español  česky 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství České republiky

Informace o státním občanství České republiky

x2014_01_07_3

Způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, prokazování a zjišťování státního občanství České republiky, vydávání osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen „osvědčení“), vedení evidence fyzických… více ►

Doklady potvrzující státní občanství ČR

x2014_01_07

Státní občanství České republiky lze podle zákona prokazovat výhradně dokumenty/doklady, které jsou uvedeny v následujícím seznamu. Jinými doklady státní občanství České republiky prokazovat nelze. více ►

Žádost ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o stáním občanství ČR

x2014_01_07_2

Zde naleznete informace o možnosti získání osvědčení o státním občanství ČR prostřednictvím zastupitelkého úřadu ČR v zahraničí. více ►

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

x2014_01_07_1

Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba uvedená v zákoně o státním občanství ČR. více ►