español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Filip Kanda
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva krajanů v provincii Chaco

Zástupce velvyslance ČR v Argentině a konzul Filip Kanda navštívil ve dnech 22. a ž 24. dubna 2023 provincii Chaco. Hlavním cílem návštěvy byla účast na oslavách stoletého výročí příjezdu prvních Čechoslováků. Spolu s velvyslancem Slovenské republiky Rastislavem Hindickým, honorárním konzulem ČR v Sáenz Peňa Enrique Juráskem, prezidentkou a představiteli krajanského spolku Unión Checoslovaca, byli rovněž přijati k jednání se starostou města Presidencia Roque Sáenz Peňa Brunem Cipolinim o další vzájemné spolupráci.
 

Oficiální část ceremonie proběhla u pomníku T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v centru města. Připomínkou bylo stoleté výročí příjezdu prvních Slováků. Ti už se v místě setkali i s dříve příchozími Čechy. Krajanský spolek Unión Checoslovaca byl v Sáenz Peňa založen už v roce 1917, čímž vlastně o více než rok předběhl samotný vznik Československa. A dnešní potomci tehdejších Čechoslováků ani dnes mezi sebou příliš nerozlišují, zda jsou původem Češi, nebo Slováci, ale Čechoslováci.

Ceremonie se kromě vedení a členů krajanského spolku účastnili též předseda městské rady Pedro Egea, poslanec argentinského kongresu Gerardo Cipolini a radní pro institucionální vztahy Juan Fuentes Castillo. Odhalena byla též pamětní deska stoletého výročí příjezdu prvních Slováků. Slavnostní ceremonie dál pokračovala několikahodinovým kulturním vystoupením souboru spolku Unión Checoslovaca v jeho sídle za účasti více než 200 pozvaných hostů.

ZVZÚ FK rovněž využil návštěvy Chaka k rozhovorům s vedením a členy tří krajanských spolků sídlících v provincii, a to kromě Unión Checoslovaca, ještě Las Breňas a Bratři všichni, a osobně jim předal peněžní dary na spolkové projekty v rámci podpory krajanských komunit v zahraničí.

slavnostní ceremonie

slavnostní ceremonie