español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © _Alicja_ @ Pixabay (ilustrační obrázek)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v ČR a v zahraničí

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires informuje o sčítání lidu, domů a bytů, které se od roku 1991 koná jednou za deset let a vždy na jaře. Sčítání probíhá taktéž on-line v období od 27. března do 11. května 2021. Rozhodným okamžikem pro určení, kdo má povinnost se sečíst, je půlnoc z 26. na 27. března 2021. Pozor: týká se i osob žijících v zahraničí.

Český statistický úřad (ČSÚ) – organizátor sčítání  – zveřejnil další informace na svém webu. ČSÚ je nezávislá a apolitická instituce, která sbírá a publikuje data z oblasti demografie, ekonomiky, zdravotnictví, trhu práce a sociálního zabezpečení, kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání či životního prostředí. Od roku 1990 také zpracovává a zveřejňuje výsledky voleb.

Koho se sčítání týká?

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27. března 2021, trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost či zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby nesvéprávné a podobně, provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů v dalších sedmi jazykových mutacích.

Osoby v zahraničí:

Sečíst se musejí i osoby v zahraničí (občan ČR nebo cizinec), které mají v ČR k rozhodnému okamžiku trvalý či přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů. Sčítání on-line umožňuje osobám v zahraničí splnit svoji povinnost prakticky kdekoliv.

Sečíst se lze od 27. března –  elektronický formulář lze vyplnit nejen za sebe, ale i za celou domácnost nebo za své blízké. Tento on-line formulář lze vyhotovit do 11. května 2021. Kdo by se nesečetl tímto způsobem, musel by od 17. dubna vyplnit listinný formulář a měl by povinnost ho odeslat poštou ve lhůtě do 11. května 2021. On-line formulář je zveřejněn zde (dostupný je také přes web ČSÚ a prostřednictvím mobilních aplikací). Podívejte se na návod k elektronickému sčítacímu formuláři.

Cizinci žijící v ČR:

Zúčastnit se sčítání jsou povinni i cizinci, kteří mají v ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dní. Dále pak fyzické osoby, kterým byl udělen v ČR azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana. Pro uvedené osoby existují různé jazykové verze online formulářů, případně listinných sčítacích formulářů.

Níže přiložen naleznete informační leták.

Upřesňující informace pro občany v cizině:

V cizině je dostupný pouze elektronický sčítací formulář. Distribuce a sběr listinných formulářů v zahraničí probíhat nebudou. K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře lze použít elektronickou identitu včetně tzv. bankovní identity (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby.

Pokud respondent nevyužije elektronickou identitu, ani datovou schránku, může svou totožnost ověřit “zadáním údajů o datu narození, čísle a druhu elektronicky čitelného identifikačního dokladu vedeného v základním registru obyvatel“. Lze tedy použít občanský průkaz nebo běžný cestovní pas. Lze použít pouze platný občanský průkaz nebo cestovní pas vydaný v ČR. Nově je možné využít i platné české, resp. československé občanské průkazy, které nemají elektronicky čitelné údaje. Jedná se zejména o staré občanské průkazy v podobě tzv. knížek. Při přihlašování je nutné uvést pouze jejich samotné číslo, nikoliv označení série. Například je-li průkaz označen: čís. 457683, série BA-51, uvede se pouze 457683. Začíná-li číslo průkazu nulami, uvede se včetně těchto nul (například 000386).

Pokud občan nemůže využít výše uvedené možnosti a bydlí v domácnosti s někým, kdo se může jedním z výše uvedených způsobů přihlásit, může tato osoba založit elektronický formulář a přidat ostatní členy domácnosti do společného formuláře pomocí rodného čísla (k tomuto není osobní doklad potřebný).

Pokud není možné využít ani jednu z uvedených možností, je nutné zajistit vyplnění listinného formuláře, ve kterém lze uvést rodné číslo, nebo ve výjimečných případech i číslo neplatného osobního dokladu. Listinný formulář lze získat pouze v ČR, a to od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Pokud se občan do ČR nedostane, může požádat příbuzného nebo jinou blízkou osobu, která za něj formulář v ČR vyzvedne, vyplní a odevzdá.

přílohy

Sčítání 2021 - leták 512 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2021