español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: sarangib @pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní ekonomické zóny v Argentině umožňují posílení přeshraničního obchodu

V Argentině existuje celkem 16 zvláštních ekonomických zón. Jsou to prostory, ve kterých zboží nepodléhá obvyklé kontrole celní správy a dovoz i vývoz bývá celně i daňově zvýhodněn. Hlavním cílem je podpoření přeshraničního obchodu a zvýšení exportu průmyslových výrobků prostřednictvím snížení nákladů či zjednodušením administrativních postupů. Ekonomické zóny se nacházejí ve specifických oblastech,  např. v příhraničí. Na jejich zřízení se musejí dohodnout centrální exekutiva s vládou příslušné provincie.
 

Země využívá režimu zvláštních ekonomických zón (tzv. „zonas francas“) již od počátku 20. století. Původně se používaly jako skladiště, později se staly důležitým nástrojem vývozu. Vyznačují se tím, že se zde neprovádějí obvyklé celní kontroly. Režim je regulován zákonem 24 331 celního kodexu a týká se veškerého druhu zboží a služeb s výjimkou toho, které představuje riziko pro zdraví, bezpečnost či životní prostředí.

Společnosti jsou v rámci těchto zón osvobozeny od daní z veřejných služeb. Např. v provincii Buenos Aires toto představuje 50% úsporu u účtů za elektřinu nebo plyn, což výrazně snižuje výrobní náklady. Je ideálním přínosem pro podniky s vysokou spotřebou elektřiny, jako jsou masokombináty či kryptofarmy.

Na zboží vstupující do zvláštních ekonomických zón se neplatí dovozní clo (platí se až při vstupu na „argentinské“ území) a může zde být skladováno po neomezenou dobu a za nízké náklady. To je velká výhoda např. při dovozu strojních zařízení čekajících na nacionalizaci. Uvnitř zón lze provádět omezený okruh aktivit, např. třídění, dělení či balení. Prakticky tedy lze do země dovézt zboží v kontejneru, v ekonomické zóně ho roztřídit, přebalit a zaplatit dovozní daň až z takto připravených produktů při výstupu ze zóny. Výhody se uplatňují i na již použitá strojní zařízení, lze tedy stroj dovézt a v rámci ekonomické zóny ho používat. U vývozů jsou odpuštěna cla (cla se platí jen při vstupu zboží z „argentinského“ území do zvláštní ekonomické zóny). Režim je výhodný pro některé druhy služeb, převážně z oblasti tzv. „znalostní ekonomiky“.

Zákon též povoluje opravy, a to za účelem uvedení zboží do původního stavu. V zónách je tak možné provádět generální opravy ropných tankerů, námořních plavidel apod.

Nejdůležitější ekonomické zóny se nacházejí v těchto oblastech:

La Plata, provincie Buenos Aires

Puerto Iguazú, provincie Misiones

Estación Juárez Celman, provincie Córdoba.

Parque Industrial Luján de Cuyo, provincie Mendoza

Justo Daract, provincie San Luis

Concepción del Uruguay, provincie Entre Ríos

Comodoro Rivadavia, provincie Chubut

General Güemes, provincie Salta

General Pico, provincie La Pampa

Villa Constitución, provincie Santa Fe

Río Gallegos, provincie Santa Cruz

 

Radek Hovorka, diplomat Velvyslanectví ČR v Buenos Aires