español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus: opatření v Uruguayi

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires informuje, především pro účely návratu českých občanů z Uruguaye, o situaci v zemi a opatřeních místních orgánů v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru a onemocnění COVID-19.

Velmi doporučujeme českým občanům v Uruguayi a těm, kteří se do Uruguaye chystají, aby se bezodkladně registrovali v systému DROZD.

Prosíme, abyste věnovali pozornost informacím o pravidlech pro vstup na území ČR a karanténních opatřeních. Ucelenou informaci naleznete v platných ochranných opatřeních MZdr ČR, zejména v aktuálním ochranném opatření k omezení překročení státní hranice ČR a jeho změně. Ve dvou názorných schématech, zde a zde, naleznete přehlednou informaci, kdo a za jakých podmínek může vstoupit na území ČR. Upozorňujeme rovněž na ochranné opatření o kontrolách fyzických osob na mezinárodních letištích při vstupu do ČR.

Uruguay patří od 4. 10. 2021 mezi tzv. zelené země (s nízkým rizikem nákazy); věnujte pozornost podmínkám návratu do ČR. Pozor! Některé očkované osoby již mohou do ČR z Uruguaye přicestovat zcela volně, včetně absolutní úlevy od karanténních opatření; pro vstup do ČR jim stačí pouze vyplnit příjezdový formulář. Jedná se o držitele digitálního certifikátu EU COVID (DCC), anebo certifikátu třetí země, který ČR dvoustraně uznává (Uruguay na tento seznam zatím nepatří), anebo certifikátu třetí země, který je uznáván dle unijního nařízení o digitálním certifikátu EU COVID; zároveň musí být taková osoba očkována látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou (EMA) nebo WHO pro nouzové použití (tato podmínka neplatí pro DCC). Jinak musejí cestující z Uruguaye (jak cizinci, tak čeští občané) před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář (viz také příloha níže) a učinit následující: podstoupit před vstupem na území nebo nejpozději pátý den po vstupu test, a to buď antigenní (ne starší 48 hodin), anebo PCR (ne starší 72 hodin); do doby obdržení výsledků není nutná samoizolace.

Pozor: Pozitivní test v případě občana ČR a některých cizinců s obdobným postavením není překážkou cesty do ČR (nelze bránit návratu do vlasti), ale taková cesta podléhá dalším povinnostem. Pokud jde o dopravu, tyto osoby mají povinnost přepravovat se na území ČR a poté v rámci území ČR individuální dopravou, je-li to možné. Pokud přeprava individuální dopravou není možná, je taková osoba v případě přepravy veřejnou dopravou povinna informovat o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19 před započetím cesty dopravce. Dále je zde informační povinnost + karanténa: po vstupu na území ČR jsou tyto osoby povinny informovat zdravotnické pracovníky provádějící test na přítomnost SARS-CoV-2 a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19; dále jsou povinny dodržovat po vstupu na území ČR izolaci, a to po dobu 3 dnů od odeznění příznaků onemocnění, nejméně však 14 dní od prvního testu, který prokázal přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud krajská hygienická stanice nerozhodne jinak.

Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 k doložení při cestě do ČR naleznete zde.

V případě potřeby se na nás obraťte e-mailem na buenosaires@embassy.mzv.cz nebo kontaktujte nepřetržité linky konzulární pohotovosti Velvyslanectví ČR v Buenos Aires: +54 9 11 4189 4152 a +54 9 11 4187 4195.

 

URUGUAY:

1. VSTUP NA ÚZEMÍ URUGUAYE A TRANZIT:

Turisté nemohou do Uruguaye přicestovat. Vstoupit do země mohou pouze občané s uruguayským občanstvím nebo pobytem, a dále osoby podléhající výjimce (např. disponující vízem nebo zvláštním povolením). Tranzit možný je.

Pro vstup na území Uruguaye je nutno disponovat negativním PCR testem, ne starším 72 hodin, a rovněž zdravotním pojištěním, které plně kryje veškeré výlohy spojené s nákazou koronavirem. Po vstupu je vyžadována sedmidenní karanténa, po které je opět nutné realizovat PCR test.

2. DOPRAVA:

Vnitrostátní doprava s omezeními funguje. Komerční lety do Evropy fungují v přibližně polovičním objemu oproti situaci před pandemií. Společnost Buquebus v omezené míře obnovila trajektové spojení s Argentinou.

3. OPATŘENÍ:

Uruguay registruje 389 tisíc případů nakažení koronavirem (z toho 6.056 úmrtí). Poslední denní přírůstek je 97 nakažených.

Restrikce se postupně uvolňují, případně dočasně zavádějí v okamžiku růstu počtu nakažených. Obnovuje se provoz obchodních center; návštěvníci jsou povinni mít roušku a udržovat bezpečnou vzdálenost. Ministr zdravotnictví nabádá k omezení sociálních a společenských aktivit na nezbytné minimum.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

5. NÁVRAT DO ČR:

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v našem Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření, kterým se dále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR, upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.

Důrazně upozorňujeme, že s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR i v zahraničí může docházet k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezujících vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Za účelem podstoupení povinného antigenního či PCR testu na Covid-19 před cestou do ČR přikládáme níže (soubor ve formátu pdf) seznam certifikovaných laboratoří na území Uruguaye.

přílohy

Příjezdový formulář 224 KB PDF (Acrobat dokument) 24.9.2020

Uruguay - seznam laboratoří pro test na Covid-19 104 KB PDF (Acrobat dokument) 12.2.2021