español  česky 

rozšířené vyhledávání

Lodní doprava

Trajekt společnosti Buquebus Buenos Aires - Montevideo

Osobní lodní dopravu i klasické automobilové trajekty přes řeku Río de La Plata mezi Buenos Aires a Uruguayí (hlavní město Montevideo a histrorická městská rezervace UNESCO Colonia) zajišťuje několik přepravních společností, s nimiž lze vlastní plavbu podle potřeby nakombinovat také s následnou dopravou vlastními autobusy dále do dalších uruguayských turistických středisek (Piriápolis, Punta del Este). Lodní doprava mezi Argentinou a Uruguayí je hojně využívána jak místními obyvateli, tak zahraničními turisty, a je z finančního i časového hlediska rozumnou alternativou nejen k cestám po souši (nejbližší hraniční most je z Buenos Aires až hluboko ve vnitrozemí), ale také k letům Buenos Aires – Montevideo (cca 35 minut). Buenosaireský přístav je přímo v centru města, stejně tak v Montevideu a Colonii. Jedná se však o mezinárodní dopravu, a proto je nutné na obou březích počítat před plavbou s obvyklým celním i pasovým odbavením. Trajekty provozují tyto společnosti:

Buquebus
Colonia Express
Ferry Líneas

Několikahodinové i vícedenní turistické projížďky, ale i běžnou „hromadnou veřejnou dopravu“ obyvatel po říčních ramenech delty Paraná přiléhající k severnímu okraji Buenos Aires zajišťují kromě soukromých individuálních lodivodů menší plavební společnosti, z nichž některé provozují lodní dopravu také na argentinský ostrov Isla Martín García a některá místa na uruguayském pobřeží stejnojmenné řeky Uruguay:

Cacciola
Lineas Delta

Delta Paraná, Buenos Aires