español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: DarkoStojanovic @Pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Argentina a zdravotnický průmysl

Podíl rozpočtu alokovaného do zdravotnického sektoru je i přes ekonomické problémy Argentiny nadále nejvyšší v regionu. Co se týče zdravotnického vybavení (zejména diagnostických přístrojů), většina z nich se dováží. Podle statistických údajů dosahuje trh s tímto druhem zboží obratu více než 2,16 mld. USD. Odvětví se zdravotnickým vybavením je tvořeno celkově 274 výrobními a 655 dovozními společnostmi. Vývoz FOB činil v roce 2021 56,6 mil. USD a dovoz CIF dosáhl 839 mil. USD. Příležitosti pro české firmy leží v oblasti vybavení a vývoje. 

Argentinskému systému zdravotní péče  schází především technologie. Aktuální je modernizace a automatizace zahrnující  oblasti informačních technologií a telekomunikací na podporu subsystémů a strategií dohledu. Tyto aspekty vyžadují značné finanční prostředky na vývoj a/nebo pořízení a přenos zahraničních technologií.

Při prodeji zdravotnického vybavení techniky v Argentině je důležitý marketing, který lze obvykle konzultovat  s místním partnerem, který zná potenciální kupce na trhu. Současně je nezbytné zajistit poprodejní servis. Hlavním nedostatkem zahraničních společností dodávajících zdravotnický materiál do Argentiny je právě nedostatek kvalitního a rychlého technického servisu. Zasílání vadného zboží do sousední země je  obvykle velmi nákladné a zdravotnická zařízení často na tyto výdaje nemají peníze. 

Vzhledem k nedostatečné ochraně duševního vlastnictví lze za velkou příležitost považovat vývoj nízkonákladových technologií nebo jejich kopií. Patenty nejsou ve farmaceutickém průmyslu dostatečně chráněny. Doba ochrany se pohybuje od 5 do 20 let a pro registraci patentu jsou stanoveny tři požadavky: novost, vynálezecká hodnota a průmyslová využitelnost. Patent, průmyslový vzor, znalosti a jejich využití ve výrobě a službách dále definuje zákon 22 426/81. 

Je třeba zdůraznit, že aktuální vývoj směnného kurzu a nepříznivý hospodářský kontext vedly ke snížení veřejných investic (nejen) v této oblasti. Pokud jde o soukromý sektor, v posledních 10 letech docházelo k postupnému úpadku soukromých klinik z důvodu neschopnosti udržet zdravotnický personál kvůli vysokým daňovým nákladům. 

Orgánem odpovědným za udělování příslušných povolení v oblasti zdravotnictví je Národní úřad pro léčiva a zdravotnické prostředky (ANMAT). Aby bylo možné dovážet výrobky, je třeba být u ANMAT registrován a podnik musí mít sídlo na argentinském území. 

Radek Hovorka, diplomat Velvyslanectví ČR v Buenos Aires