español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus: opatření v Argentině

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires informuje, především pro účely návratu českých občanů z Argentiny, o situaci v zemi a opatřeních místních orgánů v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru a onemocnění COVID-19.

Velmi doporučujeme českým občanům v Argentině a těm, kteří se do Argentiny chystají, aby se bezodkladně registrovali v systému DROZD.

Prosíme, abyste věnovali pozornost informacím o pravidlech pro vstup na území ČR a karanténních opatřeních. Ucelenou informaci naleznete v platných ochranných opatřeních MZdr ČR, zejména v aktuálním ochranném opatření k omezení překročení státní hranice ČR a jeho změně. Ve dvou názorných schématech, zde a zde, naleznete přehlednou informaci, kdo a za jakých podmínek může vstoupit na území ČR. Upozorňujeme rovněž na ochranné opatření o kontrolách fyzických osob na mezinárodních letištích při vstupu do ČR.

Argentina patří mezi tzv. tmavě červené země (s velmi vysokým rizikem nákazy); věnujte pozornost podmínkám návratu do ČR. Pozor! Některé očkované osoby již mohou do ČR z Argentiny přicestovat zcela volně, včetně absolutní úlevy od karanténních opatření; pro vstup do ČR jim stačí pouze vyplnit příjezdový formulář. Jedná se o držitele digitálního certifikátu EU COVID (DCC), anebo certifikátu třetí země, který ČR dvoustraně uznává (argentinský digitální vakcinační certifikát na tento seznam patří), anebo certifikátu třetí země, který je uznáván dle unijního nařízení o digitálním certifikátu EU COVID; zároveň musí být taková osoba očkována látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou (EMA) nebo WHO pro nouzové použití (tato podmínka neplatí pro DCC). Jinak musejí cestující z Argentiny (jak cizinci, tak čeští občané) před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář (viz také příloha níže) a učinit následující: čeští občané musejí podstoupit antigenní nebo PCR test, jejichž provedení není na začátku cesty starší 24 hodin (u antigenního testu), resp. 72 hodin (u PCR testu), a musejí si nechat vystavit písemné potvrzení o výsledku. Cizincům nestačí antigenní test, musejí absolvovat PCR test. Lhůta pro testování se počítá od provedení testu do začátku cesty. Osoby následně předloží druhý PCR test (platí pro české občany i cizince, přičemž antigenní test nestačí) provedený již v ČR nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.

Pozor: Pozitivní test v případě občana ČR a některých cizinců s obdobným postavením není překážkou cesty do ČR (nelze bránit návratu do vlasti), ale taková cesta podléhá dalším povinnostem. Pokud jde o dopravu, tyto osoby mají povinnost přepravovat se na území ČR a poté v rámci území ČR individuální dopravou, je-li to možné. Pokud přeprava individuální dopravou není možná, je taková osoba v případě přepravy veřejnou dopravou povinna informovat o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19 před započetím cesty dopravce. Dále je zde informační povinnost + karanténa: po vstupu na území ČR jsou tyto osoby povinny informovat zdravotnické pracovníky provádějící test na přítomnost SARS-CoV-2 a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19; dále jsou povinny dodržovat po vstupu na území ČR izolaci, a to po dobu 3 dnů od odeznění příznaků onemocnění, nejméně však 14 dní od prvního testu, který prokázal přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud krajská hygienická stanice nerozhodne jinak.

Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 k doložení při cestě do ČR naleznete zde.

V případě potřeby se na nás obraťte e-mailem na buenosaires@embassy.mzv.cz nebo kontaktujte nepřetržité linky konzulární pohotovosti Velvyslanectví ČR v Buenos Aires: +54 9 11 4189 4152 a +54 9 11 4187 4195.

 

ARGENTINA:

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ARGENTINY A TRANZIT:

Bezvízoví turisté mohou do Argentiny přicestovat pouze ze sousedních zemí. Jinak platí, že vstoupit do země mohou pouze občané s argentinským občanstvím nebo pobytem, a dále osoby disponující vízem nebo podléhající výjimce. Tranzit možný je. Pro vstup je nutno online vyplnit elektronické čestné prohlášení, a to nejdříve 48 hodin před vstupem. Za nezletilé vyplní čestné prohlášení jejich zákonný zástupce (rodič).

Pro vstup na území Argentiny je dále nutno disponovat negativním PCR testem, ne starším 72 hodin, a rovněž zdravotním pojištěním, které plně kryje veškeré výlohy spojené s nákazou koronavirem. PCR test lze nahradit potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 v posledních třech měsících. Přímo na letišti ihned po příletu je cestovatel podroben antigennímu testu; v případě jeho negativního výsledku (do půl hodiny) je možno opustit letiště a přesunout se do sedmidenní samoizolace (karantény). Pátý až sedmý den po příletu je nutno se podrobit PCR testu; v případě negativního výsledku je možno samoizolaci ukončit. To vše platí i pro děti. Karanténu nemusí dodržet plně očkované osoby (s minimálně 14 dny od ukončení očkování) a osoby cestující do Argentiny pracovně.

Je výrazně omezen počet mezinárodních letů do a z Argentiny, spoje jsou často rušeny.

2. DOPRAVA:

Vnitrostátní:

Vnitrostátní letecká, vlaková a dálková autobusová doprava je postupně obnovována. Lze cestovat i soukromou dopravou, tedy vozy taxi nebo auty a mikrobusy soukromých dopravních společností. Jednotlivá opatření se však často mění.

Při překročení hranic argentinských provincií je často vyžadováno potvrzení (viz níže) či antigenní nebo PCR test. Sanitární opatření jsou v autonomní kompetenci jednotlivých provincií a liší se; obraťte se na nás v případě pochybností.

Ven z Argentiny:

Komerční letecké spoje v omezeném režimu fungují, není jich však dostatek.

V případě pohybu po Argentině za účelem odletu ze země velvyslanectví již nezajišťuje příslušná potvrzení a notifikaci přesunu argentinským úřadům za účelem autorizace. Tento proces již probíhá elektronicky online a je zodpovědností každého cestovatele. Je nutno vyplnit online dva formuláře: 1. formulář pro přesuny – vnitrostátní i ven ze země (nutno zvolit "No tengo DNI. Tengo documento de identidad de país limítrofe o pasaporte extranjero."); následně, zhruba za dvě hodiny, je třeba do systému opět vstoupit a vytisknout si udělené povolení; 2. argentinské čestné prohlášení (declaración jurada) pro opuštění země, a to nejdříve 48 hodin před cestou; za nezletilé vyplní čestné prohlášení jejich zákonný zástupce (rodič). Níže přikládáme cirkulární nótu č. 33 argentinského MZV, kde je postup podrobně popsán. S ohledem na pravidla cílových evropských zemí a na fakt, že Argentina je momentálně jednou z nejvíce zasažených zemí na světě, je na letištní přepážce v Buenos Aires vyžadován PCR test.

V případě problémů v terénu s policejními kontrolami ihned z místa volejte naši nouzovou linku +54 9 11 4189 4152.

3. OPATŘENÍ:

Aktuálně má Argentina 5,26 mil. potvrzených případů nakažení koronavirem, z toho 115 tisíc úmrtí. Poslední denní přírůstek je 1.564 nakažených. Argentina patří mezi země s nejvyšším počtem nakažených.

V současné době dochází k uvolňování restrikcí. V otevřeném prostoru již není třeba mít roušku, nejsou-li v okolí další osoby. Pořádat již lze společenské akce (sportovní, fitness, kulturní, náboženské) i ve vnitřních prostorách, dle povahy s naplněním 50 % nebo až 100 % kapacity, vždy však za dodržení roušek, rozestupů a ventilace. Provoz obnovily obchody a restaurace, a to za přísných sanitárních opatření. Opatření se však často mění.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Zdravotnická pohotovost - celostátní linka: 0800-222-1002

Zdravotnická pohotovost - linka hlavního města Buenos Aires: 107

Zdravotnická pohotovost - linka provincie Buenos Aires: 148

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Aerolíneas Argentinas: +54 9 11 4940 4798 (Whatsapp)

5. NÁVRAT DO ČR:

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v našem Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření, kterým se dále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR, upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech.

Důrazně upozorňujeme, že s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR i v zahraničí může docházet k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezujících vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Za účelem podstoupení povinného antigenního či PCR testu na Covid-19 před cestou do ČR přikládáme níže (soubor ve formátu Excel) seznam certifikovaných laboratoří na území Argentiny. Oba typy testu lze podstoupit mimo jiné v příslušné laboratoři přímo na letišti Ezeiza (s výsledky za dvě hodiny u PCR testu a za 15 minut u antigenního testu).

přílohy

Příjezdový formulář 224 KB PDF (Acrobat dokument) 24.9.2020

Cirkulární nóta č. 33 MZV Argentiny 875 KB PDF (Acrobat dokument) 10.11.2020

Argentina - seznam laboratoří pro test na Covid-19 14 KB XLSX (FILE_TYPE_XLSX) 10.2.2021