español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR V Buenos Aires
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zpracování a distribuce pitné vody v Argentině

Ačkoliv se může zdát, že argentinská města mají distribuci pitné vody dostatečně vyřešenou, opak je pravdou. Hlavně v oblasti Buenos Aires argentinská administrativa stále bojuje s palčivými problémy jako je únik vody z distribuční sítě či zápachem a zabarvením. Ve venkovských oblastech v suché severní části země stále miliony lidí spoléhají na vrtané či kopané studny jako zdroj pitné vody. Zemi chybí moderní technologie, a tak se po nich rozhlíží i v zahraničí.  

Argentina má 27. největší vodní rezervoár na světě, ale i tak zde žije kolem 4 milionů obyvatel, kteří nemají přístup ke zdravotně nezávadné vodě v okolí svého bydliště. Situace je zdaleka nejhorší na severu země, kde až 75 % původních obyvatel nemá přístup k bezpečnému vodnímu zdroji. Kvalita dodávané vody ve městech je obecně považována za přiměřenou. Odhaduje se, že více než 90% domácností dostává pitnou vodu v souladu s normami veřejného zdraví. Existují však strukturální problémy (především v aglomeraci Buenos Aires), které je třeba řešit. Mezi ty patří:

- Zaznamenatelný zápach, zabarvení či nepříjemná chuť vody (ačkoliv jde spíše o sezónní záležitost), podle distributorů není ovlivněna její pitelnost. Důvodem jsou změny složení vody v řece la Plata. Uživatelé se však většinou rozhodují pro vodu balenou.

- Povodí řeky Matanza-Riachuelo v Buenos Aires je jednou z nejvíce znečištěných řek na světě kvůli odpadním vodám, které se sem dostávají z koželužských a chemických závodů, jakož i z kanalizace a kvůli pevnému odpadu.

- Další kontaminovanou oblastí je přehrada San Roque a řeka Suquía, která poskytuje pitnou vodu městu Córdoba. Jedná se o řeku znečištěnou agrochemikáliemi jako je glyfosát (používá se k pěstování sóji), dále arsenem či olovem.

- Palčivým problémem, který je třeba vyřešit, je ztráta vody kvůli nekvalitnímu potrubí.

Kde mohou uspět české firmy?

Existuje několik odvětví, kde by česká řešení a technologie mohly být úspěšné a které argentinská administrativa dlouhodobě poptává. Mezi ně patří:

  • technologie vedoucí k zamezení úniku pitné vody z distribuční sítě
  • řešení zápachu a/nebo zabarvení pitné vody 
  • technologie zabývající se přístupem k pitné vodě z vodonosných vrstev (zejména venkovské oblasti v severní Argentině)
  • technologie čištění odpadních vod

Nejdůležitějšími subjekty odpovědnými za sanitaci, čištění a distribuci:

AYSA - největší distributor pitné vody v zemi (https://www.aysa.com.ar)

ENOHSA (https://www.argentina.gob.ar/enohsa)

ORSEP- Regulační orgán pro bezpečnost přehrad (https://www.argentina.gob.ar/orsep)

INA - Národní vodní institut (https://www.argentina.gob.ar/ina)

ACUMAR - Povodí řeky Matanza -Riachuelo (https://www.acumar.gob.ar)

COREBE - Národní komise řeky Bermejo (http://corebe.org.ar/web2015)

 

Radek Hovorka, diplomat Velvyslanectví ČR v Buenos Aires