español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pen_ash@pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zemědělský sektor stále hraje v Uruguayi zásadní roli

Zemědělství hraje v Uruguayi stále zásadní roli na tvorbě HDP. Více než 90 % uruguayské půdy je vhodné pro zemědělskou produkci. K dispozici je 16,4 milionu hektarů, které lze využít. Země patří mezi hlavní vývozce hovězího masa, rýže a sójových bobů na světě. S populací 3,5 milionu obyvatel se zde vyrábí potraviny pro 30 milionů lidí a očekává se, že v příštích letech Uruguay bude produkovat obživu pro 50 milionů obyvatel planety. Technologie však zatím zdaleka nedosahují evropských norem. Příležitosti se tedy naskýtají v oblasti hnojiv, zemědělských strojů, smart řešení či biotechnologií s přidanou hodnotou.

Cena půdy je ukazatelem, který odráží vývoj zemědělského sektoru v Uruguayi v posledním období. Cena za hektar se zvýšila z 385 USD v roce 2002 na 3 305 USD v roce 2021. Zemědělství je sektorem, do kterého směřuje nejvíce investic (zejména určených na začlenění technologie na zpracování zrn, dále na technologii používanou při zpracování masa). V zemi fungují technologické parky (El Parque de las Ciencias, Zonamerica nebo Aguada Park), kde je prováděn výzkum s relativně nízkými náklady. Národní rozvojová agentura Uruguaye vytvořila poradenský program pro malé a střední podniky, které chtějí investovat do technologií souvisejících se zemědělstvím. Použití technologií při zpracování rýže například radikálně zvýšilo postavení Uruguaye jako vývozce této potraviny. Používané technologie však zatím zdaleka nedosahují evropských standardů. V situaci, kdy celosvětově rostou ceny výrobních vstupů, budou proto uruguayští farmáři hledat možnosti, jak ušetřit při výrobě právě díky novým technologiím. Příležitosti pro české firmy se tedy naskýtají v oblasti hnojiv, zemědělských strojů, biotechnologií s přidanou hodnotou či smart řešení. 

Při úvahách o investici v této oblasti je důležité mít na paměti, že Uruguay je zemí s vysokou mírou demokracie a svobod, je zde také zaznamenána nejnižší míra korupce na kontinentu. Zemědělství je odvětvím, které všechny vlády - bez ohledu na ideologické směřování - ochraňovaly před zásahy zvenčí. Na vývoz se tak například nevztahují exportní cla, jak je tomu v sousední Argentině. Všechny komodity se obchodují v amerických dolarech. Ostatní valuty lze volně měnit bez dalších daňových omezení. Na výrobu ani zemědělské stroje se navíc nevztahuje DPH. Investiční prostředí zaručuje stabilitu a možnost plánovat na 5 nebo 10 let s vědomím, že pravidla hry jsou jasná a v průběhu času se nemění.

Radek Hovorka, diplomat Velvyslanectví ČR v Buenos Aires