español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: kalhh @pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit (PROPEA) na rok 2021

Program PROPEA je založen na využití služeb zahraničních expertů, kteří českým firmám mohou v současné době pomoci např. zajistit kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů,  spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemie COVID-19. V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty mimo jiné firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad jejich aktivitami v místě.

Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) mají za cíl posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích. Díky snížení rizik spojených se vstupem na náročné zahraniční trhy může PROPEA podpořit i české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají i investiční charakter.

Zastupitelský úřad v Buenos Aires nyní vyhlašuje výzvu k předložení návrhů projektů PROPEA pro Argentinu, Uruguay a Paraguay pro rok 2021, s termínem podání do 26. 10. 2020. Projekty budou realizovány od 1. 1. – 31. 10. 2021. Maximální finanční podpora pro projekty realizované v rámci jednoho velvyslanectví ČR v zahraničí v jednom kalendářním roce je stanovena na 500 tis. Kč.

Návrhy mohou podávat lokální subjekty působící v zemích působnosti (Argentina, Uruguay, Paraguay), které mají právní subjektivitu podle místních předpisů. Přihlášky je nutno podávat v češtině ve standardizovaném identifikačním formuláři. Součástí přihlášky je i kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný doklad potvrzující právní subjektivitu realizátora (v souladu s jeho právní formou) a doklad osvědčující oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek v zemi realizace projektu.

Návrhy PROPEA je nutné dodat do 26.10. 2020 v listinné podobě na adresu ZÚ Buenos Aires (Junín 1461, 1113 Buenos Aires, Capital Federal, Argentina) a současně v elektronické podobě (naskenované) na e-mailovou adresu vedoucího ekonomické sekce ZÚ Buenos Aires pana Radka Hovorky: radek_hovorka@mzv.cz a na adresu: commerce_buenosaires@mzv.cz.

 

Přílohy:

Standardizovaný identifikační formulář

Pravidla pro výběr a realizaci projektů PROPEA

Způsobilé výdaje

přílohy

Identifikační formulář 84 KB DOC (Word dokument) 28.9.2020

Způsobilé výdaje 33 KB DOC (Word dokument) 28.9.2020

Pravidla pro výběr a realizaci 33 KB DOC (Word dokument) 28.9.2020