español  česky 

rozšířené vyhledávání

Občanské průkazy

Hlášení ztrát, odcizení, zničení nebo nálezů občanských průkazů občanů ČR v zahraničí

Dnem 1. 1. 2012 nabývá účinnosti změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Změna vyplývá ze zákona č. 424/2010 Sb., kterým se mění zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech a další související zákony.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) novelizovaného zákona o občanských průkazech je občan povinen v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

Zastupitelský úřad sepíše zastupitelský úřad s občanem (oznamovatelem) Oznámení o ztrátě/odcizení/zničení/nálezu občanského průkazu. Vyplněný tiskopis oznámení postoupí zastupitelský úřad orgánu, který občanský průkaz vydal, případně obecnímu úřadu s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu občana v ČR, resp. posledního trvalého pobytu na území ČR, případně Magistrátu města Brna, pokud občan nikdy v ČR trvalý pobyt neměl nebo jej nelze zjistit. Současně zastupitelský úřad vydá občanovi Potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

přílohy

Oznámení OP 24 KB DOC (Word dokument) 20.9.2012