español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Buenos Aires
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko vyhlašuje Nouzový balíček naléhavé pomoci pro české vývozce

Ministerstvo zahraničních věcí ČR pomůže českým podnikatelům na zahraničních trzích v době stavu nouze v důsledku šíření epidemie koronaviru.  České zastupitelské úřady sledují aktuální situaci na zahraničních trzích, která je ovlivněna komplikující se logistikou obchodních operací, růstem omezování obchodu a turbulentní poptávkou.

Celosvětové šíření epidemie koronaviru má zásadní vliv na globální ekonomiku a její budoucí vývoj. Většina dnes zaváděných opatření v obchodě směřuje k omezení pohybu osob, ne zboží. V současné chvíli však není možné cestovat k jednání se zahraničními partnery nebo je zvát k návštěvě do ČR. S ohledem na narůstající bariéry zahraničního obchodu se jeho realizace a logistika stává čím dál složitější. To vše představuje již dnes vážnou překážku pro české firmy.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí ČR jsou připraveny v této chvíli nabídnout asistenci českým podnikatelům v případě, že se dostanou do problémů s realizací obchodních dodávek do zahraničí, především v případě administrativních bariér kladených na dovozce místními úřady.  Současně vzhledem k omezení pohybu osob nabízíme pomoc při hledání nových kontaktů a příležitostí v oborech, které budou součástí stimulačních balíčků jednotlivých států. Jednotná zahraniční síť zastupitelských úřadů České republiky je připravena pomoci analyzovat příležitosti, vyhledat vhodné obchodní partnery a předat jejich kontakty v rámci společné zahraniční sítě.

Nouzový balíček MZV pro české firmy:

V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou.

Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB.

Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech:

1) Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;

2) Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;

3) Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;

4) Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;

5) Využití služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.

Kontakty:

Bližší informace můžete nalézt v sekci kontakty v zahraničí https://www.mzv.cz/ekonomika/cz/kontakty_v_zahranici/index.html a na Klientském centru pro export s informacemi soustředěnými na portále pro podnikatele BusinessInfo www.businessinfo.cz. Obrátit se samozřejmě můžete na ekonomický úsek zastupitelského úřadu ČR v Buenos Aires.