español  česky 

rozšířené vyhledávání

Úmrtní list (získání duplikátu)

Jak získat úmrtní list v případě úmrtí v ČR

Český úmrtní list se vydává za poplatek na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v úmrtním listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu k zemřelé osobě nebo jiná osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před úřady. Pokud chcete získat český úmrtní list předložte:

1. vyplněnou žádost o úmrtní list (Jestliže žádost nepodáváte na ambasádě osobně, je třeba, aby Váš podpis na žádosti byl ověřen notářem.)

2. kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu)

3. pokud nejste příbuzný zesnulého, přiložte na samostatném papíru vysvětlující dopis, proč úmrtní list potřebujete

4. poplatek
Informaci o poplatcích naleznete ZDE. Poplatky lze uhradit pouze v hotovosti.

Jakmile úmrtní list obdržíme, budeme Vás kontaktovat. Podobně, pokud matriční úřad v České republice konzulárnímu oddělení sdělí, že úmrtní list nemůže z nějakého důvodu vystavit nebo vydat, velvyslanectví Vás bude kontaktovat.

přílohy

ZADOST_O_UMRTNI_LIST 48 KB DOC (Word dokument) 1.2.2011

Priloha_9_Dotaznik_k_matricnimu_dokladu_1 32 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014