español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koronavirus: opatření v Paraguayi

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires informuje, především pro účely návratu českých občanů z Paraguaye, o situaci v zemi a opatřeních místních orgánů v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru a onemocnění COVID-19.

Velmi doporučujeme českým občanům v Paraguayi a těm, kteří se do Paraguaye chystají, aby se bezodkladně registrovali v systému DROZD.

Prosíme, abyste věnovali pozornost informacím o pravidlech pro vstup na území ČR a karanténních opatřeních. Ucelenou informaci naleznete v platných ochranných opatřeních MZdr ČR, zejména v aktuálním ochranném opatření k omezení překročení státní hranice ČR a jeho změně. Ve dvou názorných schématech, zde a zde, naleznete přehlednou informaci, kdo a za jakých podmínek může vstoupit na území ČR. Upozorňujeme rovněž na ochranné opatření o kontrolách fyzických osob na mezinárodních letištích při vstupu do ČR.

Paraguay patří mezi tzv. tmavě červené země (s velmi vysokým rizikem nákazy); věnujte pozornost podmínkám návratu do ČR. Pozor! Některé očkované osoby již mohou do ČR z Paraguaye přicestovat zcela volně, včetně absolutní úlevy od karanténních opatření; pro vstup do ČR jim stačí pouze vyplnit příjezdový formulář. Jedná se o držitele digitálního certifikátu EU COVID (DCC), anebo certifikátu třetí země, který ČR dvoustraně uznává (Paraguay na tento seznam zatím nepatří), anebo certifikátu třetí země, který je uznáván dle unijního nařízení o digitálním certifikátu EU COVID; zároveň musí být taková osoba očkována látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou (EMA) nebo WHO pro nouzové použití (tato podmínka neplatí pro DCC). Jinak musejí cestující z Paraguaye (jak cizinci, tak čeští občané) před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář (viz také příloha níže) a učinit následující: čeští občané musejí podstoupit antigenní nebo PCR test, jejichž provedení není na začátku cesty starší 24 hodin (u antigenního testu), resp. 72 hodin (u PCR testu), a musejí si nechat vystavit písemné potvrzení o výsledku. Cizincům nestačí antigenní test, musejí absolvovat PCR test. Lhůta pro testování se počítá od provedení testu do začátku cesty. Osoby následně předloží druhý PCR test (platí pro české občany i cizince, přičemž antigenní test nestačí) provedený již v ČR nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.

Pozor: Pozitivní test v případě občana ČR a některých cizinců s obdobným postavením není překážkou cesty do ČR (nelze bránit návratu do vlasti), ale taková cesta podléhá dalším povinnostem. Pokud jde o dopravu, tyto osoby mají povinnost přepravovat se na území ČR a poté v rámci území ČR individuální dopravou, je-li to možné. Pokud přeprava individuální dopravou není možná, je taková osoba v případě přepravy veřejnou dopravou povinna informovat o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19 před započetím cesty dopravce. Dále je zde informační povinnost + karanténa: po vstupu na území ČR jsou tyto osoby povinny informovat zdravotnické pracovníky provádějící test na přítomnost SARS-CoV-2 a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19; dále jsou povinny dodržovat po vstupu na území ČR izolaci, a to po dobu 3 dnů od odeznění příznaků onemocnění, nejméně však 14 dní od prvního testu, který prokázal přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud krajská hygienická stanice nerozhodne jinak.

Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 k doložení při cestě do ČR naleznete zde.

V případě potřeby se na nás obraťte e-mailem na buenosaires@embassy.mzv.cz nebo kontaktujte nepřetržité linky konzulární pohotovosti Velvyslanectví ČR v Buenos Aires: +54 9 11 4189 4152 a +54 9 11 4187 4195.

 

PARAGUAY:

1. VSTUP NA ÚZEMÍ PARAGUAYE A TRANZIT:

Turisté do Paraguaye v zásadě přicestovat mohou, nicméně se to vzhledem k současné situaci v zemi důrazně nedoporučuje. Všechny nemocnice v zemi jsou aktuálně zcela zaplněny pacienty a při zdravotních problémech se tak cestovatel nemusí dočkat lékařské asistence! Pro vstup na území Paraguaye je nutno disponovat negativním PCR testem, ne starším 72 hodin, a rovněž zdravotním pojištěním, které plně kryje veškeré výlohy spojené s nákazou koronavirem. PCR test se dá nahradit potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 v posledních třech měsících. Při vstupu je také nutné vyplnit online prohlášení.

2. DOPRAVA:

Vnitrostátní i mezinárodní doprava s omezeními fungují. Spojů je však málo.

3. OPATŘENÍ:

Paraguay registruje 460 tisíc případů nakažení koronavirem, z toho 16.198 úmrtí. Poslední denní přírůstky výrazně klesly.

Je zrušena většina veřejných akcí. Toto opatření se týká kulturních, sportovních, politických i náboženských setkání, zavřená zůstávají kina i divadla. Byla přerušena výuka na veřejných i soukromých školách. Byl stanoven zákaz vycházení od 20:00 do 4:00 hod. s výjimkou naléhavých případů.

Paraguay se aktuálně nachází v nejhorším okamžiku pandemie od jejího počátku.

Linka zdravotnické pohotovosti je 154.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

5. NÁVRAT DO ČR:

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v našem Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření, kterým se dále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR, upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.

Důrazně upozorňujeme, že s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR i v zahraničí může docházet k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezujících vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Za účelem podstoupení povinného antigenního či PCR testu na Covid-19 před cestou do ČR přikládáme níže seznam certifikovaných laboratoří na území Paraguaye.

přílohy

Příjezdový formulář 224 KB PDF (Acrobat dokument) 24.9.2020

Paraguay - seznam laboratoří pro test na Covid-19 1 MB PDF (Acrobat dokument) 3.8.2021