přispět na základě principu "kdo znečišťuje, ten platí" k nižšímu znečištění životního prostředí nákladními vozidly. Centrálním nastavením environmentálních kategorií se mohou snížit případy chybného uvedení kategorie končící pokutou. V důsledku bude vybírání mýtného přesnější a méně zneužívané. Opatření posiluje čestnou konkurenci přepravě a motivuje k dodržování právních předpisů.

Kontrolu zařazení do environmentální kategorie ve smyslu regulace Evropské unie a mezinárodní praxe určují i maďarské právní předpisy. Poskytují přepravcům adekvátní čas na přípravu na nový systém.