español  česky 

rozšířené vyhledávání

Výpis z rejstříku trestů ČR

Prostřednictvím konzulárního oddělení Zastupitelského úřadu ČR si můžete zažádat o výpis z Rejstříku trestů České Republiky včetně apostilly.

Pro vytištění formuláře žádosti klikněte na Žádost o výpis z rejstříku trestů (PDF, 58 KB).

1. V žádosti prosím vyplňte jen tyto následující body:

 • jméno a rodné příjmení
 • současné příjmení
 • datum narození
 • místo narození
 • rodné číslo
 • jméno a příjmení otce
 • jméno a příjmení matky
 • rodné příjmení matky
 • zaškrtnout, zda-li je žádost podána za účelem výkonu profesní či organizované dobrovolné činnosti s dětmi
 • Váš podpis

2. K žádosti je třeba přiložit:

 • Originál či notářsky ověřenou kopii Vašeho rodného listu.
 • Platný doklad totožnosti (platný český cestovní pas nebo občanský průkaz).
 • Správní poplatek za výpis. Informace o aktuálním poplatku naleznete ZDE (162b Výpis z rejstříku trestů). Poplatek je splatný pouze v hotovosti při podání žádosti na velvyslanectví.

Na přání je možné opatřit výpis z rejstříku trestů Apostillou pro použití v Argentině/Paraguayi/Uruguayi.

Výpis se vydává na velvyslanectví v období konzulárních hodin. Doba řízení je obvykle 5-6 týdnů.

přílohy

zadost_rejstrik_trestu 57 KB PDF (Acrobat dokument) 16.2.2015