español  česky 

rozšířené vyhledávání

Překlady

Velvyslanectví překlady nevyhotovuje, pouze kontroluje a notářsky ověřuje správnost. Překlad rodného/oddacího/úmrtního listu a apostily (i doložky, obsahuje-li apostila také doložku) si můžete vyhotovit sám/sama nebo se obrátit na některou z překladatelek v Argentině.

Velvyslanectví nevyžaduje překlad vyhotovený oficiálním překladatelem. Chcete-li, aby Vámi předložené překlady byly ověřeny, překlady musí:

  • být ve spisovné češtině,
  • být gramaticky správně,
  • obsahovat veškerý uvedený text na překládaném dokladu (vše co je uvedeno v záhlaví i zápatí, byť je to v půlmilimetrovém písmu),
  • mít uvedeno "čárový kód" a číslo pod kódem, obsahuje-li doklad čárový kód s číslem,
  • mít uvedeno "podpis nečitelný", obsahuje-li doklad nečitelný podpis; pokud je podpis čitelný je nutno vypsat jméno uvedené v podpisu,
  • mít napsáno "kulaté razítko/kulatá pečeť" a text uvedený v razítku/pečeti.

Nebudou-li Vámi předložené překlady odpovídat pravidlům pro notářské ověření překladů, budou Vám překlady vráceny k přepracování.

Vzor překladu a originálu. UPOZORŇUJEME, ŽE VZOR MÁ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU A NELZE JEJ AUTOMATICKY POUŽÍT NA VEŠKERÉ MATRIČNÍ DOKLADY, protože doklady se liší nejen na úrovni provincií, ale i měst.

Se žádostí o překlad se můžete obrátit na překladatelky:

Pí. Bedřiška Novotná de Aguilar, 15 6337 7707, e-mail: bedriska.a @gmail.com

Pí. Radka Alvarez, 0364 466 5117, e-mail: polackova.radka @post.cz

přílohy

Rodny_list_vzor_1_1 62 KB PDF (Acrobat dokument) 19.3.2012

Vzor___Rodny_list_1 622 KB PDF (Acrobat dokument) 19.3.2012