español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixel2013 @Pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozvoj těžby mědi a lithia v Argentině

Těžba kovů se v Argentině zaměřuje především na zlato, stříbro, měď, olovo či zinek. V souvislosti s globálním trendem přechodu na zelenou energetiku má Argentina unikátní pozici k tomu, aby využila uzpůsobenou poptávku po nerostných surovinách. Zraky se upínají především k lithiu. V souvislosti s dluhovými závazky je těžební sektor pro zemi důležitým zdrojem příjmů. Investování v Argentině má sice určité výhody, ale společnosti musejí počítat také s vysokou inflací, politickou nejistotou a složitými devizovými pravidly, které vyžadují rozsáhlé znalosti právního rámce. 75 % plochy perspektivních oblastí v zemi zůstává neprozkoumaných. Těžební činnost je tedy v Argentině stále na začátku, což znamená významnou příležitost pro aktivitu firem v rámci stávajících i nových těžebních projektů. 
 

Podle ministerstva hornictví Argentiny je ke dnešnímu dni aktivních 87 těžařských projektů spojených se vzácnými kovy, a to v různých fázích realizace. Pro letošní rok se odhaduje, že by mohly být vyvezeny kovy v hodnotě 4 mld. USD. To však zdaleka nedosahuje potenciálu tohoto odvětví. Například Chile v roce 2021 vyvezlo vzácné kovy v hodnotě 57,8 mld. USD. Politická a hospodářská nestabilita, inflace, omezování směnných kurzů a nedostatečná infrastruktura jsou hlavními důvody, které zpozdily rozvoj tohoto odvětví. 

V nejbližším období se bude v Argentině rozvíjet především těžba mědi. V různých fázích rozvoje se nachází osm megaprojektů v pěti provinciích, jejichž výstavba si v příštích několika letech vyžádá investice ve výši více než 22 mld. USD a umožní zvýšit vývoz tohoto kovu na více než 11 mld. USD ročně. Zásoby mědi se nacházejí na severozápadě a dosahují přibližně 1 mld. tun, což představuje 40 % světových zásob. Celosvětová poptávka po mědi se bude se dozajista zvyšovat v důsledku přechodu na elektrické dopravní prostředky. 

Argentina je též třetím největším producentem lithia na světě, přičemž v provozu jsou dva projekty, které představují 16 % světové produkce. Kromě toho se realizují dva projekty na rozšíření těžby a tři další jsou v pokročilé fázi průzkumu. V příštích letech by se tak vývoz mohl zvýšit pěti-, či dokonce sedminásobně. Jen do roku 2025 se v oblasti lithia očekávají investice v hodnotě 5 mld. USD. Země má velký potenciál se stát nejdůležitějším vývozcem lithia - taktéž důležitého pro elektromobilitu - na světě. 

Čl. 124 argentinské ústavy stanovuje, že provincie jsou původním vlastníkem přírodních zdrojů na svém území, a proto jsou samotné doly majetkem provincií, které udělují koncese na jejich využívání. Těžební činnost má zvláštní režim podpory na národní úrovni, který jednotlivé provincie dodržují. Zákon o důlních investicích (24 196/93) zaručuje 0% sazbu na dovoz investičních statků (zařízení, náhradní díly), vstupů nezbytných pro provoz, jakož i dvojí odpočet daně z příjmu na výdaje na průzkum, zrychlené vrácení DPH, tříletý zrychlený režim odpisů a zavádí 3% strop pro provinční licenční poplatky.

Je nezbytné podotknout, že Argentina se aktuálně (podzim 2022) nachází na hranici ekonomického rozvratu (viz např. článek ZDE). Těžební projekty nevyužívají místní financování, ale externí kapitál, takže zvýšení úrokových sazeb argentinského pesa na ně nemá významný vliv (ovlivňuje však místní dodavatele).Těžební společnosti však musí své příjmy z vývozu přepočítávat podle oficiálního kurzu dolaru, který v posledních 18 měsících zaostává za inflací. 

Pro české firmy není Argentina neznámou a v minulosti zde již dodávaly například řešení pro přepravu hornin. Aktivní zde byla i společnost zaměřující se na vysoce moderní přístroje zkoumající složení a vlastnosti získaného produktu. V roce 2019 se uskutečnila podnikatelská mise zahrnující české firmy těžařského průmyslu. Firmy mohou sloužit např. jako subdodavatelé velkých (kanadských, čínských, britských) investorů, kteří zde aktivity teprve rozvíjí (Lundin Mining, Randgold Resources Ltd., Glencore Plc., McEwen Mining apod.). 

Radek Hovorka, Velvyslanectví ČR v Buenos Aires