česky  english  magyarul 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Potvrzení o žití - v době platnosti vládních opatření k omezení sociálních kontaktů netřeba ověřovat podpis

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude po dobu, kdy v Maďarsku platí opatření  vládních orgánů k omezení sociálních kontaktů,  akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. Znamená to, že v únoru a březnu  2021 nemusí osoby, bydlící v Maďarsku a pobírající důchod z ČR, navštěvovat konzulární oddělení našeho velvyslanectví za účelem ověření podpisu na formuláři „Potvrzení o žití“.

Potvrzení o žití příjemce důchodu vyplní, vlastnoručně podepíše (podpis netřeba ověřovat), opatří datem a zašle ČSSZ poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Kromě toho uvede i důvod, proč nebyl podpis úředně ověřen, např. vládní opatření k omezení sociálních kontaktů během pandemie koronaviru. Příjemci důchodu mohou takto vyplněná a podepsaná potvrzení o žití též naskenovat a zaslat ČSSZ  mailem na adresu posta@cssz.cz. I v tomto případě  je potřeba vždy uvést důvod, proč nebylo možné podpis úředně ověřit.

Podotýkáme, že na e-mail zaslaný na adresu elektronické podatelny ČSSZ posta@cssz.cz, který není opatřen uznávaným elektronickým podpisem, je jako odpověď vždy automaticky generovaná zpráva s poučením: „…pokud není datová zpráva podepsána platným uznávaným elektronickým podpisem, musí být takové podání dle platných zákonných přepisů doplněno do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem s platným kvalifikovaným certifikátem, jinak se jím ČSSZ nebude dále zabývat…“. Na tuto automaticky generovanou zprávu není ve výše uvedených mimořádných případech nutné brát zřetel, ČSSZ takové podání (e-mail) zpracuje běžným způsobem a výplatu důchodu na základě Potvrzení o žití za zpětné období od naposledy vyplaceného důchodu standardně zařídí a poukáže.

Další informace najdete zde.