español  česky 

rozšířené vyhledávání

Rodný list (získání duplikátu)

První český rodný list se vydává bezplatně po zápisu narození dítěte do české matriky.

Pokud jste původní rodný list ztratili, nemůžete jej najít, potřebujete rodný list své matky, otce, babičky, dědečka, anebo z nějakého jiného důvodu, lze kdykoli požádat o vystavení duplikátu rodného listu. Duplikát rodného listu se vydává v případě, že daná osoba je již v české matrice zapsána. Je nutno znát, ve kterém městě nebo obci v České republice je osoba v matriční knize vedena. Tam se také zasílá žádost o rodný list.

Duplikát českého rodného listu se vydává za poplatek na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v rodném listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání rodného listu.

Pokud chcete získat duplikát rodného listu předložte:

1. vyplněnou žádost o rodný list
(Jestliže žádost nepodáváte na ambasádě osobně, je třeba, aby Váš podpis na žádosti byl ověřen notářem.)

2. kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu)

3. pokud nejste příbuzný dítěte uvedeného na rodném listu, přiložte na samostatném papíru vysvětlující dopis, proč rodný list potřebujete

4. poplatek
Informaci o poplatcích naleznete ZDE. Poplatek lze uhradit pouze v hotovosti.

Jakmile Váš rodný list obdržíme, budeme Vás kontaktovat. Podobně, pokud matriční úřad v České republice konzulárnímu oddělení sdělí, že rodný list nemůže z nějakého důvodu vystavit nebo vydat, velvyslancetví Vás bude kontaktovat.

přílohy

Priloha_9_Dotaznik_k_matricnimu_dokladu 32 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014