español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Adresář krajanských organizací

Zde naleznete kontaktní informace na naše krajanské spolky v Argentině, Paraguayi a Uruguayi. Všechny zde uváděné odkazy jsou pouze ve španělštině.

A R G E N T I N A

BUENOS AIRES  (hlavní město Capital Federal a provincie Buenos Aires):

COLECTIVIDAD CHECA EN ARGENTINA – ČESKÝ DŮM
Český spolek v Argentině – Český dům

Předseda: Ricardo Basovnik, sídlí ve spolkové budově Choele Choel 54, Valentín Alsina, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Na Universidad Kennedy sdružení spoluorganizuje kurzy českého jazyka s účastí lektora vyslaného MŠMT ČR.
Tel.:  005411 4922-8163, 15-6824 0131 E-mail: info@cesky-dum.com.ar, rbasovnik@cesky-dum.com.ar
Web stránka: www.cesky-dum.com.ar

Facebook: Colectividad Český dům Argentina (prezentace akcí a fotografie)

CONJUNTO DE DANZAS FOLKLORICAS DE LA REPÚBLICA CHECA – SOKOL
Soubor lidových tanců České republiky – Sokol

Sdružení s třicetiletou tradicí, od roku 2002 samostatné, předtím působilo jako součást spolku Sokol ve Villa Domínico (provincie).
Ředitelka: Ana Souchop
Tel.: 005411 49212127, E-mail:info@conjuntosokol.com.ar

UNIÓN GIMNASTICA SOKOL
Tělovýchovná jednota Sokol

Nejstarší sdružení českých krajanů v Buenos Aires a okolí, založeno v roce 1926 (první Sokol jako takový již v roce 1908), působí na buenosaireském předměstí Villa Domínico, vlastní historické sídlo sestávající ze spolkového domu (kanceláře, společenský sál) a tělocvičny, v současnosti ve velmi špatném technickém stavu.
Předseda: Nestor Scoffano
Tel.: 005411 4206 4379, Sl. Ivana Batka – tajemnice
E-mail: sokol_dominico_arg@hotmail.com

CENTRO CULTURAL CHECO DE ARGENTINA
České kulturní centrum v Argentině

Organizace sestávající de facto jen z několika málo osob zajímajících se o českou klasickou hudbu, sdružení je však velmi aktivní na poli šíření české hudby v Buenos Aires (pořádání pravidelných hudebních recitálů z děl českých mistrů ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR – cca čtyři až pět akcí ročně).
Ředitelka: Ana María Janků
Tel.: 005411 59015382, Mobilní telefon: 0054 1540 685933 
E-mail: centroculturalcheco@hotmail.com

CENTRO CULTURAL JOHANNES AMOS COMENIUS
Kulturní centrum Jana Amose Komenského

Organizace vedená ve formě vydavatelství ředitelkou, komenioložkou paní Helenou Voldánovou, překladatelkou vybraných děl J.A. Komenského do španělštiny. Kromě toho překládá díla dalších českých autorů (Seifert, Holan aj.).
Ředitelka: Helena Voldanová
E-mail: centrocomenius@yahoo.com.ar , helenavoldan@yahoo.com.ar

CHACO (provincie na severu Argentinské republiky):

UNIÓN CHECOSLOVACA, CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA
Československá kulturní, sociální a sportovní jednota

Organizace působící ve druhém nejvýznamnějším městě provincie Chaco, Presidencia Roque Saenz Peña. Jednota vlastní nemovitost na okraji města, která zahrnuje budovu historické české školy (vyhlášeno radnicí města kulturní památkou), společenský sál a rozlehlý pozemek, který vedení organizace plánuje využívat pro sportovní a jiné účely v zájmu celé obce. Při spolku působí hudební soubor Malá Strana a taneční soubor Moravanka. Krajané v Chacu představují velmi starou a početnou přistěhovaleckou skupinu (město Presidencia Roque Saenz Peña bylo založeno 1912, první Čech se ve městě usídlil již v roce 1913). Češi zavedli v oblasti Chaca pěstování bavlny (jeden z přistěhovalců dorazil do oblasti z amerického Texasu), které je dodnes významnou zemědělskou plodinou, kterou provincie produkuje. Češi v Chacu prosluli také jako organizátoři družstevnictví, Čechy založená Cooperativa La Unión patřila ve dvacátých a třicátých letech XX. století k ekonomicky nejúspěšnějším v celé provincii. Většina Čechů v organizaci je původem z Jižní Moravy (oblast Velkých Bílovic).
Předseda: Roberto Marcelo Bubenik
Tel.: 00540364 424 049, E-mail: unionchecoeslovaca@ymail.com

Facebook: Unión Checoeslovaca (prezentace akcí a fotografie); FB tanečního souboru:Moravanka: Ballet Moravanka

COLECTIVIDAD CHECOSLOVACA (Las Breñas)
Československý spolek Las Breñas

Organizace působí ve městečku Las Breñas nedaleko města Presidencia Roque Saenz Peña, velmi úzce spolupracuje s Unión Checoslovaca, její existence vyplývá z potřeb spolkového života v relativně izolované oblasti. Díky osobní provázanosti existuje úzká spolupráce se spolkem ve městě Resistencia. V roce 2005 přešlo vedení do rukou mladé generace, kvůli velkévytíženosti členů však aktivity spolku nejsou příliš pravidelné. Nevyvíjí činnost a nečerpá dary z ČR.
Sekretariát: Tatiana Řehák E-mail: tatianarehak_@hotmail.com  nebo grigade@yahoo.com.ar

ASOCIACIÓN CIVIL CHECOESLOVACA
Česko – slovenské občanské sdružení „Bratři všichni“

Působí v hlavním městě provincie Chaco Resistencia, relativně mladá organizace, která se snaží soustředit potomky Čechů pocházejících z Presidencia Roque Saenz Peña o okolí, odkud přesídlili do Resistencie hlavně kvůli lepším životním podmínkám a většímu množství pracovních příležitostí. Hlavním posláním organizace je udržovat jak českou, tak i slovenskou kulturu a předávat ji dál. Při spolku působí taneční soubor Korene vedený Tatianou Řehák, který se zaměřuje na typické české a slovenské tance. Počet tanečníků se stále zvyšuje, především z řad dětí. Hudební doprovod poskytuje krajanský soubor pod vedením Carlose Klepacka.
Předseda: Carlos Klepacek; sídlo spolku: Avenida Castelli 737, Resistencia 
Tel./fax: 0054 3722 421 624

Facebook spolku: Bratři všichni; Facebook tanečního souboru: Conjunto Korene

CHUBUT (provincie na jihu Argentinské republiky):

ASOCIACIÓN DE CHECOS Y ESLOVACOS DE COMODORO RIVADAVIA „NÁŠ DOMOV“ - v současnosti nečinný
Sdružení „Náš domov“  Čechů a Slováků  v Comodoro Rivadavia

Spolek v jihoargentinské Patagonii, založen až v roce 1994 potomky přistěhovalců z let 1911 - 1913 a poté z let dvacátých a třicátých (objev nalezišť ropy). Spolkový život této malé komunity není příliš intenzívní, komunita patagonských Čechů je značně izolovaná kvůli geografické vzdálenosti.
Předseda: Juan Muck, E-mail: nasdomov@hotmail.com, albamuck@speedy.com.ar, pmykietyn@gmail.com 
Tel: 0054  0297-4473510

SANTA FE (vlastní město Santa Fé a stejnojmenná provincie):

ASOCIACIÓN HOGAR CHECOSLOVACO
Asociace Československý domov

Krajanská organizace se sídlem ve městě Rosario, po Buenos Aires druhém nejlidnatějším a nejprůmyslovějším městě Argentiny.
Předseda: Julián Gabriel Meliharek; adresa: Paraguay 4030, 2000 Rosario, provincie Santa Fé
Tel.: 0054 341 464 8859, e-mail: asocchecoslovacarosario@hotmail.com

Facebook: Asociación Hogar Checoeslovaco Rosario

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO CHECO DE SANTA FÉ
Centrum Čechů v Santa Fé

Krajanská organizace ve druhém největším městě provincie Santa Fé, v poslední době se organizace snaží aktivizovat spolkový život, spolupracuje významně s dalšími místními národními krajanskými organizacemi.
Předseda: místo aktuálně neobsazeno; adresa: Av. Lopez y Planes 3925, 3000 Santa Fe
Tel: 0054 0342 452 7249
E-mail.: centrochecosf@gmail.com

Facebook: Centro Checo Santa Fe

CÓRDOBA (provincie Córdoba, střední Argentina):
 

 

ASOCIACIÓN DE CHECOS Y ESLOVACOS DE CÓRDOBA
Sdružení Čechů a Slováků v Córdobě

adresa: Figueroa Cáceres 379, Barrio Paso de los Andes, Córdoba
předsedkyně: Pamela Y. Villalva Havlik
e-mail: checosyeslovacosdecordoba@gmail.com
Facebook: Asociación de Checos y Eslovacos de Córdoba

 

COLECTIVIDAD CHECA DE VILLA CARLOS PAZ - v současné době nečinná
Česká komunita ve Villa Carlos Paz

Relativně málo početná komunita působící v turistickém středisku provincie Córdoba, městě Villa Carlos Paz.
Kontakt / Contacto: Constanza Mikyna cotymikyna@gmail.com
Tel. 0054 03541 425 729

MENDOZA (hlavní město provincie Mendoza a okolí, západní Argentina):

CASA CHECO-ESLOVACA DE CUYO - v současné době nečinný
Česko-slovenský dům z regionu Cuyo

Relativně málo početná komunita, která však aktivně spolupracuje s honorárním konzulátem ČR v Mendoze, honorární konzul pan Fabián Raúl Meilán se dlouhodobě snaží o větší zviditelnění krajanského spolku na úrovni provincie.
Předsedkyně: Maria Susana Vaňek
Tel.: 0054 261 4274274 /4245053 E-mail: susanavaniek@hotmail.com

OBERÁ (provincie Misiones v severovýchodním cípu Argentiny):

COLECTIVIDAD CHECA DE MISIONES
Český spolek v Misiones

Spolek vznikl z iniciativy bývalé předsedkyně paní Sylvy Berkové, která členy historické původní české imigrace v regionu „objevila“ v devadesátých letech (sami čeští přistěhovalci a jejich potomci se identifikovali jako Rakušané nebo Němci). Spolek začal rozvíjet intenzivní činnost. Tento krajanská asociace vlastní stavbu na pozemku pronajatém od města Oberá na dobu 99 let v areálu tzv. Parku národů (Parque de las Naciones). Stavba národního domu „Mamienka“ byla v hrubých rysech dokončena v roce 2007. Vláda ČR na jeho výstavbu poskytla finanční dar 3 mil. Kč a krajanskému spolku ji osobně předal tehdejší premiér J. Paroubek v březnu 2006. Město Oberá, svými aktivitami a zejména přítomností většiny krajanských komunit, které žijí v Argentině, je významným kulturním a společenským centrem argentinského přistěhovalectví. V Oberá se každoročně organizuje Národní festival imigrantů (Fiesta Nacional del Inmigrante), který je svým rozsahem (trvá dva týdny) největší svého druhu v Argentině a pravděpodobně i v celé Latinské Americe. Celá akce je přenášena celoplošnou veřejnoprávní televizní stanicí Canal 7 prakticky do všech zemí Latinské Ameriky. Vedení města Oberá má vypracován program rozvoje tohoto festivalu, staví na něm i strategii rozvoje města a regionu. V areálu Parku národů má každý krajanský spolek vybudován svůj národní dům, který je zároveň kulturním symbolem dané země. Tyto národní domy fungují celoročně, mnohé z nich jako významná společenská centra města. V Parku národů mají své sídlo také krajanské spolky z Itálie, Španělska, Řecka, Švýcarska, SRN, Francie, Ruska, Ukrajiny, skandinávských zemí, Japonska, Brazílie, Paraguaye, Polska, Sýrie  a další. Kromě paní Sylvy Berkové je významnou postavou tohoto krajanského sdružení její manžel pan Samuel Arredondo, dále pan Victor Iurinic a současná předsedkyně paní Rosalia Zylka.

Colectividad Checa de Misiones

Parque de las Naciones Oberá

Avenida Andresito 1050

Tel.: 3755 559827, 3755 583292

colectividadchecaobera@gmail.com 

rosaliazylka013@gmail.com

Facebook: Colectividad Checa Oberá Misiones Argentina


P A R A G U A Y

ASOCIACION DE INMIGRANTES CHECOS Y ESLOVACOS DE ITAPUA
Svaz českých přistěhovalců v kraji Itapua

Adresa: Defensores de Chaco casi 22 de Septiembre, Coronel Bogado, República del Paraguay
Předseda: Jaroslavo Mašek
E-mal: jaroslavomasek@hotmail.com

Telefon: +595 - (0) 985 166 637


U R U G U A Y

ASOCIACION URUGUAYA DE AMIGOS DE LA REPUBLICA CHECA
Uruguayská asociace přátel české republiky

Adresa: Avenida T. Giribaldi 2336/05, apto. 302, 11300 Montevideo, República Oriental del Uruguay
Předseda: Peter Cladera
E-mail: montevideopraga@gmail.com