español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stáže na Velvyslanectví ČR v Buenos Aires

Informace o možnosti studijních stáží na Velvyslanectví ČR v Buenos Aires. Podmínky stáže a postup v případě zájmu stáž absolvovat.

O stáži

Stáž si klade za cíl seznámit stážistu s prací různých úseků Velvyslanectví v Buenos Aires tj. např. úsek konzulární, obchodně-ekonomický, administrativní, krajanské záležitosti, kultura a jiné.

Před zahájením stáže uzavře vedoucí zastupitelského úřadu se stážistou dohodu upravující náplň práce stážisty, jeho práva a povinnosti a obsahující prohlášení o nešíření informací získaných během stáže.

Po příjezdu na Velvyslanectví je stážistovi přidělen garant, který jej seznámí s prostředím pracoviště, ukládá mu úkoly, atd. Hlavní náplní stáže jsou dílčí úkony spojené s prací diplomatů. Po ukončení stáže vydá ZÚ stážistovi Potvrzení o absolvování stáže a hodnocení.

 

Uchazeči

Stáže na zastupitelském úřadu v Buenos Aires jsou určené současným studentům prezenční formy studia VŠ případně čerstvým absolventům, kteří ukončili studium VŠ před méně než 4 měsíci. Uvažováni budou pouze stážisté české státní příslušnosti.

Znalost španělského jazyka je výrazně doporučována nejméně na úrovni B2.

 

Podmínky

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění.

Ubytování, dopravu, stravu apod. si zajistí stážista individuálně. Náklady spojené se stáží (např. výše zmíněné) hradí stážista. Na stáž není právní nárok.

Doba trvání stáže je se určuje dohodou, avšak nepřesáhne 3 měsíce. V odůvodněných případech je možné stáž pod záštitou MZV opakovat, a to nejvýše 3x.

 

Žádost

V případě vážného zájmu kontaktujte ZÚ na email: buenosaires@embassy.mzv.cz. K emailu přiložte motivační dopis, který bude obsahovat vámi preferovaný termín a délku stáže. Dále přiložte strukturovaný životopis.

Shledá-li Velvyslanectví ČR v Buenos Aires žadatele vhodným kandidátem ke schválení stáže, vyzve ho k zaslání následujících dokumentů:

  • Vyplněný Dotazník zájemce o stáž (viz uvedený portál MZV ČR)

  • Kopie pasu (obsahující větu "Souhlasím s pořízením kopie" a podpis žadatele)

  • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

  • Potvrzení o studiu (příp. o ukončení studia)

  • Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

  • Osvědčení fyzické osoby pro stupeň prověření "D", "T" nebo "PT", je-li jeho držitelem

Uchazeč podá kompletní žádost nejméně 2 měsíce před jejím plánovaným zahájením, v opačném případě nebude akceptována. Vyhodnotí-li ZÚ žádost kladně, tak ji po obdržení všech příloh a domluvení orientačního termínu pošle ke schválení na MZV v Praze ke konečnému rozhodnutí o schválení či zamítnutí navrhované stáže. To probíhá na základě posouzení odborných kvalit daného uchazeče, prospěšnosti stáže pro MZV a bezpečnostních kritérií.

Odkaz

Dotazník zájemce o stáž a základní informace o stážích na ZÚ lze nalézt též na portálu MZV ČR