español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus: opatření v Argentině, Uruguayi a Paraguayi

(Archivní článek, platnost skončena 17.06.2020 / 18:21.)

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires informuje, především pro účely návratu českých občanů z Argentiny, Uruguaye a Paraguaye, o situaci v těchto zemích a opatřeních místních orgánů v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru a onemocnění COVID-19.

NEUSTÁLE AKTUALIZOVÁNO!

Výzva: Velvyslanectví ČR v Buenos Aires pro registrační účely průběžně shromažďuje údaje českých občanů, kteří se chtějí navrátit do ČR a nedaří se jim sehnat let. Pokud mezi ně patříte a dosud jste nám údaje neposkytli, bezodkladně volejte na jednu z níže uvedených nouzových linek nepřetržité konzulární pohotovosti.

Dále vyzýváme české občany v Argentině, Uruguayi a Paraguayi, aby se bezodkladně registrovali v systému DROZD.

Na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR naleznete informace k mimořádné přepravě v Evropě. V důsledku snížení poptávky ukončují autobusoví dopravci k 19. 4. mimořádnou zpoplatněnou  přepravu z evropských destinací do ČR. V případě zájmu bude však stále možné sjednat ad hoc zpoplatněnou přepravu u stejných dopravců.

S účinností od 11.5.2020 již neplatí povinnost předem oznámit datum a způsob repatriace vyplněním online formuláře MZV ČR. Dále pozbývá platnost zákaz nevyužívat po překročení státní hranice ČR při cestě do místa bydliště veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.

Prosíme, abyste věnovali pozornost informacím o pravidlech pro vstup na území ČR a karanténních opatřeních s platností od 15.6.2020. Ucelenou informaci naleznete níže ve čtyřech přílohách: ochranné opatření MZd ČR, sdělení MZd ČR a dvě tabulky, které zobrazují kdo a za jakých podmínek může vstoupit na území ČR.

Osoby vstupující na území ČR mají i nadále povinnost (kromě výjimek) předložit při vstupu na území potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID-19 nebo nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténním opatření. S platností od 1.5.2020 lze do 72 hodin od vstupu na území také předložit krajské hygienické stanici potvrzení o negativním PCR testu absolvovaném na území.

Informaci o odběrových místech, kde si můžete nechat udělat test, i když nemáte příznaky ani doporučení či žádanku od lékaře, naleznete zde.

V případě potřeby se na nás obraťte e-mailem na buenosaires@embassy.mzv.cz nebo kontaktujte nepřetržité linky konzulární pohotovosti Velvyslanectví ČR v Buenos Aires: +54 9 11 4189 4152 a +54 9 11 4187 4195.

 

ARGENTINA:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR:

Přestože bylo ukončeno omezení vycestovat z ČR, nadále se cestovat nedoporučuje.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ARGENTINY A TRANZIT:

Cizí státní občané nemohou na území Argentiny vstoupit. Tranzit možný je.

3. DOPRAVA:

Vnitrostátní:

Zrušena je vnitrostátní letecká, vlaková a dálková autobusová doprava. Výjimkou jsou speciální spoje. Doporučujeme sledovat průběžně vypravované vnitrostátní speciály Aerolíneas Argentinas (na konci v kategorii "Doméstico").

Osobní doprava však s výjimkami funguje. Uvnitř Argentiny lze cestovat soukromou dopravou, tedy vozy taxi nebo auty a mikrobusy soukromých dopravních společností. Toto doporučujeme využít a přesunout se do hlavního města co nejrychleji. Velvyslanectví shromažďuje údaje firem, které tuto službu poskytují, obraťte se proto na nás. Upozorňujeme, že předem je nutno vyřídit s dostatečným předstihem povolení k takové cestě. Opět kontaktujte nás - vystavíme Vám potvrzení a vyřídíme na MZV Argentiny autorizaci k uskutečnění cesty.

Uzavřeny jsou hranice některých argentinských provincií: Ohňová země, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, Misiones, Salta, Jujuy, La Pampa. Toto výrazně komplikuje dopravu uvnitř země, tedy zejména možnost přesunout se do hlavního města za účelem odletu. Opatření jsou v autonomní kompetenci jednotlivých provincií a liší se; aktuálně je nepřehledné, zda-li ten který region připouští výjimky a jaké to jsou. Opět však k zahraničním turistům je většinou přistupováno shovívavě. Vždy je však třeba potvrzení od ambasády.

Ubytování: Setkáváme se s problémy s ubytováním, tj. turisté jsou vykazováni z aktuálních ubytovacích zařízení, anebo nemohou ubytování nalézt. V takovém případě se na nás opět bezodkladně obraťte. Velvyslanectví vyjednalo s argentinskými úřady způsob, jak situaci řešit v případě neochoty ubytovacích zařízení spolupracovat. Rovněž Vám v případě potřeby poskytneme seznam hotelů v Buenos Aires, které jsou prověřeny a víme o nich bezpečně, že zahraniční turisty přijímají.

Ven z Argentiny:

Až do 1. září jsou zrušeny veškeré komerční lety.

Velvyslanectví vyvíjí maximální úsilí o sehnání místa pro české občany do speciálních letů, které organizují jiné evropské země. Český speciál není v přípravě.

VÝZVA! Speciály jiných zemí EU jsou organizovány průběžně. Vyzýváme české občany, aby se snažili, s naší pomocí, neprodleně přesunout do Buenos Aires. Tyto speciální lety doporučujeme v nejbližší době maximálně využít - jedná se o ideální a cenově výhodnou možnost, jak se dostat do Evropy, přičemž nelze garantovat, jak dlouho bude toto spojení fungovat. Vyzýváme české občany, ať se na nás neprodleně obrátí (ideálně telefonicky na nouzovou linku nebo zprávou WhatsApp) v případě zájmu odletět některým z takových letů. Příští speciály:

 

20. 6.   23:55    AR 1132      do Madridu                  ke koupi standardně komerčně na internetu

27. 6.   23:55    AR 1132       do Madridu                  ke koupi standardně komerčně na internetu

30. 6.   23:55    AR 1132      do Madridu                  ke koupi standardně komerčně na internetu

Doporučujeme navrátit se s naší pomocí do ČR co nejrychleji, nespekulovat a uvědomit se, že úspěšný návrat nezáleží jen na přístupu argentinských úřadů, ale i na zdárném průběhu ostatních úseků cesty přes jiné země, které se mohou komplikovat různými opatřeními ze strany těchto států.

Velvyslanectví zjišťuje výjimky za účelem pomoci českým občanům pohybovat se a vycestovat ze země. Jednáme v tomto smyslu s Ministerstvem zahraničních věcí Argentiny. V tento okamžik lze předpokládat, že cizinec se bude moci po zemi pohybovat za následujících podmínek: 1. nevykazuje příznaky nákazy, 2. má u sebe vytištěnou letenku (nejlépe již i palubenku), 3. má u sebe vytištěnou nótu Ministerstva zdravotnictví Argentiny, kterou níže přikládáme, 4. má u sebe vytištěné potvrzení našeho velvyslanectví, které také níže přikládáme, 5. má u sebe vytištěné individuální potvrzení od nás na jméno a na konkrétní přesun (kontaktujte nás za účelem jeho vystavení). Není potvrzeno, že stačí mít dokumenty například v mobilním telefonu. Povoleny jsou nutné přesuny za účelem vycestování. Doporučujeme neztrácet čas, neodkládat přesuny a spolehnout se na tento scénář. V případě problémů ihned z místa volejte naši nouzovou linku +54 9 11 4189 4152.

4. OPATŘENÍ:

Aktuálně má Argentina 34.146 potvrzených případů nakažení koronavirem, z toho 10.161 uzdravených a 878 úmrtí.

Do 28. června (včetně) platí celostátní karanténa. Vycházet lze v zásadě pouze za účelem zajištění potravin, léků, pohonných hmot a v odůvodněných případech; v některých provinciích (nikoli v Buenos Aires) denně jen po dobu jedné hodiny do pěti set metrů od bydliště.

Na značné části území Argentiny platí povinnost nosit roušky, resp. mít zakryta ústa a nos. Jedná se zatím o tyto lokality: hlavní město Buenos Aires, v rámci provincie Buenos Aires okresy Roque Pérez, Arrecifes, Zárate, Tigre a La Matanza, v rámci provincie Chaco okres Resistencia a dále provincie Catamarca, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero, Salta a Río Negro (doporučujeme sledovat místní média pro aktualizace/rozšíření). Povinnost je dána na ulicích a ve veřejných prostorách jako jsou dopravní prostředky, zastávky, obchody či klientská a informační centra a kanceláře pro obsluhu veřejnosti. Situace je přísně monitorována; rozpětí pokuty je od 10.700 do 79.180 ARS.

Argentinská vláda zároveň vyhlásila stav zdravotnické pohotovosti na dobu jednoho roku. Vláda zavedla přísné kontroly na letištích, včetně měření tělesné teploty. Platí doporučení nezdržovat se na veřejných prostranstvích, místech s větší koncentrací osob a vyvarovat se osobního kontaktu. Zrušeny jsou veřejné a společenské akce.

Argentinské úřady budou minimálně do 15. července trpět překročení povolené doby pobytu na argentinském území ze strany zahraničních turistů, tedy nebudou tento přestupek sankcionovat. Jednáme s místními orgány za účelem dosažení dalšího prodloužení této lhůty.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Zdravotnická pohotovost - celostátní linka: 0800-222-1002

Zdravotnická pohotovost - linka hlavního města Buenos Aires: 107

Zdravotnická pohotovost - linka provincie Buenos Aires: 148

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Aerolíneas Argentinas: +54 9 11 4940 4798 (Whatsapp)

 

URUGUAY:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR:

Přestože bylo ukončeno omezení vycestovat z ČR, nadále se cestovat nedoporučuje.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ URUGUAYE A TRANZIT:

Cizí státní občané nemohou na území Uruguaye vstoupit. Tranzit možný je.

3. DOPRAVA:

Vnitrostátní doprava s omezeními funguje. Komerční lety do Evropy jsou zrušeny od 19. března, kdy země uzavřela hranice. Velvyslanectví pomáhá českým občanům vycestovat repatriačními speciály. Společnost Buquebus v červnu ve velmi omezené míře obnovuje trajektové spojení s Argentinou; každý červnový pátek bude tato lodní doprava dostupná pro občany Argentiny, Uruguaye, rezidenty obou zemí a rovněž pro cizince za účelem repatriace do země původu. Ke koupi lístku je zapotřebí vyplnit formulář, který je ke stažení na stánkách dopravce.

4. OPATŘENÍ:

Uruguay registruje 849 případů nakažení koronavirem (z toho 801 uzdravených, 24 úmrtí). Oblastí s aktivními případy onemocnění je 11: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Montevideo, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto a San José.

Byla stanovena povinná čtrnáctidenní karanténa pro všechny, kteří přiletí z oblastí s vysokým výskytem onemocnění COVID-19. Jako takové byly uruguayskými orgány vyhodnoceny následující země: Čína, Jižní Korea, Japonsko, Singapur, Irán, Itálie, Španělsko, Francie a Německo. V případě zaoceánských plavidel Uruguay zakázala vylodění jak pasažérům, tak členům posádky.

Od 1. června dochází k postupnému uvolňování restrikcí. Od 9. června se obnovuje provoz obchodních center; návštěvníci jsou povinni mít roušku a udržovat bezpečnou vzdálenost. Ministr zdravotnictví nabádá k omezení sociálních a společenských aktivit na nezbytné minimum.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

 

PARAGUAY:

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR:

Přestože bylo ukončeno omezení vycestovat z ČR, nadále se cestovat nedoporučuje.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ PARAGUAYE A TRANZIT:

Cizí státní občané nemohou na území Paraguaye vstoupit. Tranzit možný je.

3. DOPRAVA:

Vnitrostátní doprava s omezeními funguje. Komerční lety do Evropy jsou zrušeny. Vycestovat lze repatriačními speciály.

4. OPATŘENÍ:

Paraguay registruje 1.303 případů nakažení koronavirem, z toho 699 uzdravených a 12 úmrtí.

Od 11. března byly zrušeny veškeré veřejné akce. Toto opatření se týká kulturních, sportovních, politických i náboženských setkání, zavřená zůstávají kina, divadla i obchodní centra. Byla přerušena výuka na veřejných i soukromých školách. Byl stanoven zákaz vycházení od 20:00 do 4:00 hod. s výjimkou naléhavých případů.

Všem, kteří do země přicestují, je nařízena povinná čtrnáctidenní domácí karanténa. Stát nerozlišuje mezi původem cestovatele ani způsobem, jakým a odkud do země přicestoval. Místní orgány připouští, že situace může rychle eskalovat.

Linka zdravotnické pohotovosti je 154.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

přílohy

Nóta MZdr Argentiny 80 KB PDF (Acrobat dokument) 22.3.2020

Potvrzení Velvyslanectví ČR v Buenos Aires 3 MB PDF (Acrobat dokument) 22.3.2020

Ochranné opatření MZd ČR 321 KB PDF (Acrobat dokument) 17.6.2020

Sdělení MZd ČR 198 KB PDF (Acrobat dokument) 17.6.2020

Vstup do ČR - tabulka č. 1 111 KB PDF (Acrobat dokument) 17.6.2020

Vstup do ČR - tabulka č. 2 137 KB PDF (Acrobat dokument) 17.6.2020